TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.01 - Januari 2021

Een nieuw jaar!

'Hectische tijden!' Zo kunnen we de periode waarin we leven wel omschrijven. Wel of geen avondklok? Een verbod om je op bepaalde tijden in de buitenlucht te bevinden. Wel of niet vaccineren? Onrust en angst onder de bevolking voor nieuwe 'varianten'. Iedereen hoopt dat 'de prik' een einde maakt aan de crisis. En tot overmaat van ramp: het kabinet is zojuist afgetreden ...

Niet om het één of ander, maar wat is het een voorrecht dat je deze tijd als gelovige mag meemaken. Dat je mag weten dat wat er ook gebeurt - want er kan ook ons als gelovigen van alles overkomen - je veilig in de hand van de Heer bent. Hij is het Die boven alle dingen geplaatst is en Die tot Zijn doel zal komen. In Openbaring 1 horen we onze verheerlijkte Heer zeggen: "Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste, Die is, en Die was en Die komt, de Almachtige, de Levende Die dood geweest is en toch leeft" (vergelijk vers 8, 11, 17 en 18).
Met Hem mag je dit nieuwe jaar ingaan!

Deze TijdseinMail staat weer boordevol nieuws. We gaan er vooralsnog maar van uit dat er komend jaar weer meer dingen mogelijk zijn. Veel plezier bij het lezen!

Het nieuwste Morgenroodboekje

ADAM als type van Christus
Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".
In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Dit boekje is te bestellen op de site van Everread. Daar kun je het ook als e-book bestellen.

Of doe wat velen reeds deden: neem een abonnement op de Morgenroodreeks. Kijk hier voor alle informatie daarover.

Bijbelstudies 2020-2021

Wees van harte welkom op de Bijbelavonden in het land. Het is mooi dat er heel wat mogelijkheden zijn om samen met broeders en zusters Gods Woord te bestuderen. Kijk vooraf even op de Morgenrood-site voor alle actuele informatie over het wel of niet doorgaan en over de datums en adressen.
Bekijk het via deze link.

Nieuwe Bijbelstudievideo's

Afgelopen dinsdag 12 januari vond in Harderwijk in samenwerking met Christengemeente Uitzicht de eerste Bijbelavond plaats over het thema 'Gods plan in deze tijd' onder leiding van Hoite Slagter. Deze serie zal bestaan uit in totaal 10 Bijbelstudievideo's.

Deze avonden zijn ook live te volgen via een livestream. Kijk hier voor meer informatie daarover. De eerste avond bekijken kan ook. Ga daarvoor naar de Morgenroodsite.
In deze Bijbelstudieserie gaan we eerst kijken wat de Bijbel leert over Gods plan. Dit geeft ons heel veel inzicht in de grote lijnen van hoe de wereld in elkaar zit. Vanuit deze kennis zullen we steeds meer terecht komen bij de huidige fase van Gods plan. En dan blijkt dat de boodschap voor de gelovige van nu werkelijk fantastisch is!

Bijbelstudieweekend

Het volgende Bijbelstudieweekend in Vierhouten staat gepland in het weekend van 19-21 maart 2021.

Het gaat over de 'hogere positie van Christus' naar aanleiding van de Hebreeënbrief. Het is mogelijk om je nu al aan te melden! Doe dat via deze link.

Aktieradius Jeugdwerk

De leiding van de kampen is al weer aan het warmlopen voor deze zomer. Wat zou het mooi zijn als we de kinderen, junioren en jeugd een mooie week kunnen aanbieden, waarin ze een fijne tijd mogen beleven en veel over de Heer mogen leren.

De informatie is nog summier, maar je kunt toch al wat info op Aktieradius.nl vinden. Ook is het al mogelijk je (geheel vrijblijvend) aan te melden.

Bijbelvakantieweek Rehe

Het thema van de in 2020 geannuleerde Bijbelvakantie hebben we 'doorgeschoven' naar dit jaar: Namen en titels van Christus.

Hopelijk kan het deze zomer allemaal weer wel doorgaan. Kijk hier voor meer informatie en / of aanmelden. Kom ook en geniet van een mooie vakantieweek met veel ruimte voor ontmoeting, ontspanning en het ontdekken van de rijkdommen in Gods Woord.

Niet het huis uit? Pak een boek!

Op Everread.nl vind je een grote hoeveelheid Bijbelstudieuitgaven. Mooi voor als je de deur niet uit kan / mag! Ben je Morgenroodreeks(e-book)abonnee dan ontvang je bovendien je vaste 20% abonneekorting!

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 154 is verschenen

Uit de inhoud:

De wijzen uit het Oosten - Jezus was geboren. Een tijd later hield een karavaan stil bij het huis waar de Koning der Joden Zich bevond. Daar had een ster de Oosterse wijzen naartoe gebracht. Speciaal voor Hem waren zij gekomen. Om Hem te aanbidden en ook om geschenken aan te bieden. Een mooie oude geschiedenis met een profetisch tintje.

Wijsheid en inzicht - Iemand zei eens: 'Wie wijs wil worden, moet vragen stellen'. En dat klopt, ook als het gaat om de Bijbel. Wanneer je meer wilt begrijpen van de Bijbel - want dan word je pas echt wijs - moet je vragen stellen. En er zijn met betrekking tot de uitleg van Gods Woord veel vragen te stellen!

De natuur: Gekleurd met een boodschap - De hele zomer is de natuur mooi en kleurrijk. Het groen van het voorjaar is wel iets lichter van tint dan het groen van het najaar. Dat komt omdat er in het voorjaar meer geel in zit en geel is de kleur van het nieuwe begin, denk maar eens aan Pasen. Door het jaar heen kunnen we genieten van de verschillende kleuren ...

Waar vinden wij erkenning? - De verschillende onderdelen van de wapenrusting kunnen ons helpen bij onze identiteitsvorming. In dit laatste artikel van deze serie staan wij stil bij een aantal gedachten die ons kunnen helpen bij het groeien in Christus' identiteit.

De kleine profeten - 1 - Hosea - In deze serie een korte beschouwing van de twaalf ‘kleine profeten’. Wie waren zij en wat was hun boodschap. Het was nogal een uitzonderlijke opdracht die Hosea van God kreeg! Het kwam erop neer dat hij zijn eigen huwelijk en gezinsleven moest maken tot een levende parabel van de trouweloosheid, van de pijn en de liefde, van de hoop en de wanhoop in Gods relatie met Zijn volk Israël.

De ark in het land der Filistijnen - In 1 Samuël 4:1b-7:1 lezen we een schitterend verhaal over de ark. Nadat Israël bij Afek een veldslag tegen de Filistijnen had gevoerd, wordt de ark door de Filistijnen buitgemaakt. Het is niet alleen een boeiend verhaal, maar het heeft ook nu nog betekenis voor ons geestelijk leven.

In AMEN Actueel: de nieuwe wereldorde

Kijk hier voor meer info over AMEN Bijbelmagazine

Volg AMEN ook op  en .