Oud Beijerland

Hartelijk welkom!

Aanvang: 10.00 uur (einde: 14.30 uur). Voor koffie, thee en soep wordt gezorgd
Adres: Gebouw 'His Place', Julianastraat 63

De Bijbelstudiedagen in Oud Beijerland vinden plaats in samenwerking met de Evangeliegemeente van Jezus Christus in gebouw 'His Place' aan de Julianastraat 63. De dag is verdeeld in 3 studies van een uur. De eerste studie begint om 10.00 uur. De laatste eindigt om 14.30 uur.
Zie voor informatie en een routebeschrijving: Website Evangeliegemeente Oud Beijerland.

Seizoen 2019 - 2020

Sebastiaan de Graaf
Onderwerp: Omgaan met tegenslagen
Datum: 11 januari 2020

Verder staat er nog een Bijbelstudiedag gepland in maart 2020.

Over het thema van de Bijbelstudiedag op 11 januari 2020: In ons leven krijgen wij vroeg of laat te maken met tegenslag. Dit kan op allerlei gebied het geval zijn. Verlies van baan, inkomen, gezondheid, geliefden, relaties, etc., het kan ons allemaal overkomen. Tegenslag kan ons bestaansgeluk ondermijnen, maar ook ons vertrouwen in God schaden. Zelfs de meest standvastige gelovige kan gaan twijfelen als hij getroffen wordt door onheil. Denk bijvoorbeeld aan Job die door God vroom, oprecht en Godvrezend wordt genoemd. Als hij getroffen wordt door de ergst mogelijke ellende, roept hij God ter verantwoording. Het is goed om ons zelf de vraag te stellen hoe wij met tegenslag omgaan en of wij voldoende geestelijke bagage hebben om problemen in ons leven het hoofd te bieden. Tijdens de Bijbelstudiedag willen wij nagaan wat de oorzaken zijn van tegenslag, hoe wij met tegenslag om kunnen gaan en hoe wij er geestelijk gezien sterker uit kunnen komen.

De studies van de Bijbelstudiedag op 5 oktober 2019 (onderwerp: Profetieën aangaande de Knecht des HEREN) zijn te beluisteren via kaleo.nl.

Terug naar Bijbelstudiedagen

Sluiten