TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.8 - Juli 2019

Laat het Woord van Christus in rijke mate in u wonen

Paulus schrijft deze woorden in Kolossenzen 3:16. In het vers daarvóór schrijft hij: "Laat de vrede van God heersen in uw harten ...". Het is mooi om te mogen ervaren hoe deze twee zaken - de vrede van God en het Woord van Christus - direct aan elkaar verbonden zijn. Het lezen van Gods Woord kan ons vrede en rust geven. In de Bijbel heeft vrede met 'welbevinden' en 'voorspoed' te maken. We weten dat het daarbij in de huidige periode van Gods plan niet zozeer om de materiële kant van de zaak gaat, maar om de geestelijke kant. Wat overigens wel van invloed is op hoe we in het leven staan.

Nog (heel) even en dan begint de Bijbelvakantie in Rehe gevolgd door de Aktieradiuskampen. Tijdens deze weken gaat het - naast ontspanning en plezier - om het Woord van God. Het zijn mooie gelegenheden om daar meer van te ontdekken. 

We wensen u en jou een hele fijne zomer.

Bijbelvakantieweek Rehe

Aanstaande zaterdag begint de volgeboekte Bijbelvakantieweek in het Duitse Rehe. Met een flinke groep hopen we een heerlijke vakantieweek rondom Gods Woord te beleven.

Aktieradius Jeugdwerk

Op 27 juli beginnen de Aktieradiuskampen in Wijlre (kinderkamp), Hunsel (juniorenkamp) en Hamoir (Jeugdweek). Kijk op Aktieradius.nl voor meer informatie. De leiding staat in de startblokken om weer een drietal mooie vakantieweken te houden met uitdagende activiteiten en heel veel aandacht voor Gods Woord! Graag bevelen we de kampen - en ook Rehe - in uw voorbede aan!

Bijbelavonden 2019-2020

In september starten de Bijbelstudieavonden en -dagen weer! Kijk op onze website voor de plaatsen, tijden en onderwerpen. Kom ook en lees en leer samen met andere gelovigen uit de Bijbel!

Meer informatie
Heb je dit boekje al?

Paulus - Leermeester der heidenen

Tweemaal schrijft Paulus tijdens de tweede en laatste fase van zijn bediening dat hij door God is aangesteld als “prediker, apostel en leraar van de heidenen”. In het licht daarvan mocht Paulus tot dan toe verborgen dingen bekendmaken. Belangrijke info voor de gelovige van nu!

Dit Morgenroodboekje en het voorgaande Morgenroodboekje (Het voornemen der eeuwen) vormen een mooie en leerzame combinatie.

Word abonnee! Je ontvangt dan meteen dit nieuwe boekje. Daarnaast mag je als welkomstgeschenk een Morgenroodboekje uitzoeken. Je kunt kiezen uit een abonnement op de boekjes of op de e-books óf (zonder meerkosten) op allebei! Regel het op de Morgenroodsite.

'Paulus - Leermeester der heidenen' los bestellen kan ook. Ga daarvoor naar de website van Everread Uitgevers.

Dit boekje is ook als e-book verkrijgbaar

Het Bijbelboek Esther

Dit nieuwe boek van Sebastiaan de Graaf gaat over een belangrijke fase in de geschiedenis van het Joodse volk. Dit Bijbelboek vermeldt nergens de Naam van God (in het Oude Testament altijd weergegeven met "HEERE"). Toch is Zijn verborgen aanwezigheid 'zichtbaar' en van doorslaggevend belang in de hier beschreven verwikkelingen rond Zijn volk. In de redding van het volk is er voor Esther - en ook voor haar neef Mordechai - een hoofdrol weggelegd.

Kijk hier voor meer informatie en / of bestellen.

Bijbelstudieweekend Vierhouten najaar

Kom ook naar het najaarsweekend in het Vierhouterbos! In een fijne sfeer en een prima accommodatie samen genieten van diverse Bijbelstudies.

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 145 is verschenen!

Met daarin onder meer de volgende artikelen:

Het evangelie, dat ik u verkondigd heb - In het eerste gedeelte van 1 Korinthe 15 - hét hoofdstuk over de opstanding - maakt Paulus het evangelie bekend, dat hij de Korinthiërs eerder had verkondigd. Dit komt op zich wel wat vreemd over. Ze hadden het immers al gehoord en waren er door tot geloof gekomen! Toch is er blijkbaar reden voor ze hier nog eens bij te bepalen.

Mijn hulp is van de HEERE - Psalm 121 is een van de zgn. vijftien pelgrimsliederen, die - zo wordt algemeen aangenomen - bijeengebracht en deels geschreven zijn door koning Hizkia van Juda. Hij is degene die zijn ogen opslaat naar de bergen rond Jeruzalem, want daar komt hulp vandaan en dat was nodig ook!

Pseudo tekenen en wonderen - Het is tegenwoordig nogal 'in' om breedvoerig aandacht te besteden aan allerlei bijzondere zaken op geestelijk terrein. In de media worden items over bijzondere ervaringen goed bekeken en bijeenkomsten worden goed bezocht, ook op christelijk terrein. Velen strekken zich uit naar de 'beleving' van bijzondere ervaringen.

Zout - In de Bijbel lezen we regelmatig iets over zout. Het werd gebruikt bij bepaalde offers en Elisa deed er een wonder mee. Er is zelfs sprake van een zgn. zoutverbond. En wat als het zout zoutloos wordt? Genoeg dus om het eens over ‘zout’ te hebben.

Richteren 9 - Een bijzondere geschiedenis - Richteren 9 is om meerdere redenen bijzonder en boeiend. Voor het eerst in Israëls geschiedenis dient iemand zich aan als koning over Gods volk. We lezen over een broedermoord op 69 broers tegelijk en treffen ook een fabel aan, mogelijk de oudst bekende op aarde. Een oude geschiedenis met een geweldig perspectief!

Standhouden tegen de duivel - In Efeze 6 wordt geschreven over de strijd, waarin gelovigen verwikkeld zijn.  Deze strijd is op te vatten als een worsteling. Het is niet een negatieve, maar een positieve strijd! In de context van de Efezebrief gaat het feitelijk om het uitleven van het nieuwe, hemelse leven, op de aarde. Daardoor kunnen gelovigen standhouden!

Ditmaal in AMEN Actueel:

  • 'Topconferentie over godsdienstvrijheid'
  • Europese kerken: vernielingen zijn dagelijkse kost
  • Eén Europa: Aardgas niet ... aardgas wel
  • Israëli's willen een tweede paspoort
  • Rouw om 'het overlijden van Frankrijk als Joods-Christelijke natie'

Kijk hier om meer te lezen

Volg AMEN ook op  en/of .

Handig op vakantie!

De e-books van Everread! Kijk op onze website voor een mooie collectie e-books over vele Bijbelse onderwerpen!