Abonnementformulier Morgenroodreeks

Persoonlijke gegevens
Nieuw abonnement
Ik neem een abonnement op de Morgenroodreeks
Nieuw e-book-abonnement
Ik neem een e-book abonnement op de Morgenroodereeks
Ik ben al abonnee
Machtiging
€ 
Het incassant ID van Stichting Het Morgenrood is NL70ZZZ411780530000.
Wanneer je het achteraf niet eens bent met een afschrijving dan kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.
Bij opzegging van je abonnement vervalt je incasso-machtiging automatisch.
Overig | Opmerkingen
Naast de Morgenroodreeks sturen wij je ook de digitale maandelijkse nieuwsbrief TijdseinMail toe. Zo ontvang je informatie over het werk van Stichting Het Morgenrood, waar AMEN Bijbelmagazine, Everread Uitgevers en Aktieradius Jeugdwerk onder vallen. Mocht je op enig moment TijdseinMail niet meer willen ontvangen, dan kun je deze nieuwsbrief gemakkelijk opzeggen.

Terug naar informatie over de Morgenroodreeksabonnementen

Sluiten