Abonnementformulier Morgenroodreeks

Persoonlijke gegevens
Abonnement
E-book-abonnement
Machtiging
€ 
Let op: alleen verplicht bij een niet Nederlandse IBAN
Het incassant ID van Stichting Het Morgenrood is NL70ZZZ411780530000.
Wanneer je het achteraf niet eens bent met een afschrijving dan kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.
Bij opzegging van je abonnement vervalt je incasso-machtiging automatisch.
Overig | Opmerkingen
Je ontvangt naast de Morgenroodreeks automatisch 4 keer per jaar TijdseinPost (het gratis mededelingenblad van Het Morgenrood) en TijdseinMail (de digitale maandelijkse nieuwsbrief). Je kunt hieronder aangeven om alleen TijdseinPost of TijdseinMail te willen ontvangen

Terug naar informatie over de Morgenroodreeksabonnementen

Sluiten