Oud Beijerland

Hartelijk welkom!

Aanvang: 10.00 uur (einde: 14.30 uur). Voor koffie, thee en soep wordt gezorgd
Adres: Gebouw 'His Place', Julianastraat 63

De Bijbelstudiedagen in Oud Beijerland vinden plaats in samenwerking met de Evangeliegemeente van Jezus Christus in gebouw 'His Place' aan de Julianastraat 63. De dag is verdeeld in 3 studies van een uur. De eerste studie begint om 10.00 uur. De laatste eindigt om 14.30 uur.
Zie voor informatie en een routebeschrijving: Website Evangeliegemeente Oud Beijerland.

Seizoen 2018 - 2019

Hoite Slagter
Onderwerp: Belangrijke dagen in de Bijbel
Datum: 23 maart 2019
In de Bijbel wordt op uiteenlopende wijze gesproken over de dag. Denk aan de scheppingsdagen, de dag van Christus, de dag des HEEREN, de menselijke dag, etc. 
Soms gaat het om een dag van 12 uur, soms van 24 uur en soms heeft 'dag' betrekking op een periode van meer dan 1000 jaar.
Tijdens deze studiedag willen we proberen daar wat meer inzicht in te krijgen.
We onderzoeken welke volgorde er in deze dagen is te ontdekken.
Goed om te weten is ook dat God ons dag aan dag draagt; "die God is ons heil" (Ps. 68:20)!

Job Ekhart
Onderwerp: De tabernakel - beeld van de hemel
Datum: 13 oktober 2018
God heeft Mozes getoond hoe het ontwerp van de tabernakel eruit zag en hoe dit gebouwd moest worden. Wat heeft Mozes toen gezien bij God? 
Ook David heeft van God te verstaan gekregen hoe de tempel gebouwd moest worden. 
De tabernakel en later de tempel, en dan met name het heilige der heilige wordt een tegenbeeld genoemd van het ware. En dat ware is de hemel zelf. De hogepriester ging eens per jaar het heilige door om daarna het heilige der heiligen binnen te gaan. Zo is Christus de hemelen door gegaan om daarna de hemel der hemelen, het ware heiligdom binnen te gaan. De Bijbel maakt duidelijk dat de tabernakel een 'beeld' is van de hemel. Wat is dan het 'plaatje' van de tabernakel? Is dat dan ook het beeld van de hemel? We willen gaan ontdekken wat Gods Woord erover zegt.

Peter Slagter
Onderwerp: Gods plan met Israël
Datum: 26 januari 2019
Het overgrote deel van de Bijbel - zowel in het Oude als het Nieuwe Testament - gaat over Gods handelen met Israël. Daarom alleen al is het zeer nodig om Gods plan met het belangrijkste volk op aarde te bestuderen.
En dan gaat het niet alleen om de roeping (verleden) en de bestemming (toekomst) van het volk, maar ook om de positie van het huidige Israël en de Joodse staat die als (enige) democratie in het Midden-Oosten een plek heeft. En… hoe zit het met de diaspora (verstrooiing) onder de volken? Wanneer is het einde? Kortom, boeiend en belangrijk: De toekomst van onze wereld is er bij betrokken, want Israël is het ‘hoofd der volken’!

Hier kun je deze studie beluisteren.

Terug naar Bijbelstudiedagen

Sluiten