Oud Beijerland

Hartelijk welkom!

Aanvang: 20.00 uur.
Vooraf is er koffie en thee
Adres: Gebouw 'His Place', Julianastraat 63

Hoite Slagter
Onderwerp: Het leven van David
Datum: Donderdag 14 september, 12 oktober, 9 november, 7 december, 18 januari, 15 februari, 14 maart en 11 april

Voor veel mensen zal het eerste wat hen te binnen schiet, wanneer ze iets over David zouden moeten zeggen, de geschiedenis van David en Goliath zijn. Maar kijken we naar het in de Bijbel uitgebreid beschreven leven van David, dan is er nog veel meer over hem te vertellen. Zoals zijn wonderlijke zalving. Zijn verhouding tot, niet alleen Goliath, maar ook tot Saul, Bathseba en vooral ook God Zelf. Denk wat dit laatste betreft aan de vele door hem geschreven psalmen die een rijk getuigenis geven van zijn geloofsleven. Verder is zijn naam onlosmakelijk verbonden aan het koningschap over Israël en lezen we veel over de "troon van David" waarop zijn Opvolger - de Zoon van David - uiteindelijk zal zitten.

Terug naar Bijbelavonden

Sluiten