TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.7 - Juli 2022

Bijzonder!

Paulus beschouwde het als een grote genade van God, dat hij de “onnaspeurlijke rijkdom van Christus” mocht verkondigen, zoals hij schrijft in Efeze 3. Die rijkdom omvat niet alleen het verlossingswerk van de Heiland in het algemeen, maar vooral ook het bijzondere geheimenis, dat betrekking heeft op de gemeente, het lichaam van Christus.

We mogen aan jong en oud vertellen wat het betekent een kind van God te zijn en welke heerlijke zegeningen dat inhoudt. We mogen laten zien wat Gods liefde teweeggebracht heeft in de gave van Zijn Zoon. In Efeze 1 lezen we van de zegen die wij hebben ontvangen in Christus en de plaats die God ons gegeven heeft in de hemel. Met Christus zijn we verheven boven alle overheid en macht en kracht, etc. We hadden het zelf nooit zo kunnen bedenken, laat staan bewerken. Het is een prachtig geschenk van de Allerhoogste, Die wij onze hemelse Vader mogen noemen.

En er is nog iets bijzonders: God heeft ons ook een geweldig perspectief gegeven: een toekomst van glorie en overwinning!

Kortom, we hebben een machtige boodschap, die het ten volle waard is om gepredikt te worden, op alle mogelijke manieren. We mogen dat doen in samenkomsten, Bijbelstudies, de zomerkampen van Aktieradius, AMEN Bijbelmagazine (zowel via het blad alsook online), de uitgave van boeken, etc. Zolang de Heere het ons geeft, willen we ons daarvoor inzetten. We zijn blij, dat zovelen van u daarin tot steun zijn in uw gebeden en gaven. Hartelijk dank daarvoor!

In memoriam Evert Klein Haneveld

Afgelopen zaterdag 16 juli is in onze Heer en Heiland ontslapen br. Evert Klein Haneveld, in de leeftijd van 98 jaar. De Bijbeltekst op de rouwkaart luidt: Jezus zei: "Wie in Mij gelooft, zal leven, ook als is hij gestorven" (Johannes 11:25).

Broeder Klein Haneveld - in navolging van zijn broer Jacob Klein Haneveld (Oom Jacob) voor velen: 'Oom Evert' - was bestuurslid van Stichting Het Morgenrood.

Van 1985 tot 1999 was hij secretaris / penningmeester van de stichting. Daarnaast hield hij zich vooral bezig met de openlucht- en tentevangelisatie. Hij was bewogen voor hen die de Heere Jezus niet kennen als hun Verlosser. Deze bewogenheid kenmerkte hem en maakte dat hij veel van zijn vrije tijd als 'gepensioneerde' besteedde aan het organiseren van de tentcampagnes. Ook toen hij het praktische werk wat meer overdroeg, probeerde hij jarenlang minstens één avond van elke tentweek te bezoeken. Daarnaast bezocht hij jaarlijks - meestal met zijn vrouw 'tante Truus' (overleden in 2013) - het kinderkamp.

We denken met dankbaarheid aan hem terug en wensen de familie Gods zegen en troost toe in de verwerking van zijn heengaan. Maar wel in de zekere hoop dat wanneer Christus verschijnt, Die ons leven is, wij met Hem zullen verschijnen in heerlijkheid.

Heb jij je al aangemeld?

Zaterdag 30 juli starten de zomerkampen van Aktieradius! Wil je ook zo'n super-fantastische zomerweek (van 30 juli t/m 5 augustus) beleven en val je in de leeftijd van 8-19 jaar? Meld je dan snel aan!

Het kinderkamp (voor 8-12 jarigen) vindt plaats in Lemele, het juniorenkamp (voor 12-15 jarigen) in Hellendoorn en de jeugdweek (voor 15 tot 19 jarigen) in Vollenhove. Tijdens elk kamp is er veel aandacht voor Gods Woord en staan we stil bij wat de Bijbelse boodschap voor invloed heeft op je dagelijkse leven. Dit gebeurt door middel van Bijbelverhalen / Bijbelstudies, workshops, avonden voor jongens en meisjes, muziek en zang, etc. Natuurlijk is er tijdens deze weken en weekenden ook veel georganiseerd op sportief en creatief gebied. Tik of klik hier om je aan te melden!

Nieuw in de Morgenroodreeks

Op weg naar de eindtijd
Dit is voor veel gelovigen een boeiend onderwerp; zeker tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in de wereld waarin we leven. Terugkijkend op de tientallen jaren achter ons, constateren we dat ingrijpende wereldgebeurtenissen telkens in golven op ons afkwamen. En tussen deze ‘golven’ was het dan relatief rustig. Dat proces gaat maar door. Alleen worden de gebeurtenissen steeds intenser. Bijbels gesproken zijn we echter nog niet in de ‘eindtijd’ aangekomen.

We zijn wel op weg daarnaar toe. En dan is het goed en belangrijk om actuele zaken te leren zien in het licht dat de Bijbel ons daarover geeft.

Los verkrijgbaar als boekje en e-book via Everread. Beter: neem een abonnement op deze Bijbelstudieboekjes. Kijk hier voor meer informatie.

Bijbelstudies 2022-2023

DV in september start het Bijbelstudie-seizoen 2022-2023. Op de Morgenrood-site staan de nieuwe datums en de onderwerpen. We nodigen u/jou nu alvast uit. Weet dat je van harte welkom bent.

Najaars-Bijbelstudieweekend Vierhouten

In het najaar zijn we te gast in het Vierhouterbos voor een Bijbelstudieweekend. Het vindt plaats van vrijdag 21 t/m zondag 23 oktober.

Wees op tijd met je aanmelding, zodat je verzekerd bent van een plek! Kijk hier voor meer informatie en/of aanmelden.

Aanbiedingen

Kijk op de site van Everread Uitgevers voor al onze uitgaven. Ook interessant zijn de aanbiedingen. Mooie boeken voor een zomer lang lezen! 

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 163 is verschenen
Met daarin de volgende artikelen

  • Het grote stilzwijgen van God
  • Betekenis van de hemelvaart voor ons
  • Het geheimenis van de wetteloosheid
  • Naam, naam
  • De Verlosser
  • De handelingen van Petrus en Paulus
  • De kleine profeten - deel 10 - Haggaï
  • AMEN Actueel

Tik of klik hier voor meer info over AMEN Bijbelmagazine

Volg AMEN ook op en .