TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.6 - Juni 2020

Leven en Licht

"Ik ben het licht der wereld", zegt de Heere Jezus in Johannes 8:12, "wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben". Wat een mooie waarheid is dit! We leven in een wereld die - meer dan wij vaak vermoeden - vanuit de duisternis bestuurd wordt (lees bijvoorbeeld Efeze 6:12). God biedt de mens vanuit de rijkdom van Zijn genade echter een nieuw leven aan ieder die in Hem gelooft. En dan wordt werkelijkheid wat Paulus in Efeze 5:8 schrijft: "Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere, wandel als kinderen van het licht ...". Mooi toch?

Het nieuwste Morgenroodboekje

Het Bijbelboek Hooglied wordt samen met Openbaring gerekend tot de Bijbelboeken die het moeilijkst zijn te verklaren. In dit boekje wordt desondanks een poging gedaan om zicht te krijgen op de betekenis ervan.
Hooglied behoort tot de vijf zogenaamde Feestrollen. Wie de schrijver is, is niet met zekerheid vast te stellen. Wel treffen we Salomo aan, zij het niet altijd in positieve zin. Hooglied zou in dit opzicht zelfs een aanklacht tegen Salomo's veelwijverij kunnen zijn, waarbij de monogame relatie tussen de mannelijke en vrouwelijke hoofdpersoon als positief voorbeeld dient.

Ga naar de website van Everread om dit boekje te bestellen. Ook als e-book verkrijgbaar.
Of word abonnee! Je kunt dan bijvoorbeeld dit boekje als welkomstgeschenk kiezen. Er is een abonnement op de boekjes of op de e-books óf (zonder meerkosten) op allebei! Regel het op de Morgenroodsite.

Bijbelstudieweekend

Graag wijzen we u op het najaars-Bijbelstudieweekend in Vierhouten van 23-25 oktober. Op dit moment is de verwachting dat we dit weekend vrij ongehinderd kunnen laten plaatsvinden. Wees er snel bij want er zijn al diverse aanmeldingen! En ... mocht het onverhoopt tóch niet kunnen doorgaan, dan wordt het deelnamegeld teruggestort.

Bijbelstudieseizoen 2020-2021

Inmiddels is het Bijbelstudieseizoen 2019-2020 afgelopen. Zoals bekend moesten de avonden vanaf half maart geannuleerd worden. Inmiddels zijn we hard bezig met de voorbereidingen voor het seizoen 2020-2021. Er zijn inmiddels heel wat datums vastgelegd. En we hopen natuurlijk dat alles te zijner tijd weer een beetje 'normaal' kan gaan plaatsvinden. Het ligt in de planning om half juli de datums van het seizoen 2020-2021 op onze site bekend te maken.

Als compensatie voor de vervallen avonden van afgelopen seizoen hebben we de serie 'Geloven in crisistijd' naar aanleiding van Hebreeën 11 op youtube geplaatst. Gemakkelijk te bekijken via onze site. Onderaan beginnen!

Zomerkampen en 'Rehe'

Helaas hebben we moeten besluiten dat zowel de zomerweken van Aktieradius als de Bijbelvakantieweek Rehe deze zomer niet doorgaan. Dit zijn beslissingen die je niet graag neemt, maar het is niet anders. We zien in ieder geval al weer uit naar de volgende zomer en hopen dat dan de corona-perikelen voorbij zijn. 

Everread Uitgevers

Kijk voor een enorme schat aan Bijbelstudieboeken op onze website (everread.nl) waar je gemakkelijk je boeken en ebooks kunt bestellen.

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 150 is verschenen

En wist u dat ...

  • de website van AMEN niet alleen te lezen is op de PC, maar ook op tablet en smartphone?
  • er meer dan 1500 (!) artikelen online staan?
  • de zoekfunctie erg handig is om woorden, teksten, namen, e.d. terug te vinden?

En dat ...

  • elk nieuw nummer integraal op de website staat?
  • er ook items op de site verschijnen die niet in het blad zijn gepubliceerd?
  • de onderwerpen van AMEN Actueel regelmatig worden ge-update?
  • een eigen account 'Mijn AMEN' eenvoudig aan te maken is?
  • AMEN ook een eigen Facebook-pagina heeft?
  • AMEN ook te volgen is op Twitter?
  • er hard gewerkt wordt aan AMEN 151 die DV in juli 2020 verschijnt?

Kijk hier om meer te lezen en/of om een abonnement te nemen!

Volg AMEN ook op  en .