TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.05 - Juni 2021

De zon!

Sinds de zon - na weken van somber regenachtig weer - overvloedig schijnt, lijkt het humeur van velen sterk verbeterd te zijn. Mensen zijn wat blijer, wat opgewekter, hebben er weer zin in. Zolang als het duurt natuurlijk, want na verloop van tijd zullen er ook zijn die de warmte wel weer welletjes vinden.
Het is niet anders.

Eenmaal zal dé Zon van de gerechtigheid opgaan; in het bijzonder voor Gods volk: "Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan ..." (Maleachi 4:2). Ook voor ons is er een prachtig vooruitzicht: "Wanneer Christus verschijnt, Die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid" (Kolossenzen 3:4; N.B.G.-'51-vertaling). Wat een toekomst. Daar word je nu al blij van.

Omgaan met tegenslag

Natuurlijk kent u Sebastiaan de Graaf als schrijver van diverse Morgenroodboekjes en Everread Bijbelstudieboeken.

Maar hebt u zijn nieuwste boek “Omgaan met tegenslag” ook al? Een pastoraal boek dat je helpt om in pijn, lijden en verdriet te vertrouwen op God. Met bemoedigende getuigenissen van mensen die juist op momenten van tegenslag hun hoop op God stelden.
368 blz. | € 21,95 | Paperback

Reacties van lezers:
- ‘Een geweldig boek waarin ik veel herken van mijn eigen leven’;
- ‘Ik ben er erg blij mee. Het geeft handvatten’ en
- ‘Een supermooi en realistisch boek waar velen kracht uit zullen putten’.

Achterin het boek zijn vragen opgenomen voor gesprek of persoonlijke reflectie. Hierdoor is dit boek ook als werkboek te gebruiken.

Hebt u dit nieuwste boek van Sebastiaan de Graaf nog niet in huis? Bestel het dan op de site van Everread Uitgevers.

Het nieuwste Morgenroodboekje

Belangrijke dagen in de Bijbel
Je kunt in de Bijbel in grote lijnen drie belangrijke perioden ontdekken die omschreven worden als 'dagen': de menselijke dag (van Adam tot Christus' komst), de dag van de HEERE (de tijd dat het koninkrijk op aarde zal zijn) en de dag van God (de tijd waarin de nieuwe schepping tot stand gekomen is).
Dit boekje is te bestellen op de site van Everread. Daar kun je het ook als e-book bestellen.

Of neem een abonnement op de Morgenrood-reeks en mis geen enkel nieuw Morgenroodboekje. Kijk hier voor alle informatie daarover. Als abonnee ontvang je dan meteen dit nieuwe boekje. Over enkele weken verschijnt het volgende boekje: In de voetsporen van Paulus.

Aktieradius Jeugdwerk

Helaas hebben we onlangs moeten besluiten zowel het juniorenkamp als de jeugdweek niet door te laten gaan. Zoals het er nu voor staat, gaat het kinderkamp wel door. Daar wordt op 1 juli definitief over beslist. Houd daarvoor de Aktieradius-site in de gaten.

Bijbelstudies 2021-2022

Inmiddels zijn de Bijbelavonden in diverse plaatsen al weer gepland, zoals Aalsmeer, Zeist, Naaldwijk/Den Haag, Oud Beijerland. Houd voor actuele informatie over het  seizoen 2021-2022 de website van Het Morgenrood in de gaten.

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 156 is verschenen

Met daarin de volgende artikelen:

Dikwijls in doodsgevaar - Als je het boek Handelingen leest en let op de pogingen van Paulus' tegenstanders om hem te doden, sta je er versteld van hoe het mogelijk is dat hij aan het eind van de Handelingentijd nog leeft! Tegelijk was het ook zo dat Paulus bereid was om zover te gaan. Hij wilde trouw zijn, zelfs tot in de dood.

De gruwel der verwoesting - Deze term is misschien wel het bekendst door de uitspraak van de Heere Jezus in Zijn rede over de eindtijd, zoals beschreven in Mattheüs 24:15. Hij roept de mensen op om weg te vluchten uit Jeruzalem als ze deze 'gruwel' zien staan op 'de heilige plaats'. Dit moet dus wel iets bijzonders zijn!

Licht in de duisternis - Toen in het begin van de tijd de hemelen en de aarde geschapen waren, bleek dat de aarde woest en ledig geworden was en dat er duisternis over de watervloed lag. De Geest van God zweefde of broedde daarboven en Hij kwam tot de conclusie dat er helderheid moest komen. Het eerste wat de Schepper toen deed, was licht in deze duisternis brengen. En Hij is zo machtig dat alleen woorden genoeg zijn: 'Laat er licht zijn, en er was licht'. En God zag dat het licht goed was.

De fundamenten worden omver gehaald - David is in Psalm 11 een voorbeeld voor ons. In de diepere lagen van de tekst wordt gewezen op een onvernietigbaar fundament waarop wij mogen bouwen, juist ook in tijden van crisis. In het vorige artikel stonden wij stil bij de uitleg van Psalm 11. In dit artikel zullen wij op basis van deze uitleg zien hoe wij de boodschap van Psalm 11 op onze eigen situatie kunnen toepassen.

De kleine profeten - Amos - "Op die dag zal Ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal Ik dichtmaken, en wat aan haar is afgebroken, zal Ik oprichten, Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af ..." (Amos 9:11). De profetie van Amos begint met een boodschap van onheil en eindigt - gelukkig - met een visioen van hoop!

Salomo bouwde voor Hem een huis - In 1 Koningen 5-8 lezen we over koning Salomo die in Jeruzalem de tempel voor de HEERE bouwt. Een bijzonder moment in Israëls geschiedenis, met een rijke profetische betekenis (Matth. 12:42). Stefanus is de laatste persoon die we in de Bijbel over Salomo horen spreken. Hij doet dit in zijn indrukwekkende toespraak voor het Joodse Sanhedrin, die eindigt met zijn steniging (Hand. 7).

AMEN Actueel

  • Gemeente mag kerk sluiten bij coronabrandhaard
  • PKN: extra kerkdienst voor gevaccineerden
  • 'Ongecontroleerd experiment'

Kijk hier voor meer info over AMEN Bijbelmagazine

Volg AMEN ook op  en .