Oud Beijerland

Hartelijk welkom!

Aanvang: 10.00 uur (einde: 12.30 uur). Voor koffie, thee en soep wordt gezorgd
Adres: Gebouw 'His Place', Julianastraat 63

De Bijbelstudiedagen in Oud Beijerland vinden plaats in samenwerking met de Evangeliegemeente van Jezus Christus in gebouw 'His Place' aan de Julianastraat 63. De dag is verdeeld in 2 samenkomsten van ongeveer een uur. De eerste studie begint om 10.00 uur. De laatste eindigt om 12.30 uur. En daartussenin is er een pauze.
Zie voor informatie en een routebeschrijving: Website Evangeliegemeente Oud Beijerland.

Oud Beijerland - seizoen 2023-2024

Spreker: Hoite Slagter
Datum: Zondag 10 maart 2024
Onderwerp: Het Bijbelboek Maleachi

Het Bijbelboek Maleachi is het laatste van de 12 'kleine profeten' en ook het laatste van het Oude Testament. Zo ziet het er in ieder geval in onze Nederlandse Bijbels uit. Hoewel dit niet de plaats van Maleachi in de Hebreeuwse Bijbel is, mogen we wel stellen dat chronologisch gezien Maleachi het laatste profetische boek is van het Oude Testament. De 'stilte' daarna wordt pas verbroken als Gabriël wordt uitgezonden om de geboorten van Johannes de doper en van de Heere Jezus aan te kondigen. En zo eindigt Maleachi met een verwijzing naar de komst van de "dag van de HEERE" (Mal. 4:5). We hopen tijdens deze studiedag een aantal profetische lijnen naar het Nieuwe Testament voor het voetlicht te brengen.

Terug naar Bijbelstudiedagen

Sluiten