TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.9 - Oktober 2022

De veelkleurige wijsheid van God

We gaan richting de herfst. Bomen en bossen kleuren. Soms is dat, met een helderblauwe scherpe lucht op de achtergrond, een geweldig mooi en imponerend gezicht. We genieten ervan, wandelen in het bos, de bladeren ritselend onder onze voeten. In ons land zijn er duidelijke verschillen tussen de seizoenen. Samen vormen ze een cyclus; een kringloop die een beeld is van het plan van God.

De mooie kleuren waar we zo van kunnen genieten, bepalen ons eigenlijk bij het vergankelijke. De herfst gaat over in de winter waarin alles dood lijkt. Toch vallen de eerste knoppen van het nieuwe leven al vrij snel te ontdekken! En gaat het van de winter over in de lente, die ons bepaalt bij alles wat nieuw is, uitlopend op de zomer als beeld van de glorierijke regering van Christus in deze wereld (vgl. Matt. 24:30-33). Het centrale 'thema' in de loop van de seizoenen / maar ook in de cyclus van dag en nacht - is 'dood en opstanding'.

Wat een voorrecht om Degene toe te behoren, Die boven alle dingen staat en te weten dat we in zekere zin uit deze wereld 'weggeschapen' zijn in Christus Jezus (Efe. 2:10). En Hij, Christus Jezus, bevindt Zich in de hemel der hemelen; dat is de hemel die boven deze oude (en in de toekomst: boven de nieuwe!) schepping is. En die Heiland is bij ieder die Hem als Verlosser heeft leren kennen. Hij zorgt voor ons als we slapen en als we weer opstaan, nacht en dag, elk seizoen, jaar in, jaar uit. Hij is erbij.

Dus: geniet van al die mooie kleuren om ons heen. Maar denk ondertussen aan die "veelkleurige wijsheid van God" (Efe. 3:10), waar we door genade deel aan hebben gekregen!

Heb jij je al aangemeld?

Dit najaar: twee Aktieradius-weekenden:

Het jeugdweekend voor wie in de leeftijdsgroep van 15 t/m 19 jaar valt en/of afgelopen zomer is meegeweest op jeugdweek (vrijdag 28 t/m zondag 30 oktober 2022).

Het juniorenweekend voor wie in de leeftijdsgroep van 12 t/m 15 jaar valt, naar het voortgezet onderwijs gaat en/of afgelopen zomer is meegeweest op juniorenkamp (vrijdag 25 t/m zondag 27 november 2022). Meld je hier aan!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De hele wapenrusting van God

De verzen uit Efeze 6 over de hele wapenrusting van God vormen onder christenen een geliefd gedeelte; er is al heel wat over geschreven en gesproken. Dat is goed en belangrijk. De gelovige moet immers weet hebben van zijn heerlijke positie in Christus. Een positie, die hier - maar eigenlijk in de gehele Efezebrief - op prachtige wijze wordt omschreven.

Alles wat Paulus beschrijft over de afzonderlijke onderdelen van de wapenrusting staat in het licht van de opdracht die hij zijn lezers meegeeft: "Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht".

De hele wapenrusting van God is eigenlijk een omschrijving van Gods beschermende hand, waarin we ons veilig mogen weten. "U hebt een arm met macht, Uw hand is sterk, Uw rechterhand verheven" (Ps. 89:14).

Los verkrijgbaar als boekje en e-book. Beter: neem een abonnement op deze Bijbelstudieboekjes. Kijk hier voor meer informatie.

Bijbelstudies 2022-2023

Op 5 september is het Bijbelstudieseizoen 2022-2023 gestart. Op de Morgenroodsite staan alle datums en de onderwerpen. U / jij bent van harte welkom! Kijk hier voor de actuele gegevens.

Najaars-Bijbelstudieweekend Vierhouten

Van vrijdag 21 t/m zondag 23 oktober zijn we te gast in het Vierhouterbos voor een Bijbelstudieweekend.

Momenteel is het weekend volgeboekt. Nieuwe aanmeldingen komen - indien gewenst - op de wachtlijst. Kijk hier voor meer informatie en/of aanmelden.

Toekomstboeken

Kijk op de site van Everread Uitgevers voor de vele Bijbelstudieboeken die we in ons assortiment hebben. Waaronder ook een aanbieding met uitgaven over de toekomst. Bestelt u deze aanbieding vóór 1 november a.s. dan ontvangt u gratis het boekje 'Op weg naar de eindtijd'.
Natuurlijk zijn al onze uitgaven ook los te bestellen!

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 164 is verschenen
Met daarin de volgende artikelen:

Manna - Toen Israël uit Egypte bevrijd werd, kwam dat land na 2 jaar al in zicht. Toch trokken ze er nog niet in. Dit kwam voornamelijk omdat Israël luisterde naar de tien verspieders, met alle gevolgen van dien. Nog eens 38 jaar zwierf Israël door de woestijn, maar gelukkig, God ging met hen mee!

De Leeuw en het Lam - Johannes hoort in de hemel spreken over de Leeuw, maar hij ziet het Lam! Dat Lam is Degene, Die zweeg voor Zijn aanklagers en gekruisigd werd in zwakheid. In de toekomst zal Hij juist gezien worden in onovertroffen kracht en heerlijkheid!

Het geheimenis van de wetteloosheid - De apostel Paulus schreef bijna 2000 jaar geleden aan de Thessalonicenzen: "… het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam …" (2 Thess. 2:7). Zoals in de vorige AMEN al aangegeven, is die werkzaamheid er eigenlijk al sinds de satan zijn verleidelijke activiteiten onder de mensen is begonnen. Hoe heeft het zich in de loop der tijd ontwikkeld?

Acht is meer dan duizend - In het spreekwoord 'Acht is meer dan duizend' betekent acht: oplettend. Dit spreekwoord betekent: 'Goed opletten is veel waard', oftewel: 'Wie goed oplet, heeft daar veel voordeel van'. Er zit een woordspeling in verborgen met het telwoord acht.

Wandelen in de woestijn - Wandelen met God kan soms pijn doen. Zeker als wij ervaren dat het leven in het algemeen dor en droog is. Gelovigen vergelijken de perioden waarin zij dit ervaren in hun wandel met Hem weleens met een reis door de woestijn. Hoe kunnen we daar in de praktijk mee omgaan?

De kleine profeten - 11 - Zacharia - In zeven boodschappen, omschreven als een 'woord van de HEERE', zet Zacharia de geschiedenis van en Gods plan met Israël uiteen. Vooral de laatste boodschap bepaalt ons bij wat er in de toekomst nog gaat gebeuren in en om Israël en Jeruzalem!

AMEN Actueel

Tik of klik hier voor meer info over AMEN Bijbelmagazine

Volg AMEN ook op en .