Gods plan in deze tijd

In samenwerking met de Christengemeente Uitzicht te Harderwijk, is een negental Bijbelstudievideo's opgenomen over het plan van God in deze tijd.

Let op: de nieuwste video staat onderaan!

Deel 1 - Bekijk de eerste Bijbelstudievideo uit deze serie. In deze studie komen de teksten uit het Nieuwe Testament aan de orde die gaan over het gegeven dat God een plan heeft. Dit plan bestaat uit elkaar opvolgende 'eeuwen' / 'tijdperken'. Het gaat over het voornemen van de eeuwen.⇓

Deel 2 - Deze tweede studie gaat over de verschillende 'tijdperken' die samen het voornemen van de eeuwen vormen.⇓

Deel 3 - Hoe verhouden de eeuwen zich tot de schepping?⇓

Deel 4 - In deze studie gaan we op de basis van de voorgaande studies over het plan van de eeuwen, verder met de verschillende 'rentmeesterschappen' (bedelingen) waarvan sprake is in de Bijbel. Daarin draait het om de verlossing van de mens.⇓

Deel 5 - Op basis van wat we in de eerste vier Bijbelstudievideo's in deze serie hebben ontdekt, komt dit keer de profetische lijn van de 'laatste dagen' aan de orde. Met daarin de plaats van het 'geheimenis'.⇓

Deel 6 - In deze en de volgende Bijbelstudievideo gaan we in op het boek Handelingen. Wat is de bijzondere plaats van dit Bijbelboek en waar brengt het ons?⇓

Deel 7 - We gaan in op de inleidende woorden van het boek Handelingen. Met aandacht voor de 3 thema's uit de inleiding: het koninkrijk, het getuige-zijn en de verwachting van de wederkomst van Christus.⇓

Deel 8 - De beschrijving van het boek Handelingen heeft ons bij Paulus in Rome gebracht. Daar ligt ook de start van de gemeente van Christus zoals we die nu kennen: het lichaam van Christus. Om de waarheden daarvan te omschrijven worden diverse woorden en begrippen gebruikt die nog niet eerder in de Bijbel voorkwamen. Deze en de volgende video gaan daarover.⇓

Deel 9 - In deze laatste Bijbelstudievideo in de serie 'God plan in deze tijd' opnieuw aandacht voor unieke begrippen in de late brieven van Paulus. De gelovigen van nu zijn onlosmakelijk verbonden aan Christus als Hoofd in één lichaam. In deze video aandacht voor de bijzondere positie van het lichaam van Christus, de gelovige die na zijn / haar sterven direct naar de hemel gaat en de andere verwachting en hoop van de gelovige van nu.⇓

Terug naar Bijbelstudie-video's

Sluiten