TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.3 - Maart 2024

Een vurig verlangen

"En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden" (Lukas 22:15). Een vurig verlangen van de Heere Jezus om samen met Zijn discipelen de paasmaaltijd te gebruiken voordat Hij zal lijden en sterven. Nog één moment van samenzijn. Hierna zal Judas Hem verraden en Petrus Hem verloochenen en zal de menigte roepen : 'Kruisig Hem!'. Daarna zal onze Heer en Heiland aan het kruis worden genageld voor de zonden van de wereld. Een vurig verlangen van de Heere gaat ook naar ons uit. Door de Heere Jezus mogen we vrij tot onze hemelse Vader gaan. Nog enkele dagen en we vieren het paasfeest: 'Ik leef omdat mijn Heer is verrezen!'. Ook wij zouden vurig moeten verlangen naar het Woord. Dat begint al van 'jongs af aan'. De apostel Petrus schrijft: "En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien" (1 Petrus 2:2). In de Hebreeënbrief gaat het verder: "Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad" (Hebreeën 5:15). Voor óns bidt Paulus dat de Heere ons een "geest van wijsheid en openbaring geeft in het kennen van Hem". Dat mag ons vurig verlangen zijn. We wensen u gezegende dagen toe.

Intekenen op een nieuw boek

Belangrijke toespraken
De Bijbel kan gezien worden als één grote toespraak van God tot de mens. Vaak wordt dat wat Hij zegt, verwoord in afzonderlijke toespraken in de Bijbel. In dit nieuwe Bijbelstudieboek komen er diverse aan bod. Denk aan toespraken van Mozes, Jozua, Jotham, Petrus, Paulus, Stefanus en natuurlijk van de Heere Jezus Zelf.
Tot en met 31 maart aanstaande kun je hier intekenen op dit boek.

Aktieradius Jeugdwerk

Zet dit alvast in je agenda of op de kalender:
De zomerkampen van 2024 worden gehouden van zaterdag 20 - vrijdag 26 juli. Het kinderkamp is in Lemele, het juniorenkamp in Schoonloo en de jeugdweek in het Duitse (!) Eppe. Check hier voor informatie en aanmelding!

En ... er kom nog een Jeugd-voorjaars-weekend!
Ben jij er van zaterdag 27 t/m maandag 29 april 2024 ook bij? Het wordt gehouden in Ellertshaar. Kijk hier voor meer informatie daarover.

Oproep!
Voor de Jeugdweek in Eppe (Duitsland) zijn we nog dringend op zoek naar het juiste vervoer daarnaartoe. Het mooist zou het zijn wanneer we van 20 tot 26 juli 1 of 2 busjes zouden kunnen lenen voor 6 of - beter - 9 personen per stuk. Er wordt alleen door leiding in gereden! Mocht u iets hebben of iets weten of hierin kunnen meedenken, dan horen we dat graag! U kunt daarvoor bellen (0343-480450) of mailen (kantoor@morgenrood.nl).

Profetie in de Psalmen

Dat was het thema van het Morgenrood- Bijbelstudieweekend in Vierhouten, afgelopen weekend (22-24 maart). Een boeiend en verrassend onderwerp. Er worden verbazend veel dingen in de Psalmen geschreven die alles 

te maken hebben met het 'lange termijn' plan van de Heere God.
Met vijf afwisselende studies en met op zaterdagmiddag een vrije middag om de benen even te strekken in de prachtige bosrijke omgeving daar, hebben we ons uitstekend vermaakt. Heel gezellig om elkaar weer te ontmoeten en even bij te praten, als hemelburgers onder elkaar. Ook heerlijk gezongen met de groep o.l.v. een steeds betere muzikale begeleiding van piano, gitaar en viool.
Al met al was het weer prima vertoeven in conferentiecentrum 't Vierhouterbos' waar we uitstekend verzorgd werden. Ook voor het najaar staat er een Bijbelstudieweekend gepland. Ditmaal van 18-20 oktober. Aanmelden kan hier al!

Nieuw Morgenroodboekje

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft!

Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". 

Aan de hand van deze teksten is in dit boekje gezocht naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het verrassende antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament.
Om het boekje los aan te schaffen, klik hier. Ook verkrijgbaar als e-book! Nog beter is het wanneer je Morgenroodreeksabonnee wordt. Dan ontvang je het namelijk ook en mis je nooit meer een nieuw Morgenroodboekje. Kijk hier voor meer informatie over het abonnement!

Bijbelstudies 2023-2024

Kijk hier voor alle datums én de plaatsen, waarop en waar de Bijbelavonden plaatsvinden. Wees hartelijk welkom om samen met medegelovigen van de rijke boodschap van Gods Woord te genieten. 

Everread Uitgevers

Op de website van Everread vind je een uitgebreid assortiment boeken en boekjes die bij ons verschenen zijn. We nodigen u en jou van harte uit om er eens een kijkje te nemen. Er zit zeker iets voor je bij. Check ook onze aanbiedingen.
Je kunt ons hier vinden!

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 172 is verschenen! En wist u dat ...

  • de website van AMEN niet alleen te lezen is op de PC, maar ook op tablet en smartphone?
  • er meer dan 1500 (!) artikelen online staan?
  • elk nieuw nummer integraal op de website staat?
  • de zoekfunctie erg handig is om woorden, teksten, namen, e.d. terug te vinden?
  • er ook items op de site verschijnen die niet in het blad zijn gepubliceerd?
  • de onderwerpen van AMEN Actueel regelmatig worden ge-update?
  • een eigen account 'Mijn AMEN' eenvoudig aan te maken is?
  • AMEN ook een eigen Facebook-pagina heeft?
  • AMEN ook te volgen is op Twitter?
  • er momenteel al weer heel hard wordt gewerkt aan nummer 173, dat DV in april gaat verschijnen

Kijk hier voor meer informatie over AMEN Bijbelmagazine.

Volg AMEN ook op en .