TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.6 - Mei 2019

Roeping en wandel

Als gelovige mag je je verheugen in een hoge positie waarin je onlosmakelijk verbonden bent met Christus. Wat is het belangrijk om te ontdekken wat dit allemaal inhoudt! Paulus roept dan ook op te wandelen op een wijze die overeenkomt met de positie. Zodat je leert om te leven vanuit wie je bent in Christus. Paulus noemt dat 'groeien in de rechte kennis'. Je mag weten dat onze hemelse Vader je als nieuwe mens ziet in Christus - Hij ziet je zoals je werkelijk bedoeld bent! Blijkbaar wist Paulus ook wel dat niet iedere gelovige wist hoe en waarmee hij eigenlijk gezegend is (vgl. Efe. 1:3). Daarom legt hij onder leiding van de Heilige Geest - bijvoorbeeld in de Efezebrief - in eerste instantie de roeping uit. Waar ben je naartoe geroepen, ofwel: wat is je positie? Vervolgens schrijft hij over de bij die roeping behorende wandel.

In de tijd van het Oude Testament was er sprake van een andere roeping en positie van de gelovigen, met een andere praktische wandel. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor de gelovigen die er gedurende de Handelingenperiode waren. Hoe wonderlijk heeft de Heere het allemaal bedacht! Hij komt op verschillende manieren tot Zijn doel, maar wel altijd op basis van het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. Je mag het allemaal ontdekken in de Bijbel.

En dan is het mooi dat de wijze waarop bijvoorbeeld Oudtestamentische gelovigen vertrouwden op God, verwoord wordt met woorden die je ook op ons kunt toepassen. Wij mogen weten: "... deze God is onze God, eeuwig en altijd; Híj zal ons leiden tot de dood toe" (Ps. 48:15). En dat niet alleen, want met Asaf hebben ook wij deze zekerheid: "U zult mij leiden door Uw raad, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen" (Ps. 73:24). Of zoals Paulus het rechtstreeks met betrekking tot ons zegt: "... heen te gaan en bij Christus te zijn (...) is verreweg het beste ..." (Fil. 1:23) en "Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid" (Kol. 3:4).

Bijbelvakantieweek Rehe

"Pijlers van ons geloof" is het thema van de Bijbelvakantieweek 2019 in het Duitse Rehe. Kom ook en geniet van een heerlijke vakantieweek rondom Gods Woord. Een aanrader voor jong en oud!

Aktieradius Jeugdwerk

Kijk op Aktieradius.nl om je aan te melden voor één van de kampen van komende zomer. Je bent dan verzekerd van een mooie vakantieweek met een hoop leeftijdgenoten, flitsende activiteiten en heel veel aandacht voor Gods Woord! Let op! De jeugdweek is volgeboekt!

Nieuw: Het Bijbelboek Esther

Een mooi nieuw boek van Sebastiaan de Graaf over een belangrijke fase in de geschiedenis van het Joodse volk. Dit Bijbelboek vermeldt nergens de Naam van God (in het Oude Testament altijd weergegeven met "HEERE"). Toch is Zijn verborgen aanwezigheid 'zichtbaar' en van doorslaggevend belang in de hier beschreven verwikkelingen rond Zijn volk. In de redding van het volk is er voor Esther - en ook voor haar neef Mordechai - een hoofdrol weggelegd.

Everread-abonnee's ontvangen dit boek eind deze week. Ben je niet Everread-abonnee? Kijk dan hier voor meer informatie en / of bestellen.

Het nieuwste Morgenroodboekje

Het voornemen van de eeuwen.

Uitdrukkingen als 'de tegenwoordige boze eeuw' of 'de toekomende eeuw' zijn vast wel bekend. Het zijn tijdperken die onderdeel zijn van Gods plan. Neem je hier kennis van, dan ga je beter begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en waarom dingen zijn zoals ze zijn. Zeker als je dan de Bijbel leest met oog voor het plan van God, gaat er een wereld voor je open!

Word abonnee! Je ontvangt dan meteen dit nieuwe boekje. Daarnaast mag je als welkomstgeschenk een Morgenroodboekje uitzoeken. Je kunt kiezen uit een abonnement op de boekjes of op de e-books óf (zonder meerkosten) op allebei! Regel het op de Morgenroodsite.

'Het voornemen van de eeuwen' los bestellen kan ook. Ga daarvoor naar de website van Everread Uitgevers.

Dit boekje is ook als e-book verkrijgbaar

Mei-aanbieding

Deze maand: Vier Morgenroodboekjes die gaan over het ontstaan van de wereld, over hoe hemelen en aarde eruitzien en over de ontwikkelingen in de wetenschap ten opzichte van de Bijbel. Gedurende deze maand verkrijgbaar voor € 14,50 (normale prijs: € 22,00).

Ben of word je abonnee op de Morgenroodreeks en/of de Morgenrood-e-books, dan ontvang je als abonnee bovendien je vaste 20% korting op je bestelling. Je kunt tijdens het bestelproces aangeven dat je abonnee bent of wordt.

Bijbelstudieweekend Vierhouten najaar

Kom ook naar het najaarsweekend in het Vierhouterbos! In een fijne sfeer en een prima accommodatie samen genieten van het getuigenis van mooie Bijbelstudies.

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 144 is verschenen!

Met onder meer de volgende artikelen:

Houd moed! - Gelovigen zijn optimisten bij de gratie Gods. We mogen altijd goede moed hebben, wat niet wil zeggen dat dit ook altijd zo is. Maar ... weten we dat het goed komt. We hebben hoop! Dit is het slot van twee artikelen over moed houden.

Pseudo - We kennen het woord pseudo wel als deel van pseudoniem. Dat is niet de echte naam van iemand, maar een verzonnen naam. Dus eigenlijk dekt de vlag de lading niet. Je kunt daarom zomaar op het verkeerde been gezet worden. Daarmee lijkt een woord als pseudo betrekkelijk onschuldig. Is dat ook zo?

Mefiboseth - Meestal zijn we blij als een verhaal een happy-end heeft en dat heeft de geschiedenis van Mefiboseth zeker. Eigenlijk is de hele Bijbel een zeer uitgebreide geschiedschrijving van Gods plan met een happy-end, maar dan zonder ‘end’.

Hemelvaart - Elk jaar komt de hemelvaartsdag weer voorbij. Voor de meeste mensen betekent dat in ieder geval een dagje vrij. In sommige kerken wordt een dienst gehouden ter herinnering aan de hemelvaart van Christus. Veertig dagen na Zijn opstanding nam de Heere afscheid van Zijn discipelen en vertrok naar de hemel. Daar is Hij gezeten aan de rechterhand van God, totdat Hij terugkomt in heerlijkheid.

Ga heen, onderwijs en doop - Veel gelovigen zetten zich in voor de wereld, de mensen dichtbij en veraf. Fanatiek, bewogen en gedreven door het 'zendingsbevel' dat de Heere Jezus aan ons zou hebben gegeven, vervullen zij 'de Grote Opdracht', zoals men dit zendingsbevel ook wel noemt.

In AMEN Actueel:

  • Obama en Clinton vermijden het woord 'christenen'
  • Europees Parlement stemt in met biometrische database
  • Israëlische wetenschappers printen eerste 3D-hart met mensenweefsel
  • 'Boete of celstraf bij sharia-huwelijk'
  • Netanyahu wil nederzetting vernoemen naar Trump
  • 'Hart voor de Charediem'

Kijk hier om meer te lezen

Volg AMEN ook op  en/of .