TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.1 - Januari 2022

Waar is het Lam voor het brandoffer?

Genesis 22 begint met een onbegrijpelijke vraag: "Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt (...) en offer hem (...) als brandoffer". Velen hebben grote moeite met 'een God, Die zoiets vraagt'. Het onbegrip wordt vaak nog groter als blijkt dat Abraham het nog doet ook! En Izak lijkt het allemaal niet door te hebben. Onkundig van Gods vraag aan Abraham gaat hij mee. Op de derde dag ziet Abraham de plek waar het allemaal gebeuren moet, Moria. Hij gaat ernaartoe met het hout, het vuur, een mes en ... Izak.

En dan stelt Izak de vraag: "Zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer?". Het antwoord komt van Abraham, vol vertrouwen: "God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer".

En inderdaad: God voorziet daarin! Hij vraagt juist níet het offer van een mens. We zien hier God, Die vanwege Zijn rechtvaardigheid Israël (Izak) en eigenlijk de hele wereld, oordelen en vonnissen moet. Maar tegelijk voorziet Hij in een plaatsvervangend offer.

Behalve de typologische kant van deze geschiedenis worden we hier ook bepaald bij Abrahams onvoorwaardelijke geloof! Zijn onomstotelijk vertrouwen wordt hem tot gerechtigheid gerekend. Let wel dat Abrahams geloof hier betrekking heeft op zijn vertrouwen op Gods Woord, dat hem naar 'Moria' wees. Moria betekent: voorzien zal de HEERE. En daarvan getuigt Abraham: God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. En daarvóór had hij al gezegd tegen zijn knechten: wij gaan aanbidden en wij keren terug! Ja, op een God Die zo voorziet, kun je te allen tijde vertrouwen.
(Overgenomen uit Goede Tijden, dag 6)

Bijbelstudieweekend Vierhouten

Na een heel mooi weekend in het najaar, zien we al weer uit naar het volgende Bijbelstudieweekend. Dit vindt plaats van vrijdag 4 t/m zondag 6 maart.

Het onderwerp dat tijdens de Bijbelstudies behandeld zal worden, is 'Wat is waarheid?'. We mogen ontdekken dat de waarheid in de eerste plaats een Persoon is!

Kijk hier voor meer informatie en/of aanmelden.

Er is al weer heel wat belangstelling voor dit weekend, dus wees er op tijd bij!

Bijbelstudies 2021-2022

Ook tijdens de tweede seizoenshelft ben je weer van harte welkom op de Bijbelavonden. Kijk op de Morgenrood-site voor meer informatie.

Aktieradius Jeugdwerk

Heel voorzichtig kijken we al weer naar de komende zomer. Voor het kinderkamp hebben we De Eskamp in Lemele geboekt. Voor het Juniorenkamp staat De Bosrand in Hellendoorn geboekt. Voor de Jeugdweek zijn we hard aan het zoeken.De datum voor de kampweken is bekend: zaterdag 30 juli t/m vrijdag 5 augustus 2022.
Hoewel de prijzen nog niet bekend zijn, is het al mogelijk om je hier aan te melden!

Kijk op Everread.nl!

De boeken en boekjes van Everread Uitgevers willen je helpen om Gods Woord beter te begrijpen. Check de Everread-site voor al onze uitgaven en doe er je (geestelijk) voordeel mee.

Het nieuwste Morgenroodboekje

De verheerlijking op de berg
Als Christus met Petrus, Johannes en Jakobus een berg opgaat om te bidden, zien zij Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke uitstraling. Bovendien zijn Mozes en Elia er om met Hem te spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.
Los verkrijgbaar via Everread. Beter: neem een abonnement op deze Bijbelstudieboekjes. Kijk hier voor meer informatie.

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 160 is verschenen

Met daarin de volgende artikelen:

Alles werkt mee ten goede - In Romeinen 8:28 doet Paulus een opmerkelijke uitspraak, namelijk dat alles meewerkt ten goede voor hen die God liefhebben. Het is misschien wel de moeilijkste tekst in de Bijbel en tegelijkertijd ook weer de makkelijkste. Het is namelijk een kwestie van geloof!

Licht en genade - Zoals algemeen wordt aangenomen, was Lukas de schrijver van zowel het Lukasevangelie als van het boek Handelingen. In beide boeken richt hij zich tot Theofilus, voor wie hij een compleet overzicht van de geschiedenis van de komst van Gods Zoon in deze wereld heeft samengesteld. En hierin komt ook de genade van God naar voren!

Het hoofdschap van Christus - De Bijbel, het Woord van God, spreekt over twee boodschappen, twee evangeliën, die elk gedurende een bepaalde tijd geldig zijn. Voor beide tijden geldt: er is geen ander evangelie. In de volheid van deze tijden zal alles weer in Christus bijeengebracht worden, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is.

Salomo en de koningin van Sjeba - Salomo ontving van de Heere God wijsheid en een verstandig hart, én grote rijkdom. De koningin van Sjeba gaat zelfs poolshoogte nemen en als ze na een lange reis in Jeruzalem komt, weet ze niet wat ze hoort en ziet. Over rijkdom gesproken. 

AMEN Actueel: Gekke wereld

Blik in de hemel - In Openbaring 4 wordt ons door een 'geopende deur' een blik in de hemel getoond. Rondom de troon van de Allerhoogste zien we vierentwintig ouderlingen en vier dieren.

Het laatste uur - Net als Jakobus en Petrus werd Johannes geroepen om in woord en geschrift te bevestigen wat zij hadden gehoord van de Heere. Vanuit die achtergrond schrijft Johannes over 'het laatste uur'. Wat is precies de betekenis van deze uitdrukking?

De kleine profeten - 7 - Nahum - Nahum moest het indringende vonnis van God over Ninevé en haar inwoners proclameren, namelijk haar definitieve en allesomvattende verwoesting: "Ninevé is verwoest! Wie zal haar zijn medeleven betuigen?" (Nah. 3:7).

Ontferming - Dit bijzondere Bijbelse woord drukt medelijden in de overtreffende trap uit.

Klik hier voor meer info over AMEN Bijbelmagazine

Volg AMEN ook op en .