TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.10 - September 2019

Als de HEERE het huis niet bouwt ...

... tevergeefs zwoegen de bouwers eraan  (Ps. 127:1a). Een mooie tekst uit één van de liederen van de 'treden'. Het 'bouwen van het huis' - of dat nu Israël betreft (zie bijv. 1 Pet. 2:5 en 4:17) of het lichaam van Christus (Efe. 2:21 en 22) - is een werk van de HEERE. Dat is wat in ieder geval de bouwers (de dienstknechten), maar eigenlijk ook alle gelovigen, zich moeten realiseren. Gód bouwt en Hij doet dat door Zijn Zoon. Goed om te weten dat het Hebreeuwse woord voor 'zoon' (ben) is afgeleid van het in deze psalm gebruikte woord voor 'bouwen'.

Ook wij, gelovigen, mogen persoonlijk weten dat de HEERE een goed werk in ons begonnen is en dat Hij dat zal voltooien. Aan het resultaat van Gods werk kunnen wij niets toevoegen of afdoen. Sterker: als je je dit realiseert, ontdek je meer en meer wat het is om uit Zijn genade te leven. Heerlijk om te weten, dat Hij het is Die "zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen" in ons werkt (Fil. 2:13).

Intekenen t/m 15 oktober

Dit is de 2e - opnieuw geredigeerde en op basis van de HSV herziene - druk van het in 1999 verschenen boek 'Het Getuigenis van de Sterren'.

Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is! Híj is het, Die de Mazzaroth (de tekens van de Dierenriem) tevoorschijn laat komen op Zijn tijd en de Wagen (de Beer) met zijn jongen leidt (Job 38:31). Híj is het, Die Abraham opdroeg de sterren te tellen, wat Abraham niet kon, maar wat Hij wel kan: "Hij telt het aantal sterren, Hij noemt ze alle bij [hun] naam" (Ps. 147:4).

Klik hier om in te tekenen.

Let op: Everread-abonnees wordt dit boek in oktober automatisch toegestuurd, tenzij zij anders aangeven.

Bijbelstudies

De eerste Bijbelavonden van het seizoen 2019-2020 liggen al weer achter ons. In de agenda op onze website staat het complete overzicht. Of kijk hier voor wat meer informatie over de plaatsen, tijden en onderwerpen. Ook zijn er verschillende Bijbelstudiedagen. Deze avonden en dagen bieden een mooie gelegenheid om op regelmatige basis te lezen en te leren uit de Bijbel én medegelovigen te ontmoeten. Bemoedigend en opbouwend!

Bijbelstudieweekend Vierhouten najaar

Er zijn nog slechts enkele studio's beschikbaar tijdens het najaars-Bijbelstudie-weekend (15-17 nov.) in het Vierhouterbos! Kom ook en geniet van de fijne sfeer en de prima accommodatie waarin u genieten mag van Bijbelstudies over de "Genade van God".

Aktieradius Jeugdwerk

In november staat er een weekend voor de junioren én een weekend voor de jeugd op het programma. Ook de datums van de kampen van de zomer 2020 zijn bekend. Zie de Aktieradius-agenda!

Heb je dit boekje al?

Paulus - Leermeester der heidenen

Tweemaal schrijft Paulus tijdens de tweede en laatste fase van zijn bediening dat hij door God is aangesteld als “prediker, apostel en leraar van de heidenen”. In het licht daarvan mocht Paulus tot dan toe verborgen dingen bekendmaken. Belangrijke info voor de gelovige van nu!

Dit Morgenroodboekje en het voorgaande Morgenroodboekje (Het voornemen der eeuwen) vormen een mooie en leerzame combinatie.

Word abonnee! Je ontvangt dan meteen beide boekjes. Daarnaast mag je als welkomstgeschenk een Morgenroodboekje uitzoeken. Je kunt kiezen uit een abonnement op de boekjes of op de e-books óf (zonder meerkosten) op allebei! Regel het op de Morgenroodsite.

Zo ben je er ook van verzekerd binnenkort het volgende Morgenroodboekje te ontvangen: Psalm 110 - De Priesterkoning.

'Paulus - Leermeester der heidenen' los bestellen kan ook. Ga daarvoor naar de website van Everread Uitgevers.

Dit boekje is ook als e-book verkrijgbaar

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 146 is verschenen! Met daarin de volgende artikelen:

Volheid van genade - Nadenken over de volheid van Gods genade is alsof je een schatkist leeghaalt waarbij de volgende schat nog mooier is dan de vorige. Je hebt niet 'alleen maar' vergeving ontvangen van al je zonden, je bent ook met Christus levend gemaakt ... ja, zelfs met Hem opgewekt en in de hemel geplaatst!

Voor de Koorleider - Voor wie vaak in de Psalmen leest, zijn deze woorden niet onbekend. Ze staan altijd bovenaan een psalm en worden opgevat als de inleidende woorden van de betreffende psalm. En ... wat of wie wordt eigenlijk met de 'Koorleider' bedoeld? We besteden er meestal niet zoveel aandacht aan. Maar het is goed om dat tóch eens te doen!

Bolwerken - Je komt het regelmatig tegen: de gedachte dat satanische bolwerken door speciale diensten of bevrijdingssessies moeten worden geslecht. Anders gezegd: zonden en allerlei gebreken hebben te maken met beïnvloeding van demonen en de duivel. Daarom moeten we tegen de geestelijke machten strijden en ze verslaan. Is dat zo?

De eerste en de tweede - In de Bijbel wordt dikwijls gesproken over de eerste en de tweede. Bij nader onderzoekt blijkt dit niet alleen een volgorde aan te geven, maar ook een belangrijk principe. Het heeft alles te maken met Gods plan, met Zijn wil en welbehagen, met de oude en de nieuwe schepping. God brengt alles op een hoger niveau en dat is een blijvende zaak!

Richteren 9 - Een bijzondere geschiedenis - Richteren 9 is om meerdere redenen bijzonder en boeiend. Voor het eerst in Israëls geschiedenis dient iemand zich aan als koning over Gods volk. We lezen over een broedermoord op 69 broers tegelijk en treffen ook een fabel aan, mogelijk de oudst bekende op aarde. Een oude geschiedenis met een geweldig perspectief!

De aangewezen Persoon - Ongeveer in het midden van de Bijbel treffen wij het boek der Psalmen aan. Dat zijn (lof)liederen waarin op dichterlij­ke wijze het heil wordt bezongen, dan wel verkondigd. Daarbij worden we telkens weer bepaald bij het middelpunt van de Schriften: Christus. Hij is de door God aangewezen Persoon, de Gezalfde, in wie de volheid van de verlossing is geopenbaard.

Dit keer in AMEN Actueel:

  • Google-klokkenluider: 'Christelijke en conservatieve websites gemanipuleerd door de zoekmachine'
  • 'De VN verklaren de totale oorlog aan de vrijheid van meningsuiting' 
  • Babylon in Irak na jaren erkend als Unesco-werelderfgoed
  • Syrische geleerde en moslim: 'Waarom verdedigt Europa zich niet tegen islamisering?' 

Kijk hier om meer te lezen en/of om een abonnement te nemen!

Volg AMEN ook op  en .

Handig!

De e-books van Everread! Kijk op onze website voor een mooie collectie e-books over vele Bijbelse onderwerpen!