Oud Beijerland

Hartelijk welkom!

Aanvang: 10.00 uur (einde: 14.30 uur). Voor koffie, thee en soep wordt gezorgd
Adres: Gebouw 'His Place', Julianastraat 63

De Bijbelstudiedagen in Oud Beijerland vinden plaats in samenwerking met de Evangeliegemeente van Jezus Christus in gebouw 'His Place' aan de Julianastraat 63. De dag is verdeeld in 3 studies van een uur. De eerste studie begint om 10.00 uur. De laatste eindigt om 14.30 uur.
Zie voor informatie en een routebeschrijving: Website Evangeliegemeente Oud Beijerland.

Seizoen 2017 - 2018

Hoite Slagter
Onderwerp: Een inleiding op het boek Daniel
Datum: 24 maart 2018
Over het onderwerp: Het boek Daniël spreekt veel gelovigen aan. Wie kent niet de profetie aangaande de jaarweken of de bekende geschiedenis van Daniël in de leeuwenkuil?
Tijdens deze studiedag beginnen we met een algemene inleiding op dit profetische boek en de schrijver zelf.
Als onderwerp waar we wat dieper op zullen ingaan, hebben we gekozen voor de droom van Nebukadnezar uit Daniël 2.

Eerder dit seizoen:

Peter Slagter
Onderwerp: Petrus - mens en apostel
Datum: 7 oktober 2017
Over het onderwerp: Wie zich verdiept in het leven en het werk van Petrus, zal een enerverende tijd beleven. Simon Barjona, zoals zijn naam officieel luidt, was een bijzondere man. Iemand die het hart op de tong had, impulsief kon zijn in spreken en handelen, met een grote mond en een klein hartje. Een echt mens, zeg maar, met een hart vol liefde voor de Heer! En zeg nou zelf: wie kan zeggen dat hij samen met Jezus op het water heeft gelopen?
Net als Paulus neemt hij een voorname plaats in als het gaat om het werk van God. Hij is door de Heere in Zijn dienst gesteld en Hij heeft hem zelfs de sleutels van het Koninkrijk der hemelen gegeven. Voorwaar geen kleinigheid! Als hoofdman van ‘De Twaalf’ heeft hij als apostel een belangrijke taak gekregen in Gods plan met Israël.
We gaan zien wat de Bijbel over hem zegt, en ook wat hij zelf te vertellen heeft in zijn brieven.

Sebastiaan de Graaf
Onderwerp: Een inleiding op de Timotheüsbrieven
Datum: 13 januari 2018
Over het onderwerp: Wie een nieuwe baan krijgt, moet daaraan goed voorbereid beginnen. De juiste opleiding en ervaring zijn belangrijk. Maar ook weten wat de functie inhoudt en wat er van je verwacht wordt, draagt er toe bij dat je goed je werk kan doen. Vervolgens is het ook prettig dat wanneer je het werk van iemand overneemt, de zaak goed overgedragen wordt. Zo gold het ook voor Timotheüs zo’n tweeduizend jaar geleden. 
Eerst kreeg hij opdracht om een deel van Paulus’ taken over te nemen in Efeze. Later moest hij zelfs aan het einde van Paulus’ leven diens gehele bedeining overnemen. 
Dit viel niet mee voor Timotheüs omdat hij tamelijk jong en onervaren was. Gelukkig had hij veel kennis van de Schrift en ook de juiste instelling. 
Zo kon hij uiteindelijk toch op een goede manier zijn werk oppakken. 
Tijdens de Bijbelstudiedag willen wij aan de hand van de aan Timotheüs gerichte brieven stil staan bij de persoon van Timotheüs, zijn relatie met Paulus, de boodschap en taak die hij krijgt en de betekenis van de Tweede Timotheüsbrief als Paulus’ levenstestament. 
Daarbij willen wij een koppeling maken naar wat de inhoud van deze brieven voor ons als gelovigen in deze tijd te betekenen heeft.

Terug naar Bijbelstudiedagen

Sluiten