Oirlo

Hartelijk welkom!

Aanvang: 20.00 uur. Vooraf is er koffie en thee
Adres: Haalakker 14. Info: 06-19911395

Hoite Slagter
Onderwerp: De Hebreeƫnbrief
Datum: Dinsdag 26 september, 24 oktober, 21 november, 19 december, 30 januari, 27 februari, 26 maart, 16 april en 28 mei.

Hoewel het er niet met zoveel woorden staat, wordt deze brief over het algemeen gezien als een brief van Paulus. Ook de geadresseerden ontbreken in deze brief. Dat hij echter aan 'Hebreeën' geschreven is, is wel duidelijk gezien de vele verwijzingen naar het Oude Testament. Er wordt vanuit gegaan dat de lezers de geschiedenis van Israël 'van dichtbij' kennen.
In het eerste deel van deze brief gaat het over Christus Die vergeleken wordt met engelen, Mozes, Jozua, Aäron en Melchisedek. In dat alles blijkt Zijn hogere positie. Van het beeld van de hogepriester die eenmaal per jaar in het heilige der heiligen mocht komen, zien we de vervulling in Christus. Verder is de Hebreeënbrief natuurlijk bekend vanwege de 'wolk van geloofsgetuigen' in het elfde hoofdstuk. Al met al een mooie brief om te bestuderen!

Terug naar Bijbelavonden

Sluiten