Woerden

Hartelijk welkom!

Aanvang: 20.00 uur. Vooraf is er koffie en thee
Adres: Stichting Sinar Maluku, Wijkcentrum Molenvliet, Stromenlaan 132a

Hoite Slagter
Onderwerp: Vijf eigenschappen van God
Datum: Maandag 27 september, 11 en 25 oktober en 8 en 22 november

Over het thema:

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Deze vijf worden echter genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept tot Mozes: "Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...".
Tijdens de vijf Bijbelstudieavonden van dit najaar komt telkens zo'n eigenschap aan de orde.

Terug naar Bijbelavonden

Sluiten