TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.3 - Maart 2023

Gisteren, vandaag en morgen

In het leven van een gelovige is altijd sprake van een verleden en een heden. Met tussen deze twee het moment waarop je je bewust werd van wat God voor je gedaan heeft.
"Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde" (Ps. 32: 5).
Je mag nu leven vanuit de vergeving van je overtredingen (zie ook Efe. 1:7). "Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht - want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid ..." (Efe. 5:8 en 9).
"... maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de boven-roeping van God, in Christus Jezus" (Fil. 3:14). Deze laatste tekst laat zien dat er in ons leven niet alleen een toen is en een nu. Nee, er is een toekomst! "Wanneer Christus verschijnt, Die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid" (Kol. 3:4).

Aktieradius Jeugdwerk

Nog 4 nachtjes en dan begint het Junioren-voorjaarsweekend van 17-19 maart. We hebben al een mooie club deelnemers, maar als jij daar nog niet bij zit, maak dat dan snel in orde.
Ben je tussen de 12 en 15 jaar en/of ga je na de komende zomer naar het voortgezet

onderwijs en heb je zin in een super-weekend samen met je vrienden en vriendinnen? Meld je aan voor het Junioren-voorjaarsweekend!

Trouwens, je kunt je ook al aanmelden voor één van de zomerweken (van zaterdag 22 t/m vrijdag 28 juli) is ook al mogelijk. Kijk hier voor meer informatie. Laat het ons ook weten als de deelnameprijs echt te hoog is voor je.

Bijbelstudiedagen

Komende zondag en volgende week zaterdag worden er Bijbelstudiedagen gehouden. 

Eén in het noorden en één in het westen van het land:

Zondag 19 maart
Nieuw Buinen - Drentse Poort 24a
Aanvang: 10.00 uur en 13.00 uur
Onderwerp: GEESTelijk leven
Spreker: Ronald Lammers

Zaterdag 25 maart
Oud Beijerland - Gebouw 'His Place', Julianastraat 63
Aanvang: 10.00 uur (einde: 14.30 uur)
Onderwerp: Wat is wijsheid?
Spreker: Peter Slagter

Kijk hier voor meer informatie over deze dagen.

Bijbelstudieweekend voorjaar

Samen onderzoeken we Gods Woord rond het thema 'Hoe groot zijt Gij? In de Bijbel leren we God onder meer kennen als de Almachtige, de Allerhoogste, de Sterke en de Eeuwige God.

In welk verband worden deze titels gebruikt en wat kunnen we ervan leren? Ontdek het tijdens dit weekend in Vierhouten van 21-23 april. Kijk hier voor informatie en aanmelden. Wees van harte welkom!

Het nieuwste Morgenroodboekje

Uit het hart bevat een aantal korte bemoedigende hoofdstukjes. De meeste zijn geschreven naar aanleiding van een bepaalde actualiteit of iets dat de schrijver meemaakte, dan wel opviel. Ze wenden onze blik af van de alledaagse dingen en bepalen ons bij de rijkdom die we in Christus hebben ontvangen. Telkens weer wordt de lezer aan het einde van een hoofdstukje gewezen op de rijke genade van God, die ons zoveel gebracht heeft. 

Als u een keer een inleiding moet houden in uw gemeente of kring, dan is dit boekje daar heel geschikt voor. Of gebruik het gedurende 3 weken als een soort dagboekje. Gewoon lezen mag natuurlijk ook.

Los verkrijgbaar als boekje en e-book. Beter: neem een abonnement op deze Bijbelstudieboekjes. Kijk hier voor meer informatie.

Everread Uitgevers 25 jaar!

Op 4 mei 1998 werd Everread Uitgevers opgericht. Nu al weer 25 jaar geleden. In deze periode hebben we circa 135 boeken en boekjes mogen uitgeven; naast inmiddels 166 AMEN-Bijbelmagazines. Alle reden tot dankbaarheid! Destijds werd de Morgenroodreeks ondergebracht bij Everread Uitgevers. Deze reeks startte al in 1960 en het is nog steeds mogelijk daar een abonnement op te nemen.

Onlangs is de nieuwe catalogus verschenen met daarin al onze nog verkrijgbare uitgaven. Vraag hem gratis aan!

Door het geloof

Nu ook verkrijgbaar als e-book!
De Bijbel blijkt een schat aan waarheden te bevatten die door het geloof tot stand komen, dan wel: zijn gekomen. In dit boek - dat in december verscheen - worden ze stuk voor stuk onderzocht. Zo is de gelovige van nu door het geloof gerechtvaardigd, behouden, met Christus opgewekt en een huisgenoot van God. Bovendien woont Christus door het geloof in onze harten.

Ook zal er een grootse toekomst zijn voor het volk Israël door het geloof. In dit boek is niet Hebreeën 11 - het hoofdstuk waarin de term 'Door het geloof' zo vaak voorkomt - het uitgangspunt, maar teksten uit de rest van het Nieuwe Testament.

Je kunt het boek in bezit krijgen door het te bestellen via onze site.
Een mooi boek dat hierop aansluit, is het boek over Hebreeën 11 van Dr. E.W. Bullinger: Geloofsgetuigen.

Bijbelstudies 2022-2023

Kijk hier voor de actuele gegevens over de Bijbelavonden in het land. Sluit je ook aan en geniet mee van mooie onderwerpen.

AMEN Bijbelmagazine

In de week van 20 - 25 maart verschijnt AMEN 167

Een diepe slaap - Het is heerlijk om na een drukke dag diep te slapen. Dat we elk etmaal slapen, is ook echt nodig voor het herstel van ons lichaam en onze energie. In de Bijbel gebeurt het verschillende keren dat mensen in (een diepe) slaap vallen. Soms heel letterlijk, zoals dat het geval was bij Eutychus. Hij viel in slaap en uit het raam ...

Zoveel ellende ... en wanneer eindigt het? - Deze vraag leeft bij veel mensen. In een tijdschrift zei iemand desgevraagd: 'Dat is voor mij het bewijs dat er geen God is, want zoveel leed en ellende zou God nooit toelaten'. Zo kijken velen er tegenaan. Is daar nog iets over te zeggen?

Het geheimenis van de wetteloosheid - Openbaring spreekt in hoofdstuk 17 en 18 over de ondergang van Babel. De stad Babylon, als representant van het laatste, wereldse rijk, zal "met geweld neergeworpen worden, en het zal nooit meer gevonden worden" (Openb. 18:21). En dan blijkt: "... uw kooplieden waren de groten der aarde". Wat betekent dat?

Het boek Openbaring - Dit Bijbelboek is een verslag van wat Johannes gezien heeft met betrekking tot de Dag des Heeren. Het zijn profetische woorden waarin met name de situatie van Israël beschreven wordt in de tijd voorafgaand aan en rond de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Zijn komst is de hoop voor deze wereld, zoals Hij Zelf heeft gezegd: "Zie, Ik maak alle dingen nieuw" (Openb. 21:5).

Het lijden van Jezus - Als we aan het lijden van Jezus denken, gaan onze gedachten veelal voornamelijk uit naar wat er op Golgotha gebeurde en de dagen ervoor. De vernedering en valse beschuldigingen, het spugen en slaan, de doornenkroon en de zure wijn. Maar er is meer!

Freedom of speech! - Er is de laatste tijd veel te doen over wat er wel of niet gezegd mag worden. Wat heeft Gods Woord te zeggen over vrijmoedigheid, want daar gaat het over bij freedom of speech.

In AMEN Actueel: Al is de leugen nog zo snel ...

Nog geen AMEN-abonnee. Tik of klik dan hier voor aanmelden en/of meer info over AMEN Bijbelmagazine. 

Volg AMEN ook op en .