Nieuw Buinen

Hartelijk welkom!

Aanvang: 20.00 uur. Vooraf is er koffie en thee
Adres: Christengemeente Chananja, Drentse Poort 24a

Job Ekhart en Hoite Slagter
Onderwerp: Eindtijdbegrippen
Datum: Woensdag 21 september (H), 19 oktober (J), 16 november (H), 14 december (J), 25 januari (H), 22 februari (J), 22 maart (H) en 19 april (J)

Het thema van dit seizoen is voor veel gelovigen een boeiend onderwerp. Zeker als we kijken naar de ontwikkelingen in de wereld waarin we leven. Terugkijkend op de tientallen jaren achter ons, constateren we dat ingrijpende wereldgebeurtenissen telkens in golven op ons afkwamen. En tussen deze ‘golven’ was het dan relatief rustig. Dat proces gaat maar door. Alleen worden de gebeurtenissen steeds intenser. Bijbels gesproken leven we nog niet in de ‘eindtijd’. We zijn wel op weg daarnaar toe. En dan is het goed en belangrijk om actuele zaken te leren zien in het licht dat de Bijbel ons daarover geeft.

De verdeling van de onderwerpen over de Bijbelavonden van dit seizoen ziet er als volgt uit:

21 september de laatste jaarweek, eindtijd Hoite Slagter
19 oktober de dagen van Noach - reuzen op aarde Job Ekhart
16 november het merkteken van het beest Hoite Slagter
14 december de dagen van Noach - de komst van de Zoon des mensen Job Ekhart
25 januari de mens der wetteloosheid, afval der gelovigen Hoite Slagter
22 februari de beesten in Openbaring Job Ekhart
22 maart de toorn van God Hoite Slagter
19 april onze Hoop Job Ekhart

Terug naar Bijbelavonden

Sluiten