TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.07 - Augustus 2021

Geloof, liefde en hoop

"Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden, omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen, vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het Woord van de waarheid, namelijk van het evangelie" (Kolossenzen 1:3-5).

We zijn blij dat we u in deze nazomer alvast kunnen informeren over de activiteiten in het komende winterseizoen. Daarbij kun je in het bijzonder denken aan de Bijbelavonden en het Bijbelstudieweekend. Ook is er een juniorenweekend in de maak, waarover in latere TijdseinMails meer info.

Verder gaat het 'Schriftelijke Werk' door, zoals de uitgave van AMEN, de Morgenroodboekjes en de overige Bijbelstudieboeken waaraan gewerkt wordt.

We zijn dankbaar dat het werk zich zo voortzet. Al is wat we doen bescheiden, toch horen we regelmatig van jong en oud wat het voor hen betekent. We zijn ook blij met u / jou voor alle ondersteuning in gebed en gaven. Wat dit laatste betreft, wijzen we graag op de mogelijkheid om online te doneren - zie rechtsboven deze TijdseinMail. Daarnaast danken we ook degenen die het werk - soms al heel lang - zo trouw financieel ondersteunen. Dit is telkens weer heel bemoedigend en wordt zeer op prijs gesteld!

In de woorden van Paulus (zie bovenaan) noemt hij de drie bekende termen geloof, liefde en hoop. Op grond van het geloof dat we in Christus Jezus hebben, trekken we gezamenlijk op in de liefde  en hebben we een fantastische hoop in de hemel. Hoe de situatie hier op aarde ook is, als gelovigen mogen we leven in de zekerheid dat het alleen maar beter wordt!

Bijbelstudies 2021-2022

Begin september starten we weer met de Bijbelavonden. Met mooie - in sommige plaatsen nieuwe - onderwerpen. Kijk hier op de Morgenrood-site voor informatie over het komende Bijbelstudieseizoen.

Graag nodigen we u en jou van harte uit om ook naar één of meer van de avonden te komen. Misschien is er iets bij jou in de buurt. We hebben in het afgelopen anderhalf jaar gemerkt wat het is als dergelijke avonden niet kunnen doorgaan. En wie weet wat er in de toekomst nog gaat komen. Dus zolang het nog kan: van harte welkom! 

Bijbelstudieweekend

Van vrijdag 19 tot en met zondag 21 november staat het najaars Bijbelstudieweekend gepland in Vierhouten. We willen met elkaar nadenken over het thema 'De hogere positie van Christus'.

Naast het bijwonen van mooie Bijbelstudies is het natuurlijk ook goed om elkaar (weer) te ontmoeten. Daarvoor biedt het conferentiecentrum, maar ook de mooie omgeving in Vierhouten, alle mogelijkheden.
Kijk hier voor meer informatie en / of aanmelden.

Bestel je boeken bij Everread

Misschien ben je nog even aan het (na)genieten van je vakantie. Vooral doen! Langzamerhand komt het winterseizoen er weer aan. Behalve in je vakantie is ook dat de ideale periode om te lezen.

Een roman, een thriller, er is heel wat aanbod. Daar kunnen we je via Everread niet aan helpen. Wel hebben we een groot assortiment Bijbelstudieboeken. Wissel daar je 'leesvoer' eens mee af. Het kan levensveranderend zijn! Prachtige uitgaven over tal van onderwerpen die je helpen te groeien in het geloof, doordat je steeds meer zicht mag krijgen op wat God in Zijn genade met je heeft gedaan. Check de Everread-site voor al onze uitgaven en doe er je (geestelijk) voordeel mee. 

Aktieradius Kinderkamp

Het kinderkamp kon doorgaan! Hier zijn we natuurlijk heel dankbaar voor. Verschillenden van de leiding vonden dat het haast weer als vanouds was. De kinderen hebben een mooi programma aangeboden gekregen met Bijbelverhalen en activiteiten rond het thema 'Avonturen met God'.
Houd de Aktieradius-site in de gaten voor de komende activiteiten.

Het nieuwste Morgenroodboekje

In de voetsporen van Paulus
In Filippenzen 3:17 schrijft Paulus: "Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zó wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt". Het is een oproep "aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn" (Fil. 1:1) en ook aan ons.
Dit boekje is te bestellen op de site van Everread. Daar kun je het ook als e-book bestellen.

Of neem een abonnement op de Morgenroodreeks en mis geen enkel nieuw Morgenroodboekje. Kijk hier voor alle informatie daarover. Als abonnee ontvang je dan meteen dit nieuwe boekje.

Volgende maand verschijnt het volgende boekje in de Morgenroodreeks: 'Het geheimenis van de godsvrucht'. Als abonnee ontvang je het automatisch in huis.

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 157 is verschenen

Met daarin de volgende artikelen:

Wist u dat ...

  • de website van AMEN niet alleen te lezen is op de PC, maar ook op tablet en smartphone?
  • er meer dan 1500 (!) artikelen online staan?
  • de zoekfunctie erg handig is om woorden, teksten, namen, e.d. terug te vinden?
  • elk nieuw nummer integraal op de website staat?
  • er ook items op de site verschijnen die niet in het blad zijn gepubliceerd?
  • de onderwerpen van AMEN Actueel regelmatig worden ge-update?
  • een eigen account 'Mijn AMEN' eenvoudig aan te maken is?
  • AMEN ook een eigen Facebook-pagina heeft?
  • AMEN ook te volgen is op Twitter?
  • er hard gewerkt wordt aan AMEN 158 die DV rond 17 september 2021 verschijnt?

Klik hier voor meer info over AMEN Bijbelmagazine

Volg AMEN ook op en .