TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.1 - Januari 2020

God is getrouw

In Psalm 91:2 horen wij de psalmist zeggen: "Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!"
Misschien is dat wel het moeilijkste in het leven van Gods kinderen: volledig te vertrouwen op de Heere God, onze hemelse Vader. Toch zal dat vertrouwen nooit beschaamd worden, want trouw is één van de 'kenmerken' van God. God is trouw aan Zijn Woord en beloften, en dat geeft ons rust en zekerheid voor de toekomst! Wij mogen in alle omstandigheden op Hem vertrouwen, want Hij komt - hoe dan ook - tot Zijn doel!
Wij vinden Gods trouw bijvoorbeeld terug in het leven van Job. De satan voerde, onder toelating van God, zijn verwoestende aanvallen uit op Job, die een "vroom en rechtvaardig man" genoemd wordt.
Te midden van alle ellende getuigt Job van zijn geloof: "Ik weet echter: mijn Verlosser leeft, en Hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen" (Job 19:25 en 26).
Hij wist - geloofde - dat zijn Verlosser het laatste woord zou hebben en de tegenstan­der zou overwinnen. De boze kan zijn verdervende activiteiten slechts uitoefenen binnen de grenzen van de oude schepping, het voelbare, het tastbare, de uiterlijke, zichtbare dingen ('huid'). De binnenk­ant, de geestelijke, inwendige of nieuwe mens, is voor hem onbereikbaar. Het nieuwe leven dat wij ontvangen hebben, is immers verborgen met Christus in God (Kol. 3:3)! Dát is wat wij te allen tijde mogen vasthouden.
Niets of niemand, ook satan niet, kan Gods werk ongedaan maken. Niemand kan God verhinderen Zijn plannen te volvoeren, ook niet als het gaat om ons persoonlijk leven. God is getrouw ... en Zijn plannen falen niet!

Het nieuwste Morgenroodboekje

Deuteronomium 30:1-10 is het uitgangspunt van dit boekje. Je zou dit hoofdstuk de 'basis-profetie' met betrekking tot het herstel, dan wel de toekomst van Israël kunnen noemen.
Het is belangrijk om een Bijbelse visie op Israël te hebben. Daarbij gaat het om het historische en het toekomstige aspect van het volk, maar zeker ook om het huidige. Door belofte en profetie te verwarren, heb je maar zo een verkeerd zicht op Israël. Dit boekje helpt de lezer enige orde te krijgen in de uitgebreide informatie in de Bijbel over Gods plan met Israël.

Ga naar de website van Everread om dit boekje te bestellen. Ook als e-book verkrijgbaar

Of word abonnee! Je kunt dan bijvoorbeeld dit boekje als welkomstgeschenk kiezen. Je kunt kiezen uit een abonnement op de boekjes of op de e-books óf (zonder meerkosten) op allebei! Regel het op de Morgenroodsite.

Het volgende Morgenroodboekje gaat over de gebeden van Paulus en verschijnt DV in februari.

Januari-aanbieding

21 Morgenroodboekjes in één pakket. Het zijn boekjes van in totaal vier auteurs en ze gaan over diverse onderwerpen.
Bij elkaar ruim 1600 bladzijden Bijbelstudie! De prijs bedraagt € 50,00 (normale prijs: € 128,30). Je betaalt geen portokosten. Morgenroodreeksabonnees ontvangen bovendien hun vaste 20% korting! Abonnee worden, kan tijdens het bestelproces.

Kijk hier welke boekjes in deze aanbieding zitten. Deze aanbieding geldt t/m 31 januari.

Aktieradius Jeugdwerk

Meld je alvast aan voor één van de Aktieradiuskampen. Op Aktieradius.nl staat inmiddels informatie over het kinderkamp en juniorenkamp. Info over de jeugdweek komt nog.

Rehe 2020

Van zaterdag 25 juli t/m vrijdag 31 juli 2020 ben je (weer) van harte welkom in het Duitse Rehe (Westerwald) voor de Bijbelvakantie 2020. Kijk op onze website voor informatie, prijzen en aanmelden!

Bijbelstudies

De eerste Bijbelavonden van 2020 liggen inmiddels achter ons. Fijn om ook in dit nieuwe jaar gezamenlijk de Bijbel te bestuderen! In de agenda op onze website staat het complete overzicht van de avonden die voor dit seizoen nog op het programma staan. Of kijk hier voor meer informatie over de plaatsen, tijden en onderwerpen. Ook zijn er verschillende Bijbelstudiedagen. Deze avonden en dagen bieden een mooie gelegenheid om op regelmatige basis te lezen en te leren uit de Bijbel én medegelovigen te ontmoeten. Bemoedigend en opbouwend!

Bijbelstudieweekenden 2020

Kom ook naar Vierhouten en geniet van de fijne sfeer en de prima accommodatie waarin u kunt luisteren naar mooie Bijbelstudies. Voor 2020 staan er twee weekenden op het programma: 3 t/m 5 april en 23 t/m 25 oktober. Prijzen zijn inmiddels bekend - de onderwerpen nog niet.

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 148 is verschenen met daarin de volgende artikelen:

Jakob bij de Jabbok - In één van de profetieën over de 'lijdende Knecht van de HEERE' staat: "En nu zegt de HEERE, Die Zich Mij vanaf de moederschoot tot Knecht heeft geformeerd om Jakob tot Hem terug te brengen - maar Israël zal zich niet laten verzamelen" (Jes. 49:5a). Bijzondere woorden, want hier lijkt namelijk een verschil te zijn tussen Jakob en Israël. Hoe dat zit?

'Alles wat we doen, is een ritueel' - Het wel en wee van de wereld om ons heen lijkt steeds minder gestoeld te zijn op zekerheden en feitelijkheden, maar veel meer op manipulaties, gevoelens en rituelen. En het geloof, hoe zit het daar mee?

Waar vinden wij erkenning? - Ieder mens heeft er behoefte aan om gezien en erkend te worden door anderen om hem heen. Niet voor niets lezen wij aan het begin van Genesis dat Eva aan Adam gegeven wordt zodat hij niet meer alleen is. Helaas is het zo dat wij van de ander doorgaans niet de liefde en de aandacht krijgen waar wij zo naar verlangen. Hoe krijgen wij de erkenning die wij zoeken en nodig hebben?

Het geloof van Christus - Nee, de titel van dit artikel is geen vergissing. Het geloof in Christus is belangrijk, maar nog veel belangrijker is het geloof van Christus. Sterker nog, zonder dát geloof zouden onze zaligheid en onze hoop linea recta naar de vuilnisbak kunnen!

Water - Water is een zeer bijzondere vloeistof. Het wijkt voor wat betreft zijn eigenschappen af van alle andere stoffen die er zijn. Het is een toonbeeld van de genialiteit van de Schepper: zo'n 'simpele' en 'alledaagse' vloeistof, en toch zo onnoemelijk rijk en doeltreffend! En dan hebben we het nog niet eens over de geestelijke betekenis van water ...

Twee belangrijke wonderen - Alle wonderen in de Bijbel hebben betekenis in het licht van Gods plan. In het Mattheüs-evangelie vinden we twee wonderen, die een zeer bijzondere betekenis hebben. Het eerste vond plaats aan het einde van de bediening van de Heere als de Zoon van David, het tweede aan het einde van Zijn bediening als de Zoon van Abraham.

In AMEN actueel:

  • Rabbijn vindt de Joodse staat geen visitekaartje van het jodendom
  • 1,5 miljard mensen zonder volledige Bijbel in de eigen taal
  • Duitsland verbiedt 'homogenezing'
  • Meest populaire Bijbelvers in 2019
  • Aanklacht tegen paus Franciscus
  • Glossy Corrie ten Boom

Kijk hier om meer te lezen en/of om een abonnement te nemen!

Volg AMEN ook op  en .

Verschenen bij Everread!

Het Getuigenis van de Sterren (2e editie)

Dit is de 2e - opnieuw geredigeerde en op basis van de HSV herziene - druk van het in 1999 verschenen boek 'Het Getuigenis van de Sterren'.

Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is! Híj is het, Die de Mazzaroth (de tekens van de Dierenriem) tevoorschijn laat komen op Zijn tijd en de Wagen (de Beer) met zijn jongen leidt (Job 38:31). Híj is het, Die Abraham opdroeg de sterren te tellen, wat Abraham niet kon, maar wat Hij wel kan: "Hij telt het aantal sterren, Hij noemt ze alle bij [hun] naam" (Ps. 147:4). Inclusief een losse kaart met alle sterrenbeelden.

Bestel dit mooie boek hier.

Nu verkrijgbaar bij Everread

De Telos-vertaling van het Nieuwe Testament.

Deze betrouwbare Bijbelvertaling van het Nieuwe Testament is mooi uitgevoerd in een soepele kunstleren omslag. Kijk hier voor meer informatie of om hem te bestellen