Oud Beijerland

Hartelijk welkom!

Aanvang: 10.00 uur (einde: 14.30 uur). Voor koffie, thee en soep wordt gezorgd
Adres: Gebouw 'His Place', Julianastraat 63

De Bijbelstudiedagen in Oud Beijerland vinden plaats in samenwerking met de Evangeliegemeente van Jezus Christus in gebouw 'His Place' aan de Julianastraat 63. De dag is verdeeld in 3 studies van een uur. De eerste studie begint om 10.00 uur. De laatste eindigt om 14.30 uur.
Zie voor informatie en een routebeschrijving: Website Evangeliegemeente Oud Beijerland.

Oud Beijerland - seizoen 2021-2022

Spreker: Hoite Slagter
Datum: 12 maart 2022
Onderwerp: Het leven van Jozef
Over het thema: Vernedering, verwerping, dood en toch levend, zijn de kernbegrippen uit Jozefs geschiedenis, die ons meteen bepalen bij de Heere Jezus Christus. Zijn lijden, sterven en opstanding zullen Zijn volk - Zijn broeders - het behoud geven. Hij is het, Die Israël verlossen zal. Zo bezien, is de geschiedenis van Jozef de geschiedenis van de Heiland van Israël ... en van de wereld.

Spreker: Peter Slagter
Datum: 8 januari 2022
Onderwerp: Op weg naar de eindtijd

Spreker: Job Ekhart
Datum: 9 oktober 2021
Onderwerp: Gods Woord in beeld
Over het thema: In Psalm 119:5 wordt Gods Woord vergeleken met een lamp en een licht. Lamp en licht zijn dus 'beelden' van het Woord. De Bijbel noemt ons nog meer van die beelden. Je leest over regen en sneeuw, over een hamer, over zaad en over een zwaard. Allemaal beelden van Gods Woord en er zijn er nog meer.
Tijdens deze Bijbelstudiedag willen we daarover nadenken. Deze beelden geven een praktische betekenis aan het Woord.

Terug naar Bijbelstudiedagen

Sluiten