Declaratie Onkosten

Declaratie onkosten

Onkostendeclaratie van:
Bijvoorbeeld: Kinderkamp, vergadering e.d.
In het geval van een periode, vul de begindatum in van de activiteit.
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Kosten
Wanneer je in dit formulier niet voldoende ruimte hebt, vul dan een tweede formulier in.
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Vul hier het te declareren bedrag in
€ 
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Vul hier het te declareren bedrag in
€ 
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Vul hier het te declareren bedrag in
€ 
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Vul hier het te declareren bedrag in
€ 
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Vul hier het te declareren bedrag in
€ 
Bon(nen)
Voeg alle bonnetjes bij je hierboven vermelde bedragen.
Upload hier de bon(nen)
Kilometers
Vul eventueel het aantal kilometers in, dat je voor de betreffende activiteit hebt gereden.
Vermenigvuldig het aantal kilometers keer € 0,19 =
€ 
TOTAALBEDRAG
Vul hier het totaalbedrag in van de boven vermelde kosten én de kilometerskosten
€ 
Gift
(Een deel van) de kosten die ik gemaakt heb en hierboven heb gedeclareerd, hoef ik niet te ontvangen,
maar geef ik als gift aan Het Morgenrood (bestemd voor de activiteit waarvoor ik de kosten gemaakt heb).
Van deze kosten geef ik dit bedrag als gift:
€ 
Bevestiging
BIC hoef je niet in te vullen
Ik verklaar hiermee dat ik het formulier volledig heb ingevuld en dat ik ook de persoon ben zoals vermeld bij de persoonsgegevens. (dit geldt als een persoonlijke handtekening)
Sluiten