TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.5 - Mei 2020

Het 'nieuwe normaal'

We horen het bijna dagelijks in deze coronatijd. Beter zou zijn: het 'nieuwe abnormaal', want dat is het. Nu lijkt het virus in kracht af te nemen de laatste weken en de maatregelen worden enigszins versoepeld. ‘Het gaat de goede kant op’, hoor je links en rechts. En ja ... Bijbels gezien klopt dat helemaal! Want crisis of geen crisis, God gaat door met Zijn werk om Zijn plan te volvoeren. Hij komt, dwars door alles heen, tot Zijn doel: "Zie, Ik maak alle dingen nieuw" (Openb. 21:5). Er gloort een toekomst, waarbij maar één woord past: heerlijkheid. En bedenk: die toekomstige heerlijkheid zal ooit het 'Nieuwe Normaal' zijn. Dat geeft ons hoop en perspectief. Om blij van te worden!

Het nieuwste Morgenroodboekje

Het Bijbelboek Hooglied wordt samen met Openbaring gerekend tot de Bijbelboeken die het moeilijkst zijn te verklaren. In dit boekje wordt desondanks een poging gedaan om zicht te krijgen op de betekenis ervan.
Hooglied behoort tot de vijf zogenaamde Feestrollen. Wie de schrijver is, is niet met zekerheid vast te stellen. Wel treffen we Salomo aan, zij het niet altijd in positieve zin. Hooglied zou in dit opzicht zelfs een aanklacht tegen Salomo's veelwijverij kunnen zijn, waarbij de monogame relatie tussen de mannelijke en vrouwelijke hoofdpersoon als positief voorbeeld dient.

Ga naar de website van Everread om dit boekje te bestellen. Ook als e-book verkrijgbaar.
Of word abonnee! Je kunt dan bijvoorbeeld dit boekje als welkomstgeschenk kiezen. Er is een abonnement op de boekjes of op de e-books óf (zonder meerkosten) op allebei! Regel het op de Morgenroodsite.

Bijbelstudies online

Met ingang van vandaag is de nieuwste Online Bijbelstudie te bekijken. Deze gaat over Mozes.

Dit is overigens de voorlaatste in de serie 'Geloven in crisistijd' naar aanleiding van Hebreeën 11. Rond 27 mei a.s. volgt de laatste en afrondende Bijbelstudie. De reguliere Bijbelavonden zouden nu ook afgerond zijn.

Aktieradius Jeugdwerk

Op de website van Aktieradius vind je de actuele informatie met betrekking tot wat we gaan doen met de kampen van de komende zomer. 

Bijbelvakantieweek Rehe

Bezoek in verband met de mogelijke gevolgen van de corona-maatregelen voor actuele informatie over 'Rehe' onze website.

Everread Uitgevers

Boeken lezen, mag natuurlijk altijd! Neem daarom regelmatig even een kijkje op onze website everread.nl waar je gemakkelijk je boeken en ebooks kunt bestellen.

Bijbelstudieweekend

Hoewel we nog niet weten hoe de situatie over ca 5 maanden zal zijn, wijzen we u wel alvast op het najaars-Bijbelstudieweekend in Vierhouten. Dit weekend staat gepland op 23-25 oktober.

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 150 verschijnt eind deze week!

Met daarin de volgende artikelen:

Roeping, hoop en erfenis - God roept mensen! Hij roept ze vanuit deze wereld om deel te hebben aan Zijn koninkrijk; uit de dood in het leven; uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. Vanuit een leven zonder hoop, naar een leven vol verwachting.

'Alles wat we doen, is een ritueel' - Het wel en wee van de wereld om ons heen lijkt steeds minder gestoeld te zijn op zekerheden en feitelijkheden, maar veel meer op manipulaties, gevoelens en rituelen. En het geloof, hoe zit het daarmee?

Waar vinden wij erkenning? - Ieder mens heeft er behoefte aan om gezien en erkend te worden door anderen om hem heen. Niet voor niets lezen wij aan het begin van Genesis dat Eva aan Adam gegeven wordt zodat hij niet meer alleen is. Helaas is het zo dat wij van de ander doorgaans niet de liefde en de aandacht krijgen waar wij zo naar verlangen. Hoe moeten wij dit alles beoordelen?

Het Lam en de Leeuw - Openbaring 5 is één van de belangrijkste hoofdstukken uit de Bijbel, waarin wij getuige zijn van een plechtige gebeurtenis in de hemel. Eigenlijk bevinden wij ons op de publieke tribune tijdens een zitting van de Allerhoogste. We zijn vergaderd rondom de troon van de Almach­tige. Het grote moment is aangebroken dat God handelend zal gaan optreden ten aanzien van deze wereld!

De Paulinische boodschap - In zijn eerste brief aan Timotheüs getuigt de apostel Paulus van zichzelf, dat hij eertijds "een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker". Hij is de Heere dankbaar voor de bediening, die hem gegeven is (zie 1 Tim. 1:12 e.v.). Als hij daarvoor de Koning der eeuwen geprezen heeft, schrijft hij in vers 18: "Dit gebod (beter: opdracht) leg ik u op, mijn zoon Timotheüs ...".

Het merkteken van het beest - Links en rechts wordt er gesproken over de vaccinatie van alle mensen. Men denkt dan bijvoorbeeld aan de implantatie van een (nano)chip. Handig, en voor overheden goed voor de controle. Sommigen brengen zo’n (onderhuidse) chip in verband met het merkteken van het beest, waarover in Openbaring 13 gesproken wordt. De vraag is: klopt dat?

Kruid of onkruid - De schepping om ons heen is groots en enorm divers. Er groeien onvoorstelbaar veel soorten planten en bomen en struiken. Van kolossale bomen tot plantjes die nauwelijks met het blote oog te ontdekken zijn. Ze hebben allemaal een doel, al weten we er nog steeds niet alles van. In dit artikel een paar voorbeelden.

AMEN Actueel is dit keer geheel gewijd aan het 25-jarig bestaan van AMEN Bijbelmagazine!

Kijk hier om meer te lezen en/of om een abonnement te nemen!

Volg AMEN ook op  en .

Tip!

Het Getuigenis van de Sterren (2e editie)

Astrologie en horoscopen hebben een sluier gelegd over de werkelijke betekenis van sterren en sterrenbeelden. Echter: God is de Schepper ervan! Híj is het, Die de Mazzaroth (de tekens van de Dierenriem) tevoorschijn laat komen op Zijn tijd en de Wagen (de Beer) met zijn jongen leidt (Job 38:31). Híj is het, Die Abraham opdroeg de sterren te tellen, wat Abraham niet kon, maar wat Hij wel kan: "Hij telt het aantal sterren, Hij noemt ze alle bij [hun] naam" (Ps. 147:4).
Inclusief een losse kaart met alle sterrenbeelden.
Bestel dit mooie boek hier.

Ook verkrijgbaar bij Everread

De Telos-vertaling van het Nieuwe Testament.

Deze betrouwbare Bijbelvertaling van het Nieuwe Testament is mooi uitgevoerd in een soepele kunstleren omslag. Kijk hier voor meer informatie of om hem te bestellen