TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.12 - November 2019

Goedertierenheid en barmhartigheid

In Klaagliederen 3:21-26 lezen we mooie woorden: “Dit zal ik ter harte nemen, daarom zal ik hopen: Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw! Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen. Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht, voor de ziel die Hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de HEERE”.
De laatste twee verzen beginnen met “goed”. Dit is de vertaling van het Hebreeuwse woord tov. De HEERE is tov voor wie Hem verwacht en Hem zoekt. En Hij is tov voor wie stil hoopt op Zijn heil. In Romeinen 12:2 gaat het over de “goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God”. Dan zie je dat het “goede” nog maar het begin is! Het gaat via het welbehaaglijke naar het volmaakte.

Nieuw bij Everread!

Het Getuigenis van de Sterren (2e editie)

Dit is de 2e - opnieuw geredigeerde en op basis van de HSV herziene - druk van het in 1999 verschenen boek 'Het Getuigenis van de Sterren'.

Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is! Híj is het, Die de Mazzaroth (de tekens van de Dierenriem) tevoorschijn laat komen op Zijn tijd en de Wagen (de Beer) met zijn jongen leidt (Job 38:31). Híj is het, Die Abraham opdroeg de sterren te tellen, wat Abraham niet kon, maar wat Hij wel kan: "Hij telt het aantal sterren, Hij noemt ze alle bij [hun] naam" (Ps. 147:4). Inclusief een losse kaart met alle sterrenbeelden.

Bestel dit mooie boek hier.

Aktieradius Jeugdwerk

De datums van de kampen van de zomer 2020 zijn bekend. Zie de Aktieradius-agenda!

Aanmelden kan al!
Het nieuwste Morgenroodboekje

Psalm 110 - De Priesterkoning

Psalm 110 spreekt over Christus in Zijn positie boven alles. Het is een prachtig lied over de Priesterkoning, Die zegenrijk zal regeren over deze wereld. Hij is de Koning naar Gods hart, op grond van Zijn Eigen offer waarmee Hij als Priester verzoening deed. Koning en Priester in één Persoon!

Ga naar de website van Everread om dit boekje te bestellen. Ook als e-book verkrijgbaar

Of word abonnee! Je ontvangt dan meteen de eerste drie boek van de lopende jaargang ('Het voornemen van de eeuwen', 'Paulus - Leermeester der heidenen' en 'Psalm 110'). Daarnaast mag je als welkomstgeschenk nog een extra Morgenroodboekje uitzoeken. Je kunt kiezen uit een abonnement op de boekjes of op de e-books óf (zonder meerkosten) op allebei! Regel het op de Morgenroodsite.

In december verschijnt het laatste Morgenroodboekje van deze jaargang: 'Gods plan met Israël'!

Vlaamse Evangelische Familiedag

Op 2 november j.l. waren we met een informatie- en boekenstand aanwezig op de Vlaamse Evangelische Familiedag. We mochten daar onze Belgische broeders en zusters ontmoeten en hen wijzen op onze uitgaven.

We hadden ook een kleine Bijbelquiz bij ons, waar diverse mensen aan meededen om zo hun parate Bijbelkennis te testen.
De winnares van de quiz had 8 van de 10 vragen goed. Zij heeft inmiddels bericht van ons ontvangen en mag als cadeau een Morgenroodboekje uitzoeken.

De Morgenroodboekjes, de Everreadboeken en AMEN zijn handig om je Bijbelkennis te vergroten!
Nu verkrijgbaar bij Everread

De Telos-vertaling van het Nieuwe Testament.

Deze betrouwbare Bijbelvertaling van het Nieuwe Testament is mooi uitgevoerd in een soepele kunstleren omslag. Kijk hier voor meer informatie of om hem te bestellen

Bijbelstudies

De eerste helft van het Bijbelstudie-seizoen 2019-2020 is al bijna afgerond. In de agenda op onze website staat het complete overzicht. Of kijk hier voor meer informatie over de plaatsen, tijden en onderwerpen. Ook zijn er verschillende Bijbelstudiedagen. Deze avonden en dagen bieden een mooie gelegenheid om op regelmatige basis te lezen en te leren uit de Bijbel én medegelovigen te ontmoeten. Bemoedigend en opbouwend!

Bijbelstudieweekenden 2020

Kom ook eens naar Vierhouten en geniet van de fijne sfeer en de prima accommodatie waarin u genieten mag van mooie Bijbelstudies. Voor 2020 staan er twee weekenden op het programma: 3 t/m 5 april en 23 t/m 25 oktober. Prijzen en onderwerpen worden nog bekendgemaakt.

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 147 is verschenen:

En wist u dat ...

  • de website van AMEN niet alleen te lezen is op de PC, maar ook op tablet en smartphone?
  • er meer dan 1500 (!) artikelen online staan?
  • de zoekfunctie erg handig is om woorden, teksten, namen, e.d. terug te vinden?

En dat ...

  • elk nieuw nummer integraal op de website staat?
  • er ook items op de site verschijnen die niet in het blad zijn gepubliceerd?
  • de onderwerpen van AMEN Actueel regelmatig worden ge-update?
  • een eigen account 'Mijn AMEN' eenvoudig aan te maken is?
  • AMEN ook een eigen Facebook-pagina heeft?
  • AMEN ook te volgen is op Twitter?
  • er hard gewerkt wordt aan AMEN 148 die DV in januari 2020 verschijnt?

Kijk hier om meer te lezen en/of om een abonnement te nemen!

Volg AMEN ook op  en .

Black Friday

Aanstaande vrijdag (29 november) heeft Everread 13 aanbiedingen voor je, met hoge kortingen en geen verzendkosten! Houd je mail in de gaten. Op vrijdagochtend geen mail ontvangen van Everread? Check dan je SPAM-map.