TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.1 - Januari 2023

Het geweldige geschenk van God!

Alle rijkdom die Christus heeft ontvangen in Zijn verhoging, alle weelde die er is in Zijn heerlijkheid, alle schatten die in de hemel zijn, dat alles is door het geloof ons deel geworden. En het wonder is: daar staat geen enkele verdienste van onze kant tegenover. Er is niets waarvan wij zouden kunnen zeggen dat we er zelf (een beetje) voor gezorgd hebben.

Voor het salaris dat je krijgt, moet je misschien hard werken. Dan kan het ook een genoegdoening zijn. Je hebt er immers hard voor gewerkt, het is een compensatie waar je blij mee kunt zijn.

Maar het geschenk van God is geen loon. Het is een genadevolle gave. God heeft Zijn hemel en alle kostbaarheden die daar zijn, voor ons ontsloten door middel van het verlossingswerk van onze Heere Jezus Christus. Reden genoeg om Hem de eer te geven die Hem toekomt. Soli Deo Gloria: alleen God de eer!

Door het geloof

De Bijbel blijkt een schat aan waarheden te bevatten die door het geloof tot stand komen, dan wel: zijn gekomen. In dit boek - dat in december verscheen - worden ze stuk voor stuk onderzocht.
Zo is de gelovige van nu door het geloof gerechtvaardigd, behouden, met Christus opgewekt en een huisgenoot van God. Bovendien woont Christus door het geloof in onze harten.

Ook zal er een grootse toekomst zijn voor het volk Israël door het geloof. In dit boek is niet Hebreeën 11 - het hoofdstuk waarin de term 'Door het geloof' zo vaak voorkomt - het uitgangspunt, maar teksten uit de rest van het Nieuwe Testament.

Je kunt het boek in bezit krijgen door het te bestellen via onze site.
Een mooi boek dat hierop aansluit, is het boek over Hebreeën 11 van Dr. E.W. Bullinger: Geloofsgetuigen.

Het nieuwste Morgenroodboekje

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?
De Bijbel geeft veel informatie over de sabbat, die zich als 7e dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd.

Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).
De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Los verkrijgbaar als boekje en e-book. Beter: neem een abonnement op deze Bijbelstudieboekjes. Kijk hier voor meer informatie.

Aktieradius Jeugdwerk

Ben je tussen de 12 en 15 jaar en ga je naar het voortgezet onderwijs en heb je zin in een super-weekend samen met je vrienden en vriendinnen? Geef je dan hier op voor het Junioren-voorjaarsweekend (17-19 maart)!
Ook is het al mogelijk om je aan te melden voor het Kinderkamp, het Juniorenkamp of de Jeugdweek. Deze Aktieradius-kampweken vinden plaatsen van zaterdag 22 t/m vrijdag 28 juli.

Geen Bijbelvakantieweek Rehe

Helaas gaat de Bijbelvakantieweek in Rehe niet door. Lees er hier meer over.

Bijbelstudies 2022-2023

Kijk hier voor de actuele gegevens over de Bijbelavonden in het land. Sluit je ook aan en geniet mee van mooie onderwerpen.
Op zaterdag 21 januari staat de eerstvolgende Bijbelstudiedag in Oud Beijerland op de planning. Hier vind je meer info.

Bijbelstudieweekend voorjaar

Van 21-23 april 2023 staat het voorjaarsweekend gepland in Vierhouten. Het is altijd weer fijn om samen Gods Woord te onderzoeken en daar onderling over na te praten, om zo te groeien in je geloof. Kijk hier voor informatie en aanmelden. Wees van harte welkom!

AMEN Bijbelmagazine

In de periode van 20-27 januari verschijnt AMEN 166!
Met daarin de volgende artikelen:

Begenadigd in de Geliefde - In Efeze 1 beschrijft Paulus de aspecten van de zegen van God, waarmee wij gezegend zijn in de hemelse gewesten in Christus. Er zijn zeven facetten te onderscheiden van deze rijke zegen. Eén daarvan is de 'begenadiging in de Geliefde' in vers 6.

Genade en vrede - De Heere God wil iets aan mensen vertellen en Hij gebruikt daarvoor de apostel Paulus. Elke brief van de apostel Paulus begint met dezelfde woorden: 'genade en vrede', en elke brief eindigt met genade. Het zijn eigenschappen van alles wat we van God ontvangen: genade en vrede van God, onze Vader. Begrijpen we wat genade en vrede inhoudt? Wat zegt Gods Woord hierover? 

Het geheimenis van de wetteloosheid - De apostel Paulus schreef bijna 2000 jaar geleden aan de Thessalonicenzen: "… het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam …" (2 Thess. 2:7). Die werkzaamheid is er eigenlijk al sinds de satan zijn verleidelijke activiteiten onder de mensen is begonnen. Hoe heeft het zich in de loop der tijd ontwikkeld?

Het boek Openbaring - Het boek Openbaring is een verslag van wat Johannes gezien heeft met betrekking tot de Dag des Heeren. Het zijn profetische woorden waarin met name de situatie van Israël beschreven wordt in de tijd voorafgaand aan en rond de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Zijn komst is de hoop voor deze wereld, zoals Hij Zelf heeft gezegd: "Zie, Ik maak alle dingen nieuw" (Openb. 21:5).

Hoofd omhoog, het hart naar boven - Menigeen zal bij deze titelwoorden denken aan een oud lied: 'Hoog omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet' (Joh. de Heer 354). Subtiel verschil, maar de betekenis is hetzelfde. De mens wordt geadviseerd om tijdens het aardse bestaan regelmatig naar boven te kijken, naar de hemel, naar God. Een oude dichter heeft dat begrepen en ook een boer in het Friese Gaasterland.

Tot slot: Niet alleen, maar samen - Deze keer bijzondere woorden met betrekking tot het lichaam van Christus: samen, en: mede, met … Hier zijn twee Griekse woorden voor. Het woord sun dat eenheid aanduidt, en meta: nabij(heid) of vereniging. Het begint gelijk al goed: God met ons!

AMEN Actueel

  • Top-drie zoekwoorden Bijbellezers
  • Twitterfiles
  • Onderzoek oversterfte: vaccinatiedata worden vrijgegeven
  • Witwasonderzoek banken: Kerken en stichtingen moeten meebetalen

Benieuwd naar deze AMEN? Tik of klik hier voor aanmelden en/of meer info over AMEN Bijbelmagazine. Abonnees krijgen het blad automatisch toegstuurd in de periode van 20-27 januari!

Volg AMEN ook op en .