TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.03 - Maart 2021

Voorjaar: hoop!

De winter is voorbij. De natuur ontwaakt en het nieuwe leven bloeit op. Mooie tijd. Tijd van hoop. Het woord hoop komt ook heel wat keren in de Bijbel voor. Daarin is het altijd verbonden met de beloften van God. Gods Woord spreekt zelfs over de "God van de hoop" (Rom. 15:13). De Bijbel laat zien, dat God een plan heeft met deze wereld, met mensen, jong en oud. Hij heeft de aarde voor de mens bestemd tot een woonplaats van vrede, harmonie en welzijn. Daar is tot op heden nog niet zoveel van gebleken, maar dat komt door het falen van de mens. De Bijbel zegt het ongeveer zo: 'Alle mensen hebben gezondigd en moeten de heerlijke rijkdom van God missen'. Een trieste situatie ... maar er is hoop!

Iemand heeft eens gezegd: 'Een christen is een optimist bij de gratie Gods'. Te midden van alles wat hij of zij in dit leven meemaakt, mag een kind van God vol verwachting uitzien naar een glorieuze toekomst. Dat geeft het leven kleur, inhoud en doel. Hoop betekent in de Bijbel vooral zekerheid, omdat Gods Woord de basis is. Hij heeft het beloofd en Hij zal het waarmaken! Een hoopvol perspectief tekent zich af, dat reikt tot ver over de grens van dit leven. Het is een uitzicht op eeuwige vreugde, gefundeerd in de heerlijke rijkdom van God. Jazeker: er is hoop! Dwars door het leven en dwars door de dood komt God tot Zijn doel: nieuw leven. Een leven in heerlijkheid, waarin alles weelderig groeit en bloeit. Elk voorjaar draagt de ontluikende natuur die hoopvolle boodschap uit. Op naar de zomer!

Intekenen kan nog net!

Tot en met 31 maart kunt u / kun jij intekenen op het nieuwe boek van Sebastiaan de Graaf: Omgaan met tegenslag. Doe dat via dit formulier op Everread.nl.
In de tweede week van april wordt het boek verzonden naar onder meer de intekenaars.

Over de inhoud:
Ook christenen krijgen vroeg of laat te maken met tegenslag. In dit boek worden de levens van Bijbelse personen, de verhalen van gelovigen en de ervaringen van de schrijver met elkaar verweven. Het boek bevat veel praktische voorbeelden die je helpen om samen met God door moeilijke tijden te gaan. Met vragen voor gesprek of persoonlijke reflectie.

Het nieuwste Morgenroodboekje

Belangrijke dagen in de Bijbel
Je kunt in de Bijbel in grote lijnen drie belangrijke perioden ontdekken die omschreven worden als 'dagen': de menselijke dag (van Adam tot Christus' komst), de dag van de HEERE (de tijd dat het koninkrijk op aarde zal zijn) en de dag van God (de tijd waarin de nieuwe schepping tot stand gekomen is).

Dit boekje is te bestellen op de site van Everread. Daar kun je het ook als e-book bestellen.
Of neem een abonnement op de Morgenrood-reeks en mis geen enkel nieuw Morgenroodboekje. Kijk hier voor alle informatie daarover. Als abonnee ontvang je dan meteen dit nieuwe boekje.

Aktieradius Jeugdwerk

De leiding van de kampen is al weer aan het warmlopen voor deze zomer. Wat zou het mooi zijn als we de kinderen, junioren en jeugd een mooie week kunnen aanbieden, waarin ze een fijne tijd mogen beleven en veel over de Heer mogen leren.

De informatie is nog summier, maar je kunt toch al wat info op Aktieradius.nl vinden. Ook is het al mogelijk je (geheel vrijblijvend) aan te melden.

Bijbelstudies 2020-2021

Wees van harte welkom op de Bijbelavonden in het land. Het is mooi dat er heel wat mogelijkheden zijn om samen met broeders en zusters Gods Woord te bestuderen. Kijk vooraf even op de Morgenrood-site voor alle actuele informatie over het wel of niet doorgaan en over de datums en adressen.
Bekijk het via deze link.

Bijbelstudievideo's

In samenwerking met Christengemeente Uitzicht te Harderwijk hebben we dit voorjaar een serie Bijbelavonden belegd over het thema 'Gods plan in deze tijd'.

Op de de Morgenroodsite kun je inmiddels 5 studies volgen! Deze avonden zijn ook live te volgen via een livestream. Kijk hier voor meer informatie daarover
In deze Bijbelstudieserie gaan we eerst kijken wat de Bijbel leert over Gods plan. Dit geeft ons heel veel inzicht in de grote lijnen van hoe de wereld in elkaar zit. Vanuit deze kennis zullen we steeds meer terecht komen bij de huidige fase van Gods plan. En dan blijkt dat de boodschap voor de gelovige van nu werkelijk fantastisch is!

Bijbelvakantieweek Rehe

Het thema van de in 2020 geannuleerde Bijbelvakantie hebben we 'doorgeschoven' naar dit jaar: 'Namen en titels van Christus'.

Hopelijk kan het deze zomer allemaal doorgaan. Kijk hier voor meer informatie en / of aanmelden. Kom ook en geniet van een mooie vakantieweek met veel ruimte voor ontmoeting, ontspanning en het ontdekken van de rijkdommen in Gods Woord.

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 155 is verschenen

Met daarin de volgende artikelen:

De pottenbakker - Het beroep van pottenbakker is een oeroud ambacht dat nog steeds wordt uitgeoefend. De nadruk bij het werk van een pottenbakker was in de oudheid natuurlijk het maken van potten, schalen en kruiken voor huishoudelijk gebruik, e.d. Ook in de Bijbel wordt aandacht besteed aan de pottenbakker en zijn werk.

Wie is de antichrist? - Deze vraag dringt zich regelmatig op, vooral in spannende tijden. En de meningen zijn verdeeld. Door de tijden heen zijn al diverse (wereld)leiders bestempeld als de antichrist: Hitler, de paus, en zo meer. Maar… wat zegt de Bijbel eigenlijk. Wie is deze eindtijdfiguur?

De fundamenten worden omvergehaald - In Psalm 11 beschrijft David hoe hij aangevallen wordt door mensen die geen rekening met God houden. Er wordt hem dusdanig veel onrecht aangedaan dat hij geen uitweg ziet. Alle grond onder zijn voeten lijkt weggeslagen te zijn. Hoe gaat hij daarmee om en wat kunnen wij in zo’n situatie doen?

De kleine profeten - 2 - Joël - "Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de HEERE komt, ja, is nabij!" - Joël 2:1.
Dit klinkt nogal dreigend en eerlijk gezegd is het dat ook. Als de bazuin geblazen wordt, is er echt iets aan de hand!

Het is volbracht! - In de maand april gedenken wij opnieuw het indrukwekkende lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus. Hij sprak die overbekende woorden aan het einde van Zijn lijdensweg: ‘Het is volbracht’. Wat betekent dat eigenlijk?

Opstanding: feest van de hoop! - Terwijl er in het algemeen veel twijfel is aan de opstanding, legt de Bijbel daar juist grote nadruk op. Paulus wijdt er een heel hoofdstuk aan: 1 Korinthe 15. Hij laat zien dat de opstanding de basis is van het Evangelie, de goede boodschap van God. En dat niet alleen, het is ook de garantie voor een hoopvolle toekomst!

Dit keer in AMEN Actueel:

  • Verzet tegen God als ‘Hij’
  • ‘Coronamaatregelen schending mensenrechten’
  • 340 miljoen christenen in de wereld vervolgd
  • The Great Reset
  • Israël geeft burgers met digitaal coronapaspoort meer vrijheden

Kijk hier voor meer info over AMEN Bijbelmagazine

Volg AMEN ook op  en .