Steun

De Stichting Het Morgenrood wordt gesteund door vele mensen die achter ons werk van evangelisatie en opbouw van gelovigen staan.

Hiervoor zijn we erg dankbaar. U bent misschien ook zo iemand.

Als christenen willen we verantwoord met het ons gegeven leven omgaan. Dat wil zeggen dat we onze tijd, onze bezittingen en geld zo proberen te besteden dat het tot eer van de Heere God is. Alles wat we hebben, is slechts in bruikleen, we zijn geen eigenaar van gaven en goederen die de Heere ons heeft toevertrouwd.

Daarom willen we graag de mogelijkheden om het Morgenroodwerk te ondersteunen onder uw aandacht brengen.

Geven voor een goed doel kan bij leven in de vorm van schenken en na overlijden door het nalaten van geld of goederen. Stichting Het Morgenrood is m.i.v. 1 januari 2014 geen ANBI meer. Dit betekent dat uw giften niet aftrekbaar zijn. Zie hier de brief daarover, die wij destijds naar onze achterban hebben verstuurd.

ING-bank:

IBAN: NL86INGB0000006329

BIC: INGBNL2A

t.n.v. Het Morgenrood Wijk bij Duurstede (Nederland)

Ook kunt u ons direct steunen via het steunformulier hieronder!

Ja, ik ondersteun Het Morgenrood!
euro

Lees hier de algemene voorwaarden m.b.t. automatische incasso's.
Er wordt een nieuw scherm geopend. Sluit dit weer af zodra u met het invullen van uw gegevens verder wilt gaan.

Persoonlijke gegevens
Sluiten