TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.9 - Augustus 2019

Alles op Zijn tijd

Voor de één is de vakantie voorbij, de ander geniet nog even van een mooie nazomer. We mogen terugzien op een fijne en drukbezochte Bijbelvakantie in Rehe en ook de Aktieradiuskampen zijn goed verlopen. Ondertussen richten wij ons weer op het 'winterseizoen'. Met Bijbelavonden, Bijbelstudiedagen, Aktieradius-najaarsweekenden en de voortgang van het 'Schriftelijke werk' (de Morgenroodreeks, AMEN en Bijbelstudieboeken).

"Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel", zegt Prediker 3:1 en "Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft, van het begin tot het eind kan doorgronden" (vs. 11).

En zo mogen we doorgaan in Zijn kracht - oftewel: in afhankelijkheid van Hem, wetend dat Hij alles op Zijn tijd doet.

 

Bijbelstudieseizoen 2019-2020

Op 3 september a.s. is de eerste Bijbelavond van het komend seizoen. Ga naar onze website en kijk in de agenda of er een plaats bij u / jou in de buurt is. Of kijk hier voor wat meer informatie over de plaatsen, tijden en onderwerpen. Ook zijn er weer verschillende Bijbelstudiedagen. Kom ook en lees en leer samen met andere gelovigen uit de Bijbel!

Bijbelstudieweekend Vierhouten najaar

Kom ook naar het najaarsweekend in het Vierhouterbos! In een fijne sfeer en een prima accommodatie samen genieten van diverse Bijbelstudies.

Aktieradius Jeugdwerk

Met dankbaarheid mogen we terugzien op het afgelopen kinderkamp, het juniorenkamp en de jeugdweek. De jongelui mochten weer een topweek beleven, waarin ze nieuwe vrienden en vriendinnen hebben leren kennen, actief bezig zijn geweest en natuurlijk bovenal: veel uit de Bijbel hebben geleerd. Met dank aan de enthousiaste leiding!
Zowel voor het juniorenkamp als de jeugdweek staan er najaarsweekenden op het programma. Ook de datums van de kampen van de zomer 2020 zijn bekend. Zie de Aktieradius-agenda!

Bijbelvakantieweek Rehe

In de verschillende Bijbelstudies kwam het thema 'Pijlers van ons geloof' tot uiting. We hebben vanuit Gods Woord nagedacht over belangrijke onderwerpen als de opstanding, God is de Schepper van alle dingen, de Persoon van Christus als God en Mens, onze hoop op de toekomst, etc.

Noteer alvast in je agenda! Rehe 2020: zaterdag 25 juli t/m vrijdag 31 juli.

Heb je dit boekje al?

Paulus - Leermeester der heidenen

Tweemaal schrijft Paulus tijdens de tweede en laatste fase van zijn bediening dat hij door God is aangesteld als “prediker, apostel en leraar van de heidenen”. In het licht daarvan mocht Paulus tot dan toe verborgen dingen bekendmaken. Belangrijke info voor de gelovige van nu!

Dit Morgenroodboekje en het voorgaande Morgenroodboekje (Het voornemen der eeuwen) vormen een mooie en leerzame combinatie.

Word abonnee! Je ontvangt dan meteen dit nieuwe boekje. Daarnaast mag je als welkomstgeschenk een Morgenroodboekje uitzoeken. Je kunt kiezen uit een abonnement op de boekjes of op de e-books óf (zonder meerkosten) op allebei! Regel het op de Morgenroodsite.

'Paulus - Leermeester der heidenen' los bestellen kan ook. Ga daarvoor naar de website van Everread Uitgevers.

Dit boekje is ook als e-book verkrijgbaar

Het Bijbelboek Esther

Dit nieuwe boek van Sebastiaan de Graaf gaat over een belangrijke fase in de geschiedenis van het Joodse volk. Dit Bijbelboek vermeldt nergens de Naam van God (in het Oude Testament altijd weergegeven met "HEERE"). Toch is Zijn verborgen aanwezigheid 'zichtbaar' en van doorslaggevend belang in de hier beschreven verwikkelingen rond Zijn volk. In de redding van het volk is er voor Esther - en ook voor haar neef Mordechai - een hoofdrol weggelegd.

Kijk hier voor meer informatie en / of bestellen.

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 145 is verschenen!

En wist u dat ...

  • de website van AMEN niet alleen te lezen is op de PC, maar ook op tablet en smartphone?
  • er meer dan 1500 (!) artikelen online staan?
  • de zoekfunctie erg handig is om woorden, teksten, namen, e.d. terug te vinden?

 

En dat ...

  • elk nieuw nummer integraal op de website staat?
  • er ook items op de site verschijnen die niet in het blad zijn gepubliceerd?
  • de onderwerpen van AMEN Actueel regelmatig worden ge-update?
  • een eigen account 'Mijn AMEN' eenvoudig aan te maken is?
  • AMEN ook een eigen Facebook-pagina heeft?
  • AMEN ook te volgen is op Twitter?
  • er hard gewerkt wordt aan AMEN 146 die DV rond 13 september verschijnt?

Kijk hier om meer te lezen

Volg AMEN ook op  en/of .

Handig!

De e-books van Everread! Kijk op onze website voor een mooie collectie e-books over vele Bijbelse onderwerpen!