TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.7 - Juli 2020

Wat God niet kan ...

Paulus schrijft in Titus 1:2a over "het eeuwige leven, dat God, Die niet liegen kan, vóór de tijden der eeuwen beloofd heeft". Misschien vragen we ons wel eens af of er iets is wat God niet kan. Nou, hier heb je daar een voorbeeld van: Hij kan niet liegen. In het Oude Testament staat: "God is geen man, dat Hij liegen zou ..." (Num. 23:19a). God is de niet-liegende God. In 2 Timotheüs 2 staat dat Hij Zichzelf ook niet kan verloochenen (vs. 13). Daarom blijft Hij onder alle omstandigheden trouw.
Waarom is God niet in staat om te liegen? Eigenlijk is het antwoord heel eenvoudig: omdat Hij de waarheid is. Deze 'eigenschap' van God maakt dat wij Hem ten volle kunnen vertrouwen.
In de eerstgenoemde tekst uit de Titusbrief gaat het over een belofte van God die Hij al vóór de tijden van de eeuwen deed. Dat moet op een moment geweest zijn dat er nog geen mensen waren. Deze belofte kan Hij dus hoogstens aan Zichzelf gedaan hebben. Hij nam het Zich zo voor. En juist omdat Hij niet kan liegen en Zichzelf niet kan verloochenen, is deze belofte vervuld. Het eeuwige leven waar het hier om gaat, is specifiek bestemd voor de gelovige van vandaag. Het is bekend geworden in het Woord dat op de door Hem bestemde tijd is geopenbaard, door de prediking die aan Paulus was toevertrouwd (Tit. 1:2b en 3a).
We leven wat de wereld betreft in onzekere tijden. Wat geeft het dan een rust om te weten dat Gods beloften vervuld zullen worden en dat Hij trouw blijft aan Zijn Woord!

Bijbelstudies 2020-2021

Hoewel we nog midden in de vakantie-periode zitten, is de planning van het komende Bijbelstudieseizoen rond. De datums zijn bekend en hier en daar zijn ook de onderwerpen al bekend. Bekijk ze via deze link.

Ook kun je ze via de agenda op onze site bekijken en ze eventueel overnemen in je eigen agenda.

We hopen natuurlijk dat alles te zijner tijd weer een beetje 'normaal' kan gaan plaatsvinden, maar hoe de situatie komend seizoen is, zullen we ook dan pas kunnen bekijken. Blijf daarom onze site in de gaten houden.

Bijbelstudieweekend

Graag wijzen we u op het najaars-Bijbelstudieweekend in Vierhouten van 23-25 oktober. Op dit moment is de verwachting dat we dit weekend vrij ongehinderd kunnen laten plaatsvinden. Wees er snel bij want er zijn al diverse aanmeldingen! En ... mocht het onverhoopt tóch niet kunnen doorgaan, dan wordt het deelnamegeld teruggestort.

Het nieuwste Morgenroodboekje

Het Bijbelboek Hooglied wordt samen met Openbaring gerekend tot de Bijbelboeken die het moeilijkst zijn te verklaren. In dit boekje wordt desondanks een poging gedaan om zicht te krijgen op de betekenis ervan.
Hooglied behoort tot de vijf zogenaamde Feestrollen. Wie de schrijver is, is niet met zekerheid vast te stellen. Wel treffen we Salomo aan, zij het niet altijd in positieve zin. Hooglied zou in dit opzicht zelfs een aanklacht tegen Salomo's veelwijverij kunnen zijn, waarbij de monogame relatie tussen de mannelijke en vrouwelijke hoofdpersoon als positief voorbeeld dient.

Ga naar de website van Everread om dit boekje te bestellen. Ook als e-book verkrijgbaar.

Inmiddels is het volgende Morgenroodboekje bijna klaar. Het heet 'De gehoorzaamheid van de Zoon' en gaat over Hebreeën 5:7-9.

Nog even voor hen die niet Morgenroodreeksabonnee zijn: natuurlijk kun je telkens losse Morgenroodboekjes kopen. Blijf dat vooral doen! Maar wij zouden het nog veel mooier vinden als je abonnee zou worden. Behalve dat dit diverse voordelen heeft - zoals een vaste 20% korting op alle Everread-uitgaven (dus inclusief de Morgenroodboekjes) - is dit ook gewoon nodig voor het voortbestaan van de Morgenroodreeks. Word dus abonnee en kies meteen een boekje uit als welkomstgeschenk. Er is een abonnement op de boekjes of op de e-books óf (zonder meerkosten) op allebei! Regel het op de Morgenroodsite.

Everread Uitgevers

Kijk voor een enorme schat aan Bijbelstudieboeken op onze website (everread.nl) waar je gemakkelijk je boeken en ebooks kunt bestellen.

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 151 is verschenen

Met daarin de volgende artikelen:

Zekerheid - We leven vandaag in onzekere tijden. Vermeende zekerheden worden afgebroken. Wat overeind blijft, is de zekerheid van Gods Woord. Dat je te midden van al het wereldse gedoe mag weten een kind van de levende God te zijn. Dat je onvergankelijk leven bezit en een gouden toekomst hebt! Kun je dat zeker weten?

'Wie zal een deugdelijke vrouw vinden?' - Spreuken 31 is een passage die door veel vrouwen met gemengde gevoelens of juist interesse gelezen wordt. 'Wat een duizendpoot.' 'Hoe kan ik daaraan voldoen?' 'Waar haal ik de energie vandaan?' 'Een deugdelijke (huis)vrouw ...' En de mannen: 'Bestaan zulke vrouwen nog of is dit een onbereikbaar ideaal?'.

Waar vinden wij erkenning? - Ieder mens heeft er behoefte aan om gezien en erkend te worden door anderen om hem heen. Als wij in Christus zijn, worden wij door de hemelse Vader aangenomen als Zijn kinderen en werkt de kracht van Gods Geest in ons binnenste. De identiteit van ons als gelovigen rust zo niet in onszelf, maar in Christus. Hoe kunnen wij daar daadwerkelijk uit leven? 

De laatste dagen zijn aangebroken! - Dit klinkt wel heel spannend. Zeker in deze tijd. Op welke periode in Gods plan heeft deze term eigenlijk betrekking? Leven wij vandaag werkelijk in de laatste dagen?

Het probleem van de (niet) bloeiende vijgenboom - Is er een probleem met de vijgenboom dan? Nou, hij kan wel bloeien, maar dat is aan de buitenkant niet te zien. Dus als ik in Habakuk 3:17 lees: "Al zal de vijgenboom niet in bloei staan ...", is dat een aansporing om te onderzoeken hoe dat precies zit. Wat zegt de Bijbel eigenlijk over die vijgenboom?

Het bloed van Abel en de weg van Kaïn - In de geschiedenis van Kaïn en Abel zien we dat geloof (dat is: geloven wat je van God gehoord hebt) de enige grond is waarop God ons wil vrijspreken, we door Hem aanvaard worden en we dus tot Hem kunnen naderen.

Deze keer in AMEN Actueel:

  • Wycliffe Bijbelvertalers 50 jaar!
  • Meer Amerikanen geloven in het bestaan ​​van de duivel dan in God
  • 'Israël' weg vertaald
  • Sprak Jezus Hebreeuws of Aramees?
  • Britse vrouw met twee baarmoeders verwacht tweeling

Kijk hier om meer te lezen en/of om een abonnement te nemen!

Volg AMEN ook op  en .