TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.10 - November 2021

Rijkdom voor de gelovige!

Wie het Woord van de waarheid gehoord (gehoorzaamd) heeft, mag weten dat hij of zij in Christus geplaatst is: "In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest van de belofte ..." (Efeze 1:13).
Dit is voor ons een complete verandering van onze positie ten opzichte van God: we zijn "getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde" (Kolossenzen 1:13). Dat koninkrijk, die plek, is daar waar Gods Zoon is: boven (zie Kolossenzen 3:1).
Om dit alles mogelijk te maken heeft God ons de vergeving van onze overtredingen / zonden geschonken: "In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade ..." (Efeze 1:7). Deze vergeving is de basis van onze omgang met God, of belangrijker: Zijn omgang met ons!

Bijbelstudieweekend Vierhouten

Datum: vrijdag 19 t/m zondag 21 november
Plaats: het Vierhouterbos in Vierhouten
Onderwerp: De hogere positie van Christus

Kom genieten van mooie Bijbelstudies in dit prachtige conferentiecentrum, van de schitterende omgeving en van elkaar.
Kijk hier voor meer informatie en / of aanmelden.
Het weekend is inmiddels volgeboekt. Dit betekent dat als u zich vanaf nu opgeeft, u op de wachtlijst komt te staan!

Bijbelstudies 2021-2022

Kijk op de Morgenrood-site voor informatie over de Bijbelavonden van dit seizoen. Je bent van harte welkom en uitgenodigd om één van deze avonden te bezoeken.

Aktieradius Juniorenweekend

i TAKE A BREAK !

Van 5-7 november vond het najaarsweekend van de junioren plaats. Het was ontzettend fijn dat na lange tijd deze activiteit kon doorgaan. Zowel leiding als junioren hebben genoten en kunnen al bijna niet wachten tot de volgende keer 😁.

Kijk hier voor een impressie van het juniorenweekend.

 

Bestel je boeken bij Everread

Op de website van Everread Uitgevers vind je een groot assortiment Bijbelstudieboeken. Mooie uitgaven die je kunnen helpen te groeien in je geloof. Lezen kan levensveranderend zijn!

Het nieuwste Morgenroodboekje

Het geheimenis van de godsvrucht
In 1 Timotheüs 3:16 noemt Paulus de zes 'onderdelen' van het geheimenis van de godsvrucht. Dit - nu geopenbaarde! - geheimenis heeft betrekking op de komst van Gods Zoon in deze wereld. Paulus begint de omschrijving daarvan met  de verschijning van God in het vlees en eindigt met Zijn hemelvaart. Het gaat hier dus om de bediening van Gods Zoon toen Hij op aarde was.

Toen bracht God de verlossing tot stand in de dood en opstanding van Zijn Zoon. In dit boekje denken we erover na, komen we ervan onder de indruk en ontdekken we dat dit een geweldig groot geloofsgeheim is dat we in ons hart mogen koesteren als een gouden kleinood. Ben je abonnee dan ontvang je het rond a.s. zaterdag in huis!
Het is ook los te bestellen op de site van Everread. Daar kun je het ook als e-book bestellen. Of neem een abonnement op de Morgenroodreeks en mis geen enkel nieuw Morgenroodboekje meer. Kijk hier voor alle informatie daarover. Als nieuwe abonnee ontvang je dan meteen dit nieuwe boekje.

AMEN Bijbelmagazine

Rond 19 november staat de verschijning van AMEN 159 gepland, met daarin de volgende artikelen:

Voorwaarts christenstrijders! - De wereld waarin wij leven is, zoals de Bijbel dat noemt, een ijdele wereld, gekenmerkt door het lijden. God heeft de schepping aan de vruchteloosheid onderworpen, zodat alles wat gedaan wordt op aarde gekenmerkt wordt door moeite. Gelukkig is dit geen uitzichtloze situatie, want er komen andere (lees: betere) tijden!

Wees niet bevreesd - Er bestaan veel angsten. Eén ervan is angst voor de toekomst. Dat kan een belemmering zijn om onbevangen naar een prediking of Bijbelstudie over de toekomstige dingen te luisteren. Toch mogen gelovigen zonder enige vrees die toekomst tegemoet gaan!

Honing en zo - Het is buitengewoon boeiend wat er in de schepping zoal plaatsvindt. Het zit allemaal zo verbazingwekkend en ingenieus in elkaar. Zo zegt de Bijbel ook het een en ander over honing. De bij - dat kleine beestje - dat zo gestructureerd, samen met al zijn volksgenoten, druk bezig is met wat het moet doen. Eén van die dingen is het produceren van honing.

Een duivelse alliantie - In deze wereld is sprake van een voortgaand proces als het gaat om de ontwikkeling van het 'Babelmotief'. Babel is niet alleen de naam van een stad, maar ook van een systeem. Het kenmerkt deze wereld die onder het beslag van de zonde én de heerschappij van de tegenstander - de satan - ligt. Hoe vergaat het dit systeem en waar eindigt het in de toekomst?

De mens wikt ... maar God beschikt! - Deze titel bevat een mooie wijsheid. Er zijn in de Bijbel verschillende voorbeelden te vinden die dit onderstrepen. Eén zo'n voorbeeld speelt zich af rond de tijd van de geboorte van de Heere Jezus. Keizer Augustus had het plan opgevat om op een door hem bepaald moment een volkstelling te houden.

De kleine profeten - 6 - Micha - Het boek van Micha omvat 'slechts' zeven hoofdstukken, maar wordt niettemin door velen gezien als een omvangrijk en belangrijk werk. De profeet waarschuwt indringend voor het oordeel van God, maar profeteert ook over de komst van de Messias en noemt zelfs Zijn geboorteplaats: Bethlehem!

AMEN Actueel
- 'Hydroxychloroquine effectief tegen COVID-19'
- 'Jezus keer terug op aarde'
- Red Team stopt ermee
- Binding met 'eigen' kerk neemt af

Klik hier voor meer info over AMEN Bijbelmagazine

Volg AMEN ook op en .