Nieuw in de Morgenroodreeks

Het voornemen van de eeuwen

De grote lijnen van het plan dat God in Christus gemaakt heeft (Efeze 3:11).

In dit boekje staan de 'eeuwen' centraal; daarbij gaat het niet om tijdvakken van honderd jaar, maar om grotere tijdperken: era's, perioden, eeuwen of aionen. Het leeuwendeel van de Bijbel heeft betrekking op het tijdperk waarin we nu leven (de tegenwoordige boze eeuw) en het tijdperk dat nog komen moet (de toekomende eeuw). In mindere mate gaat de Bijbel over de eeuw die er was tussen Adam en Noach. Verder zegt de Bijbel bijna niets over het tijdperk dat daaraan voorafging en ook niet over het tijdperk dat ná de toekomende eeuw komt. Het zwaartepunt ligt op de huidige en de toekomende eeuw. En bovendien: God heeft Zijn Woord op schrift laten stellen in de huidige eeuw; dus in de 'slechtste' eeuw openbaarde God Zijn Woord!

Het voornemen van de eeuwen  
Auteur: Hoite Slagter
Paperback; 64 blz.
ISBN: 9789066944268
Prijs: € 5,65
Klik hier om dit boekje los te bestellen (u wordt doorgestuurd naar everread.nl)
Ook als e-book verkrijgbaar! (u wordt doorgestuurd naar everread.nl)

Maar het beste is natuurlijk om abonnee te worden. Dan profiteer je van diverse voordelen! 

Sluiten