Gegevensbescherming

Op deze pagina leest u hoe wij met uw gegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer u zich opgeeft voor een Bijbelstudieweekend of de Bijbelvakantieweek worden uw NAW-gegevens, geslacht, emailadres, (eventueel) telefoonnummer en eventuele bijzonderheden (bijv. dieet) gevraagd.
Bij het aanmelden voor een abonnement op de Morgenroodreeks vragen wij uw NAW-gegevens, geslacht, emailadres, (eventueel) uw telefoonnummer en uw bankrekeningnummer.
Bij opgave of aanmelding via onze website komen deze gegevens via een beveiligde verbinding bij ons binnen, waarna ze offline worden opgeslagen.
Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Zij worden alleen gebruikt ten behoeve van onze eigen activiteiten en in principe niet beschikbaar gesteld aan derden. Waar dat wel het geval is (te denken valt aan informatie voor accommodaties waar we onze activiteiten houden), beperkt zich dit - hooguit en afhankelijk waarvoor - tot naam, woonplaats, geslacht en dieet. Uw overige gegevens worden alleen met uw toestemming gedeeld met andere deelnemers.

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens om uw aanmelding of opgave te kunnen afhandelen; om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.

Op de aanmeld- en opgave-formulieren op de website kunt u ook aangeven of u TijdseinMail en/of TijdseinPost wel of niet wilt ontvangen. TijdseinMail is een één-maandelijkse digitale nieuwsbrief met relevante informatie over het werk van Stichting Het Morgenrood, waaronder AMEN Bijbelmagazine, Everread Uitgevers en Aktieradius Jeugdwerk vallen. TijdseinPost is de papieren variant daarvan. Dit gratis blad verschijnt maximaal 4x per jaar.

Stichting Het Morgenrood bewaart uw persoonsgegevens met het oog op eventuele toekomstige aanmeldingen en om u op de hoogte te houden van activiteiten. U hebt altijd het recht om uw gegevens uit onze administratie te laten verwijderen. Zodra u dit hebt aangegeven, verwijderen we uw gegevens uit onze administratie.

Statistische gegevens
Op morgenrood.nl wordt geen gebruik gemaakt van software die statistieken met betrekking tot het gebruik van de site vervaardigt (zoals Google Analytics).

Cookieverklaring
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Bekijk hier ons Privacy Statement

Sluiten