TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.9 - September 2018

Het kennen van de Heere Jezus Christus

Het werk dat we voor de Heer mogen doen, geeft ons vele kansen om jong en oud bekend te maken met de rijke boodschap van Gods genade. Denk aan:

  • de Bijbelstudiedagen en -avonden en de 'losse' spreekbeurten;
  • het schriftelijke werk - AMEN, de Morgenroodreeks, de boeken van Everread Uitgevers. Veel schrijven, redigeren, vertalen, opmaken, inpakken en verzenden en
  • het jeugdwerk, waar afgelopen zomer vele kinderen, junioren en jongeren aan deelnamen en waarvoor de najaarsweekenden weer op stapel staan.

Het is een voorrecht dat we al dit werk samen met vele vrijwilligers mogen doen. Zij steken vaak heel veel van hun tijd en moeite in het 'bezig zijn voor de Heer'. Door dat alles heen is er bij ieder echter ook het besef dat het niet gaat om wat 'wij' allemaal doen. We realiseren ons heel goed dat wij (en het werk waaraan we met zoveel liefde verbonden zijn) slechts een klein instrument zijn in handen van onze Heiland. Het gaat er uiteindelijk om dat we Zijn liefde en genade voor de mens mogen verkondigen. En ook voor ons als gelovigen geldt: het is genade dat we Hem beter mogen leren kennen. Dáár gaat het namelijk om: die verborgen omgang met de Heer, waarin we mogen groeien; de omgang met Hem, waardoor je weet - bijvoorbeeld in moeilijke tijden - dat Hij er is en voor je zorgt. We beseffen vaak niet hoe rijk we zijn dat we de Schepper van hemel en aarde mogen kennen, Die ons zo overvloedig gezegend heeft in Zijn Zoon, Die de hoogste positie bekleed! God heeft ons met Zijn Zoon onlosmakelijk verbonden in één lichaam!

En dáár gaat het nou echt om: het kennen van de Heere Jezus Christus. In de dienst van dat grote doel staat heel 'ons' werk!

Gouden jubileum

Stichting Het Morgenrood bestaat dit jaar 50 jaar! Via de volgende TijdseinMail hopen we daar wat meer aandacht aan te besteden, evenals dat het geval zal zijn in de volgende TijdseinPost.

Ondersteun het Morgenroodwerk met een jubileumgift! Ook hartelijk dank aan degenen die dit inmiddels hebben gedaan. We zijn er heel blij mee!

Bijbelstudieseizoen 2018-2019

Het nieuwe Bijbelstudieseizoen is van start gegaan! En het bleek goed te zijn, om elkaar weer te ontmoeten rondom een geopende Bijbel. Want dát is namelijk hét kenmerk van onze samenkomsten. Het zijn niet zomaar wat lezingen over een interessant onderwerp. Nee, het gaat echt ergens over! Namelijk: Gods Woord. Naast vertrouwde gezichten, zien we her en der ook nieuwe. Mochten er Bijbelavonden zijn in jouw / uw buurt, wees dan ook van harte welkom! Maak er tijd voor vrij en stel je prioriteiten.

Meer informatie over tijden, plaats en onderwerpen? Tik of klik:

Bijbelstudieweekend Vierhouten

Meld je aan voor het najaars-Bijbelstudieweekend in Vierhouten van 16 t/m 18 november!

Thema: Het geloof

Er is nog plaats tijdens dit Bijbelstudieweekend. Ook voor jongvolwassenen zijn deze weekenden zeer geschikt! Kom samen met je vriendengroep en maak er een mooie, leerzame tijd van.

Graag bieden we u en jou een geheel verzorgd verblijf aan. Geniet in een prima sfeer van mooie Bijbelstudies, en van de ontmoeting met elkaar. De Bijbelstudies worden gegeven door Hoite Slagter en Peter Slagter. De algemene leiding is in handen van Oby Vossema.

Kijk hier voor meer informatie en/of aanmelden!

September-aanbieding

Nog geldig tot en met zondag 30 september: Onze september-aanbieding! Vijf Nederlandstalige boeken van Dr. E.W. Bullinger in één pakket! 1344 bladzijden Bijbelstudie voor € 59,50 (i.p.v. € 85,30).

Ben je Morgenroodreeksabonnee dan ontvang je bovendien je vaste 20% korting als abonnee!

De Morgenroodreeks

Het KIND en de kinderen

"Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen" (Psalm 103:13).

Dit boekje is geschreven vanuit de overtuiging dat elk woord in de Bijbel waar is. Het bevat een boeiende en verrassende woordstudie over het woord 'kind' in met name het Nieuwe Testament. Maar behalve dat is dit boekje ook een handleiding van hoe je Bijbelstudie kunt doen. De schrijfster geeft de lezer of lezeres een kijkje in haar overwegingen en - als het ware hardop denkend - neemt zij hem of haar mee op weg naar het resultaat van haar onderzoek.

Word ook abonnee! Dan ontvang je dit boekje, de eerste twee boekjes van dit jaar ('Petrus' en 'Psalm 23') én mag je als welkomstgeschenk een ander Morgenroodboekje uitzoeken. Je kunt kiezen uit een abonnement op de boekjes of op de e-books óf (zonder meerkosten) op allebei! Regel het op de Morgenroodsite.

'Het KIND en de kinderen' los bestellen kan ook. Ga daarvoor naar de website van Everread Uitgevers.

Dit boekje is ook als e-book verkrijgbaar

Aktieradius Jeugdwerk

Lees de verslagen van het kinderkamp, het juniorenkamp en de jeugdweek op aktieradius.nl. Ook kun je je daarop aanmelden voor de (reünie)weekenden van het juniorenkamp en de jeugdweek.

Volg voor actuele info ons ook op onze Facebook-pagina!

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 140 is verschenen!

Een greep uit de inhoud:

Geloven als overwinnaar - We zien p de televisie elke dag beelden van strijd, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten. Je bent er soms mee begaan ... Maar ja, tegelijkertijd is het ook weer ver van je bed. Gods Woord maakt echter duidelijk, dat er een strijd achter de strijd woedt. En die is niet ver van je bed!

Het hoofdgeld en verzoening voor het leven - Was je in Israël twintig jaar of ouder dan moest je het hoofdgeld betalen. Je hoorde er dan helemaal bij: je werd gerekend tot Gods uitverkoren volk, waarmee de Heere God nog steeds grote plannen heeft.

Openbaring in vogelvlucht - Het boek Openbaring is een beschrijving van gebeurtenissen in de eindtijd. Oordelen zullen over de wereld komen en de mensheid komt, onder aanvoering van haar leiders, in opstand tegen God. Ook zullen er grote tekenen en wonderen plaatsvinden ... en tenslotte verschijnt de Overwinnaar!

De zondige christen - We gaan allemaal met regelmaat in de fout. Dagelijks denken en doen we dingen die niet stroken met de bedoeling(en) van God. Onwillekeurig voelen we ons dan een zondaar. Maar is dat terecht? We leven toch onder de genade?

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien - De titel van dit artikel komt uit Jesaja 9:1. Dit vers bepaalt ons bij Gods plan met Israël en ook bij het doel en de impact van het werk van de Heere Jezus Christus, om mensen vanuit de duisternis in het licht en vanuit de dood in het leven te brengen.

AMEN actueel:

  • Wat kleitabletten vertellen over de Babylonische ballingschap
  • Geen vrouwonvriendelijke Bijbelteksten op TV
  • Religie in West-Europa
  • Amerikaanse bakker bakt geen 'transgender-taart'
  • Kerk te koop

Kijk hier om meer te lezen

Volg AMEN ook op  en/of .