Geloven in crisistijd

Bekijk hier onze Online Bijbelstudieserie over Hebreeën 11 met als thema: 'Geloven in crisistijd'. We wensen u en jou daar veel plezier mee! Deze serie bestaat uit 10 afleveringen, die opgenomen zijn omdat de laatste Bijbelavonden van het seizoen 2019-2020 niet konden doorgaan.

Aflevering 1 - In deze Bijbelstudievideo beginnen we met een serie over Hebreeën 11. Dit Bijbelhoofdstuk bevat allerlei getuigenissen over bekende en minder bekende gelovigen uit het Oude Testament. Diverse aspecten over wat 'geloven' nu eigenlijk is. In deze video deel 1 van de inleiding op Hebreeën 11). (Bijbelstudie door Hoite Slagter.) ⇓

Aflevering 2 - Hoite Slagter spreekt over de betekenis van de Bijbelse woorden die met 'geloven' in de Bijbelvertalingen worden weergegeven. ⇓

Aflevering 3 - Hoe geloof de Schriften, onze ogen en ons verstand opent. En hoe nodig dat is om zicht te krijgen op wat God werkelijk bedoelt in Zijn Woord. Wat bedoelt Hij bijvoorbeeld in Hebreeën 11:3? Toch wel iets anders dan in de meeste Bijbelvertalingen staat! (Bijbelstudie door Hoite Slagter.) ⇓

Aflevering 4 - In deze aflevering gaat Peter Slagter in op Hebreeën 11:4 waar de eerste geloofsgetuige genoemd wordt: Abel. Hoe onderscheidde hij zich door het geloof. ⇓

Aflevering 5 - In deze video gaat het om Henoch, de man die wandelde met God. Hij werd "door het geloof" weggenomen, maar vóór dat moment behaagde hij God. (Bijbelstudie door Hoite Slagter.) ⇓

Aflevering 6 - Wat is het bijzondere aan het geloof van Noach? Daar gaat het over in deze Bijbelstudievideo. (Bijbelstudie door Peter Slagter.) ⇓

Aflevering 7 - In deze Bijbelstudie door Hoite Slagter gaat het over het geloof van Abraham en Sara en hoe dat verband houdt met het aan Abraham beloofde nageslacht en het aan hem beloofde erfdeel. Ook komt de indrukwekkende geschiedenis uit Genesis 22 aan de orde. ⇓

Aflevering 8 - Peter Slagter gaat in op wat het geloof tot stand bracht bij Izak, Jakob en Jozef. Daarbij gaat het over het erfgenaamschap en het eerstgeboorterecht. ⇓

Aflevering 9 - In deze aflevering draait het om Mozes. Wat deed hij door het geloof? Maar ook: wat deden zijn ouders door het geloof? Deze Bijbelstudie wordt door Hoite Slagter gegeven. ⇓

Aflevering 10 (slot) - In deze laatste Bijbelstudievideo in de serie 'Geloven in crisistijd' geeft Peter Slagter een afronding van dit onderwerp uitgaande van Hebreeën 11:30-40, met onder meer aandacht voor Rachab, de betovergrootmoeder van David. ⇓

Terug naar Bijbelstudie-video's

Sluiten