Oud Beijerland

Hartelijk welkom!

Aanvang: 20.00 uur.
Vooraf is er koffie en thee
Adres: Gebouw 'His Place', Julianastraat 63

Hoite Slagter
Onderwerp: Het Markusevangelie
Datum: Donderdag 8 september, 6 oktober, 3 november, 1 december, 12 januari, 9 februari, 9 maart, 6 april en 4 mei

Over het onderwerp: Het lijkt erop dat het Markusevangelie in vergelijking met de overige drie evangeliën het minst vaak wordt aangehaald. Toch beschrijft dit evangelie op een mooie wijze het leven van de Heere Jezus Christus, Die door Markus vooral als de dienende Knecht des HEEREN wordt weergegeven. In dit opzicht is Markus 10:45 een mooie kerntekst: "Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen". Het bestuderen van dit evangelie zal zegenrijk zijn, omdat we meer zullen ontdekken over onze Heiland.

Terug naar Bijbelavonden

Sluiten