TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.02 - Maart 2021

Het kan niet beter!

Het voorjaar breekt aan. Het is te zien aan de natuur en te merken aan de temperatuur. En uiteindelijk loopt het weer uit op de zomer. Een hoopvolle tijd.
Mooi als je dit vergelijkt met hoe het gaat in Gods plan. We mogen vanuit Zijn Woord weten dat het de goede kant op gaat. Hij komt tot Zijn doel! Al is dat nu nog niet zo zichtbaar en lijkt het of "de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, (...) de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten" (Efe. 6:12) de overhand hebben.
Wij mogen er geheel en al op vertrouwen dat het licht van God in de Persoon van de Heere Jezus glorierijk zal overwinnen. En wat is het een voorrecht dat wij nu reeds met Hem boven al wat is, geplaatst zijn (Efe. 1:20-23 en 2:6b).
Het kan niet beter!

Deze TijdseinMail bevat informatie over het werk dat we door genade met elkaar mogen doen. We hopen dat je deze TijdseinMail met veel plezier zult lezen en misschien tot ziens bij één van de activiteiten!

Bijbelstudieweekend

Het volgende Bijbelstudieweekend in Vierhouten staat gepland op 19-21 maart 2021. Op dit moment is nog niet met zekerheid te zeggen dat het doorgaat. Pas in de week daaraan voorafgaand krijgt het Vierhouterbos duidelijkheid wat wel en wat niet kan met het oog op de maatregelen.
Toch zou het in ieder geval goed zijn, dat u - wanneer u overweegt te komen - zich nu wel al aanmeldt! Dat is mogelijk via deze link. Dan weten wij alvast of er voldoende  deelnemers zijn. U ontvangt pas een factuur als het ook echt zeker is dat we het weekend kunnen houden. Het grootste 'risico' voor u is dat het weekend niet doorgaat. In dat geval brengen wij geen kosten in rekening.

We hopen van harte dat we elkaar weer kunnen ontmoeten, ditmaal rond het mooie thema: ' De hogere positie van Christus' - naar aanleiding van de Hebreeënbrief.

Intekenen op 'Omgaan met tegenslag'

Teken in op het nieuwe boek van Sebastiaan de Graaf.

Over de inhoud: Ook christenen ondergaan tegenslag. In dit boek worden de levens van Bijbelse personen, de verhalen van gelovigen en de ervaringen van de schrijver met elkaar verweven. Het boek bevat veel praktische voorbeelden die je helpen om samen met God door moeilijke tijden te gaan. Met vragen voor gesprek of persoonlijke reflectie.

Je kunt tot en met 1 april 2021 intekenen op dit boek, zodat je het met een mooie korting in huis krijgt. Het verschijnt in april. Intekenen kan via dit formulier op Everread.nl.

Aktieradius Jeugdwerk

De leiding van de kampen is al weer aan het warmlopen voor deze zomer. Wat zou het mooi zijn als we de kinderen, junioren en jeugd een mooie week kunnen aanbieden, waarin ze een fijne tijd mogen beleven en veel over de Heer mogen leren.

De informatie is nog summier, maar je kunt toch al wat info op Aktieradius.nl vinden. Ook is het al mogelijk je (geheel vrijblijvend) aan te melden.

Bijbelstudies 2020-2021

Wees van harte welkom op de Bijbelavonden in het land. Het is mooi dat er heel wat mogelijkheden zijn om samen met broeders en zusters Gods Woord te bestuderen. Kijk vooraf even op de Morgenrood-site voor alle actuele informatie over het wel of niet doorgaan en over de datums en adressen.
Bekijk het via deze link.

Nieuwe Bijbelstudievideo's

Inmiddels hebben de eerste Bijbelavonden in samenwerking met Christengemeente Uitzicht te Harderwijk plaats gevonden. Het gaat over het thema 'Gods plan in deze tijd'.

Deze avonden zijn ook live te volgen via een livestream. Kijk hier voor meer informatie daarover. De eerste avond bekijken kan ook. Ga daarvoor naar de Morgenroodsite.
In deze Bijbelstudieserie gaan we eerst kijken wat de Bijbel leert over Gods plan. Dit geeft ons heel veel inzicht in de grote lijnen van hoe de wereld in elkaar zit. Vanuit deze kennis zullen we steeds meer terecht komen bij de huidige fase van Gods plan. En dan blijkt dat de boodschap voor de gelovige van nu werkelijk fantastisch is!

Het nieuwste Morgenroodboekje

ADAM als type van Christus
Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".
In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Dit boekje is te bestellen op de site van Everread. Daar kun je het ook als e-book bestellen.

Of doe wat velen reeds deden: neem een abonnement op de Morgenrood-reeks. Kijk hier voor alle informatie daarover.

Als abonnee ontvang je dan ook het boekje dat rond 19 maart a.s. verschijnt: Belangrijke dagen in de Bijbel.

Bijbelvakantieweek Rehe

Het thema van de in 2020 geannuleerde Bijbelvakantie hebben we 'doorgeschoven' naar dit jaar: 'Namen en titels van Christus'.

Hopelijk kan het deze zomer allemaal weer wel doorgaan. Kijk hier voor meer informatie en / of aanmelden. Kom ook en geniet van een mooie vakantieweek met veel ruimte voor ontmoeting, ontspanning en het ontdekken van de rijkdommen in Gods Woord.

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 154 is verschenen

En wist u dat ...

  • de website van AMEN niet alleen te lezen is op de PC, maar ook op tablet en smartphone?
  • er meer dan 1500 (!) artikelen online staan?
  • de zoekfunctie erg handig is om woorden, teksten, namen, e.d. terug te vinden?
  • elk nieuw nummer integraal op de website staat?
  • er ook items op de site verschijnen die niet in het blad zijn gepubliceerd?
  • de onderwerpen van AMEN Actueel regelmatig worden ge-update?
  • een eigen account 'Mijn AMEN' eenvoudig aan te maken is?
  • AMEN ook een eigen Facebook-pagina heeft?
  • AMEN ook te volgen is op Twitter?
  • er hard gewerkt wordt aan AMEN 155 die DV rond 19 maart 2021 verschijnt?

Kijk hier voor meer info over AMEN Bijbelmagazine

Volg AMEN ook op  en .