TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.5 - Mei 2022

Hemelvaart
Met de hemelvaart van Christus kwam er een einde aan Zijn zichtbare, lichamelijke aanwezigheid op aarde! Het was het begin van een - voor onze begrippen - lang verblijf in de hemel. Zijn aardse bediening was voltooid, voor zover het stond in het teken van Zijn lijden. De belofte is, dat de Heere in de toekomst zal terugkeren om Zijn werk op aarde af te maken. Die bediening staat in het teken van Zijn heerlijkheid. Dat is helemaal in overeenstemming met het profetisch Woord. Petrus schrijft immers dat de Geest van Christus vooraf  getuigenis gaf van het lijden, dat over Christus komen zou, en van al de heerlijkheid daarna (1 Petr. 1:11). Zijn hemelvaart houdt dus een belofte in van heerlijkheid, ook voor ons. Immers, Paulus schreef aan de Kolossenzen: "Als Christus verschijnt, Die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid" (Kol. 3:4 NBG-'51-vertaling).
In dat perspectief zeggen we dan: Maranatha! Amen, kom Heere Jezus!

Aktieradius Jeugdwerk

Zomerkampen: van 30 juli tot en met 5 augustus. Het kinderkamp (voor 8-12 jarigen) vindt plaats in Lemele, het juniorenkamp (voor 12-15 jarigen) in Hellendoorn en de jeugdweek (voor 15 tot 19 jarigen) in Vollenhove.

Tijdens elk kamp is er veel aandacht voor Gods Woord en staan we stil bij wat de Bijbelse boodschap voor invloed heeft op je dagelijkse leven. Dit gebeurt door middel van Bijbelverhalen / Bijbelstudies, workshops, avonden voor jongens en meisjes, muziek en zang, etc. Natuurlijk is er tijdens deze weken en weekenden ook veel georganiseerd op sportief en creatief gebied.
Meld je hier snel aan!

Morgenroodreeks

Vijf eigenschappen van God
In Exodus 34:6 roept de HEERE Zijn Naam uit: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Deze vijf eigenschappen staan ook zo in Psalm 86:15. In vers 11a schrijft David: “Leer mij, HEERE, Uw weg, ik zal in Uw waarheid wandelen”. Wandelen met een barmhartige, genadige, geduldige, goedertieren en trouwe God! Wat wil je nog meer?

Los verkrijgbaar via Everread. Beter: neem een abonnement op deze Bijbelstudieboekjes. Kijk hier voor meer informatie.
Ben je abonnee, dan ontvang je tegen een jaarlijkse vrije gift automatisch de nieuw te verschijnen Morgenroodboekjes, zoals 'Op weg naar de eindtijd' dat eind juni verschijnt!

Najaars-Bijbelstudieweekend Vierhouten

In het najaar hopen we weer te gast te zijn in het Vierhouterbos voor een Bijbelstudieweekend. Het vindt plaats van vrijdag 21 t/m zondag 23 oktober.

Wees op tijd met je aanmelding, zodat je verzekerd bent van een plek! Kijk hier voor meer informatie en/of aanmelden.

Een zomer lang lezen?

Neem dan eens een kijkje in onze online-winkel met heel veel Bijbelstudieboeken en -boekjes. Ze bevatten veel informatie over tal van onderwerpen. Ze zijn overigens ook verkrijgbaar via uw plaatselijke boekhandel.

Bijbelstudies 2022-2023

Nog één Bijbelstudie te gaan (Oirlo) en dan is het lopende Bijbelstudieseizoen ten einde. DV in september gaat het nieuwe seizoen (2022-2023)  van start
Houd de Morgenrood-site in de gaten voor meer informatie.

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 162 is verschenen
Met daarin onder meer:

De betekenis van de hemelvaart - De meeste heilsfeiten zijn een vervulling van wat al vele eeuwen eerder was voorzegd. Zo is het lijden en sterven van de Heere Jezus de vervulling van het Pascha. Door het verlossingswerk van de Heere werd de zonde weggedaan, wat tot uitdrukking kwam in het feest van ongezuurde broden.

Met Zijn opstanding zien we het feest van de eerstelingen vervuld. En het vijftig dagen later gevierde Pinksterfeest is de vervulling van het Wekenfeest. Hoe zit dit met de hemelvaart?

Het geheimenis van de wetteloosheid - In de vorige AMEN (161) schreven we over de komst van de mens der wetteloosheid. De intro begon met de woorden: 'Op enig moment zal de wetteloze zich openbaren. Na eeuwen van voorbereiding komt het satanisch streven tot een hoogtepunt in de eindtijd'. Nu gaan we nadenken over de werking van het geheimenis van de wetteloosheid, oftewel, de weg die leidt naar de openbaring ervan.

Wat zullen we eten? - Dat is een vraag die in alle tijden overal in de wereld regelmatig wordt gesteld. Bij ons nu in het rijke Westen omdat er belachelijk veel aanbod is en in andere werelddelen omdat er veel te weinig of helemaal niks meer te eten is. Wat zegt de Bijbel eigenlijk over eten?

Tarwe en onkruid - In Mattheüs 13 lezen we over de gelijkenis van de tarwe en het onkruid. Daarin schuilt een belangrijke boodschap over het (verborgen) werk van God en dat van de tegenstander, in het kader van het koninkrijk der hemelen.

Getuigenis en verkondiging - Uit de reacties van de omstanders blijkt, dat de uitstorting van de heilige geest op de Pinksterdag een indrukwekkend gebeuren is geweest. Niet dat men er alles van begreep; eigenlijk snapten ze er niets van! Maar één ding was duidelijk: "... wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken" (Hand. 2:11).

De kleine profeten - 9 - Zefanja - Als je de woorden van de profeet Zefanja leest, heb je niet de neiging om daar in eerste instantie echt vrolijk van te worden. En dat heeft alles te maken met het thema van deze profetie: de dag des HEEREN. Maar er is hoop, want: "De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap" (Zef. 3:17).

En in AMEN Actueel: Als in de dagen van Noach

Klik hier voor meer info over AMEN Bijbelmagazine

Volg AMEN ook op en .