TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.11 - November 2018

Een rijk leven vol verwachting!

In Christus zijn we rijk gezegend, ja, hebben we méér dan we ooit hadden durven vragen! God, de Vader, heeft "ons gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus" (Efe. 1:3). Tot die zegeningen behoort dat God ons voor Zichzelf uitgekozen heeft in Christus; dat Hij ons een plaats heeft gegeven in Zijn Zoon; dat Hij ons in overeenstemming met Zijn genade verlossing en vergeving gegeven heeft; dat we met Christus erfgenamen geworden zijn van alle dingen en dat we - als 'bewijs' van dit alles, verzegeld zijn met de heilige geest van de belofte (zie voor al deze dingen: Efe. 1:4-14).

Wij mogen leven vanuit deze overvloed. God heeft al dit soort dingen gedaan in overeenstemming met "de raad van Zijn wil" (Efe. 1:11). En nu mogen wij daar 'de hand op leggen'. En mogen we naar onszelf kijken zoals God ons ziet: in Christus!

We kunnen de woorden die Asaf schrijft in Psalm 73 toepassen op onze situatie: "U zult mij leiden door Uw raad, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen" (vs. 24). Wat hebben we het geestelijk gezien goed! De Heere leidt ons van dag tot dag én we hebben een blij vooruitzicht. Het is nu goed en straks ook. Als het om die toekomst gaat, klopt ons hart vol verwachting! Het is eigenlijk niet voor te stellen wat het betekent om eenmaal met Christus te verschijnen in Zijn heerlijkheid. Toch leidt Gods raad ons daar naartoe!

Bijbelavonden in het land

Het is goed om elkaar te ontmoeten rondom een geopende Bijbel. Dit kan uitstekend tijdens de Bijbelavonden in het land!

Mochten er Bijbelavonden zijn in jouw / uw buurt, weet dan dat je van harte welkom bent!

Meer informatie over tijden, plaats en onderwerpen? Tik of klik:

Schatten uit Gods Woord - 4

Rond 24 november a.s. verschijnt het vierde deel in de serie schatten uit Gods Woord. Dit deel is geschreven door Oby Vossema en bevat 22 hoofdstukken met evenzoveel Bijbelse onderwerpen.

Om ervan verzekerd te zijn dat je dit boek ontvangt, is het handig om nu alvast in te tekenen. Dit kan tot en met 20 november a.s.

Ben je al Everread-abonnee dan ontvang je dit boek automatisch in huis!

November-aanbieding

Sinds 2002 zijn er inmiddels acht titels van Sebastiaan de Graaf bij Everread Uitgevers verschenen (naast boeken waarvan hij co-auteur is). Zijn schrijfstijl is helder, en in zijn uitleg legt hij telkens verbindingen met het praktische geloofsleven. Maak gebruik van deze aanbieding om op een voordelige manier kennis te maken met zijn boeken of om ze cadeau te doen:

8 boeken met ca. 780 bladzijden Bijbelstudie voor € 45,00 (normale prijs: € 64,60).

Ben je Morgenroodreeksabonnee dan ontvang je bovendien je vaste 20% korting als abonnee!

Het Bijbelstudieweekend in Vierhouten (16-18 november) is volgeboekt

Maar het is wel al mogelijk om je in te schrijven voor één van de weekenden in 2019!

Aktieradius Jeugdwerk

Op Aktieradius.nl kun je nu al de datums van de kampen in 2019 vinden. Hoewel we nog niet alle gegevens op de site kunnen zetten, is het wel al mogelijk om je aan te melden!

Goed om te weten en mee te leven: aanstaande vrijdag begint het najaars-jeugd-weekend.

De Morgenroodreeks

Het KIND en de kinderen

"Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen" (Psalm 103:13).

Dit boekje is geschreven vanuit de overtuiging dat elk woord in de Bijbel waar is. Het bevat een boeiende en verrassende woordstudie over het woord 'kind' in met name het Nieuwe Testament. Maar behalve dat is dit boekje ook een handleiding van hoe je Bijbelstudie kunt doen. De schrijfster geeft de lezers een kijkje in haar overwegingen en - als het ware hardop denkend - neemt hen mee op weg naar het resultaat van haar onderzoek.

Word ook abonnee! Dan ontvang je dit boekje, de eerste twee boekjes van dit jaar ('Petrus' en 'Psalm 23') én mag je als welkomstgeschenk een ander Morgenroodboekje uitzoeken. Je kunt kiezen uit een abonnement op de boekjes of op de e-books óf (zonder meerkosten) op allebei! Regel het op de Morgenroodsite.

'Het KIND en de kinderen' los bestellen kan ook. Ga daarvoor naar de website van Everread Uitgevers.

Dit boekje is ook als e-book verkrijgbaar

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 141 is verschenen!

Uit de inhoud:

De veelkleurigheid van de schepping  - Het staat er in van die eenvoudige woorden in Genesis 1: "En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen …". Woorden met grote gevolgen. Zijn Woord is de grondslag en het begin van alle leven in al zijn complexiteit en veelkleurigheid.

Openbaring in vogelvlucht - Het boek Openbaring is een beschrijving van gebeurtenissen in de eindtijd. Oordelen komen over de wereld en er zullen grote tekenen zijn … En tenslotte verschijnt de Overwinnaar en zien we hoe het met de wereld afloopt en het plan van God wordt voleindigd!

Moeilijke kwesties: Geweld in de Bijbel - Serie over moeilijke vragen die gelovigen al eeuwenlang bezighouden. In dit laatste deel staan we stil bij de vraag hoe wij tegen het soms extreme geweld aan (moeten) kijken zoals dat met name voorkomt in het Oude Testament.

Heeft Jefta zijn dochter geofferd? - Beloofd is beloofd! Bij mensen gaat dat niet altijd op, maar bij de Heere God is dat een ander verhaal. Jefta heeft dat ondervonden. Hij had een strijd te voeren tegen de Ammonieten en beloofde dat als hij zou winnen, hij het eerste dat uit zijn huis hem tegemoet zou komen als een brandoffer voor de HEERE zou offeren. En wat zag hij bij thuiskomst? Zijn dochter, zijn enig kind! En nu?

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien - De titel van dit artikel komt uit Jesaja 9:1. Dit vers bepaalt ons bij Gods plan met Israël en ook bij het doel en de impact van het werk van de Heere Jezus Christus, om mensen vanuit de duisternis in het licht en vanuit de dood in het leven te brengen.

In AMEN Actueel de volgende onderwerpen:

  • 1,5 miljard mensen zonder Bijbel in eigen taal
  • Eerste genderneutrale paspoort in Nederland
  • 'Meer dan de helft Nederlanders niet religieus'
  • 'Melk drinken is racisme'
  • Synode van Dordrecht: 400 jaar (op de AMEN-site)

Kijk hier om meer te lezen

Volg AMEN ook op  en/of .