TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.1 - Januari 2024

God ontfermt Zich over ons
Wanneer je in de Bijbel over het leven van Paulus leest, valt vanzelfsprekend het grote verschil op tussen vóór hij de de Heere Jezus ontmoette op de weg naar Damascus en daarna. Saulus - want zo heette hij toen - was er vóór die ontmoeting van overtuigd dat hij goed bezig was: "Ik dacht echt bij mijzelf dat ik tegen de Naam van Jezus van Nazareth veel vijandige dingen moest doen ..." (Hand. 26:9). Het was niet mis wat hij aan "vijandige dingen" gedaan had. Hij noemt zich later een "lasteraar, een vervolger en een verdrukker" (1 Tim. 1:13a) en daarom: de allerminste van alle heiligen (Efe. 3:8), de minste van de apostelen (1 Kor. 15:9)  en de voornaamste van de zondaars (1 Tim. 1:15). Hoe geweldig groot is Gods genade dan, dat God het hem allemaal vergeven heeft. 'Vergeving' is één van de fundamenten van een goede relatie; en zeker van Gods relatie met ons! Zonder Zijn vergeving is die relatie niet eens mogelijk!

Tegenover "Ik dacht echt bij mijzelf ..." staat Gods barmhartigheid: "Maar Hij heeft mij barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof" (2 Tim. 1:13b). En zo mag je - hoezeer het ook 'verknald' hebt - altijd rekenen op Zijn vergeving (Efe. 1:7).

Profetie in de Psalmen

Hartelijk welkom op het voorjaars-Bijbelstudieweekend in Vierhouten.
Datum: 22-24 maart 2024. Aanmelden kan hier!

De Morgenrood-Bijbelstudieweekenden worden gehouden in het christelijk conferentiecentrum 't Vierhouterbos, waar u mag genieten van een geheel verzorgd verblijf, een prima sfeer, mooie Bijbelstudies én de ontmoeting met elkaar. Zeer de moeite waard!

Over het thema:
De Psalmen worden omschreven als “de psalmen van Israël” (2 Sam. 23:1). Naast dat veel psalmen troost en bemoediging geven - ook voor de gelovige van vandaag trouwens - getuigen ze vaak van het lijden, sterven en de opstanding van de Heere Jezus Christus. In samenhang daarmee staan er vele verwijzingen in naar het profetische plan van God met Israël en de volken. Profetie in de Psalmen: een mooi en bemoedigend onderwerp!

Teken in op DAGboek

Te laat om te starten met een dagboek? De 366 dagstukjes in DAGboek bevatten geen datum. Zo kun je er op elk moment mee starten, stoppen en weer doorgaan. Elk dagstukje begint met een Bijbeltekst waarin het woord ‘dag’ voorkomt.
Daarvoor is een keuze gemaakt uit de bijna 2700 Bijbelteksten die het woord 'dag' bevatten. Daar volgt een korte én krachtige uitleg over met als afsluiting meestal een bemoedigende Bijbektekst.

Aktieradius Jeugdwerk

Zet dit alvast in je agenda of op de kalender:
De zomerkampen van 2024 worden gehouden van zaterdag 20 - vrijdag 26 juli. Het kinderkamp is in Lemele, het juniorenkamp in Schoonloo en de jeugdweek in het Duitse (!) Eppe.
Je kunt je hier aanmelden!

Er staat ook al wat informatie over de kampen op onze website. Daar vind je ook informatie over het Junioren-voorjaars-weekend!
Ben jij er van 15 t/m 17 maart 2024 (ook) weer bij? Het wordt net als het najaarsweekend van afgelopen oktober gehouden in Ter Aar. Kijk hier voor meer informatie daarover. Be Aware!

Verschenen: Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Dit boekje is half december verschenen. Wil je er meer over weten, kijk dan op de site van Everread. Het boekje is ook verkrijgbaar als e-book!
Maar het is natuurlijk het handigst als je een abonnement neemt op de Morgenroodreeks en/of op de Morgenrood e-books!

Bijbelstudies 2023-2024

Kijk hier voor alle datums én de plaatsen, waarop en waar de Bijbelavonden plaatsvinden. Wees hartelijk welkom om samen met medegelovigen van de rijke boodschap van Gods Woord te genieten. 

AMEN Bijbelmagazine

Binnenkort verschijnt AMEN 172 met daarin de volgende artikelen:

De volkeren, Israël en de gemeente - In de voorgaande artikelen hebben we de eerste mens - Adam - vergeleken met de tweede Mens - Christus. En hoe zich deze vergelijking verhoudt tot de grote lijnen van Gods plan. In dit artikel gaan we nader in op de 'introductie' van de mens in Gods plan.

Noach - Aan het begin van een nieuw jaar worden in de media dikwijls wetenswaardigheden van het vorige vermeld. Zo werden de in Nederland meest gegeven babynamen bekendgemaakt. Bij de meisjes was dat Julia en bij de jongens Noah. Die laatste is interessant, want die naam komt van Noach en daar is vanuit de Bijbel wel wat over te zeggen!

Alles op z'n tijd - De tijd is een ongrijpbaar fenomeen. Het komt en het gaat, je kunt ergens naar uitzien en 't is zo weer voorbij. De tijd kent geen pauzes en komt niet terug. De tijd schrijdt voort in overeenstemming met Gods wil, en door vastgestelde tijden en gelegenheden, ook in de natuur, naar Gods doel.

Hoop - Soms lijkt hoop een hopeloze zaak. Maar voor gelovigen gaat dat niet op, want zij weten -hopelijk - maar al te goed, dat er hoop is, uitzicht, toekomst. En ... hoop doet leven!

Het boek Openbaring - "God heeft een dag vastgesteld, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan" (Hand. 17:31). Belangrijke vraag: Wie kan staande blijven in Zijn oordeel?

Rachab, de hoer - De Heere God bedient Zich soms van mensen, bij wie menigeen vraagtekens zou zetten. Rachab, die consequent 'de hoer' wordt genoemd, is zo iemand. Maar uitgerekend zij, die zelfs voorkomt in het geslachtsregister van Jezus (Matt. 1:5), wordt in de Bijbel ten voorbeeld gesteld vanwege haar geloof!

AMEN Actueel, met daarin:
- Inclusieve taalgids: vermijd woorden als 'man’ en 'vrouw'
- 'We zijn getuige van de definitieve ondergang van het Westen'

Kijk hier voor meer informatie over AMEN Bijbelmagazine.

Volg AMEN ook op en .