TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.7 - Juli 2018

Bijzonder!

Paulus beschouwde het als een grote genade van God, dat hij de "onnaspeurlijke rijkdom van Christus" mocht verkondigen, zoals hij schrijft in Efeze 3. Die rijkdom omvat niet alleen het verlossingswerk van de Heiland in het algemeen, maar vooral ook het bijzondere geheimenis, dat betrekking heeft op de gemeente, het lichaam van Christus.

We mogen het steeds opnieuw lezen en het aan elkaar (en anderen) vertellen wat het betekent een kind van God te zijn en welke heerlijke zegeningen dat inhoudt. We mogen laten zien wat Gods liefde teweeggebracht heeft in de gave van Zijn Zoon. In Efeze 1 lezen we van de zegen die wij hebben ontvangen in Christus en de plaats die God ons gegeven heeft in de hemelse gewesten. Met Christus zijn we verheven boven alle overheid en macht en kracht, enz. We hadden het zelf nooit zo kunnen bedenken, laat staan bewerken. Het is een prachtig geschenk van de Allerhoogste, Die wij onze hemelse Vader mogen noemen.

En er is nog iets bijzonders: In Efeze 1:13 staat dat we als gelovigen ook verzegeld zijn met "de heilige geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid". Die verzegeling is een waarborg van Godswege voor onze toekomst.

God heeft ons een geweldig perspectief gegeven: een toekomst van glorie en overwinning!

Kortom, we hebben een machtige boodschap, die het ten volle waard is om geloofd en gepredikt te worden, op alle mogelijke manieren. We zijn blij dat we dit in alle onderafdelingen van stichting Het Morgenrood mogen en kunnen doen, zowel mondeling als schriftelijk. Ook wij beschouwen het als een grote genade dat we de onnaspeurlijke rijkdom van Christus mogen verkondigen. Te midden van alle verwarring en tumult in de wereld om ons heen, is en blijft dit bijzonder om te doen!

Aktieradius Jeugdwerk

Aanstaande zaterdag beginnen de Aktieradiuskampen! Het kinderkamp strijkt neer in Wijlre, het juniorenkamp daar vlakbij, in Ransdaal en de jeugdweek gaat wat verder: naar Robertville in de Ardennen in België. Er zjn mooie programma's gemaakt waar de kinderen, junioren en jongeren veel plezier aan zullen beleven en ook veel zullen leren van de Heere en Zijn Woord. 

Voor de thuisblijvers: bid met ons mee voor de jongelui en de leiding. Dat alles uiteindelijk tot zegen mag leiden en dat er keuzes gemaakt worden voor een leven met de Heere!

Volg voor actuele info de Aktieradiuskampen ook op onze Facebook-pagina!

Bijbelvakantie Rehe 2018

Bijbelvakantieweek Rehe

28 juli t/m 3 augustus 2018

Leven en verwachten - studies uit de Kolossenzenbrief 

Gun jezelf een heerlijke en ontspannen vakantie rond Gods Woord tijdens de Bijbelvakantieweek in Duitsland (Rehe). Kijk voor informatie en/of aanmelden

Bijbelstudieseizoen 2018-2019

Ach, het is volop zomer, maar toch is het goed om alvast de datums van de Bijbelstudieavonden en Bijbelstudiedagen van het komend seizoen in de agenda te noteren. Zet ze apart, zodat je bij het maken van andere afspraken deze avonden en dagen bovenaan je prioriteitenlijstje hebt staan.

Tik of klik ...

Twaalf unieke gelijkenissen

In dit boek worden de gelijkenissen bestudeerd die alleen in het Lukasevangelie voorkomen. Bestel het boek hier.

In de webshop van Everread vind je een grote hoeveelheid boeken, boekjes en e-books, die je helpen de Bijbel beter te leren kennen.

 

De Morgenroodreeks

Psalm 23 - De HEERE is mijn Herder

Waarschijnlijk is Psalm 23 het bekendste lied uit de Bijbel. Er zijn talloze uitvoeringen van op muziek gezet. Sommige zangbundels bevatten meerdere uitvoeringen van deze psalm. Begrijpelijk, want David schrijft in dit lied over de zorg en goedheid van de Heere, en over de zekerheid en hoop, die we als gelovigen in Hem mogen hebben. Het beeld van het schaap dat verzorgd wordt door de Herder is geliefd onder vele christenen. En de kinderen wordt voorgehouden dat ze een schaapje van de Heere Jezus mogen zijn en dat Hij hun goede Herder is. Ondanks dat dit beeld onder de meeste christenen leeft, moet wel opgemerkt worden dat Paulus de gelovige van nu nergens vergelijkt met een schaap of een kudde. Deze omschrijvingen zijn in de Bijbel slechts voorbehouden aan het volk Israël. Dit neemt niet weg dat wij wel degelijk onze geestelijke lessen uit - bijvoorbeeld - Psalm 23 mogen trekken. Dat zult u in dit boekje wel ontdekken.

Word ook abonnee! Dan ontvang je dit boekje, het 1e boekje van dit jaar ('Petrus') én mag je als welkomstgeschenk een ander Morgenroodboekje uitzoeken. Je kunt kiezen uit een abonnement op de boekjes of op de e-books óf (zonder meerkosten) op allebei! Regel het op de Morgenroodsite.

'Psalm 23' los bestellen kan ook. Ga daarvoor naar de website van Everread Uitgevers.

Dit boekje is ook als e-book verkrijgbaar

Najaars Bijbelstudieweekend Vierhouten

Schrijf je nu alvast in voor het najaars Bijbelstudieweekend in Vierhouten van 16 t/m 18 november! Thema: Het geloof.

Al langere tijd organiseert Het Morgenrood Bijbelstudieweekenden. Samen met mensen van verschillende leeftijden de Bijbel bestuderen, is iets dat je echt niet wilt missen. Ook voor jongvolwassenen zijn deze weekenden zeer geschikt! Kom samen met je vriendengroep en maak er een mooie, leerzame tijd van.

Deze Morgenrood-Bijbelstudieweekenden vinden plaats in het christelijk conferentiecentrum 't Vierhouterbos, waar we u een geheel verzorgd verblijf aanbieden. Zo kunt u in een prima sfeer genieten van mooie Bijbelstudies, maar ook van de ontmoeting met elkaar. De Bijbelstudies worden gegeven door Hoite Slagter en Peter Slagter. De algemene leiding is in handen van Oby Vossema.

Kijk hier voor meer informatie en/of aanmelden!

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 139 is verschenen!

Davids laatste woorden - De laatste woorden die iemand in zijn leven uitspreekt, zijn vaak indrukwekkend. Dat geldt ook voor de legendarische koning van Israël, in wiens laatste woorden we ook de stem van de Zoon van David herkennen.

Opgewekt door het leven - De lichamelijke opstanding van Christus vormt niet alleen de garantie dat ook wij na de lichamelijke dood een nieuw lichaam ontvangen, maar is tevens het fundament van een opgewekt leven nu! Wij zijn als gelovigen opgewekt met Christus. Wij leven nu met Hem. En mooier nog: Hij leeft nu in ons!

Jezus volgen … of niet!? - Als Jezus zegt: 'Volg Mij', wat betekent dat dan? Hij riep mensen op om Hem te volgen als Zijn metgezel, als Zijn leerling (discipel). Maar Paulus roept ook op om hem na te volgen. Aan wie is de oproep van de apostel gericht? Moeten we kiezen wie te volgen, of hoe zit dat?

Toerusting tot dienstbetoon - In de Efezebrief lezen wij over de toerusting van de heiligen tot dienstbe­toon. Dit vloeit voort uit de roeping en bestemming van gelovigen als leden van het Lichaam van Christus. Het kennen van Gods Woord is daarin een eerste vereiste.

De linnen gordel van Jeremia - De profeet Jeremia had geen gemakkelijke opdracht van God. Zijn hele leven lang moest hij boodschappen van God doorgeven en het volk wilde het maar niet accepteren. En dan op een dag - zie Jeremia 13:1-11 - krijgt de 'wenende profeet' de opdracht naar een winkel te gaan om niet zomaar een riem te kopen, maar een gordel van linnen. Wat betekent dat?        

In AMEN Actueel:

  • Goldman Sachs: ziek(t)en goed voor de portemonnee
  • 'Klimaat in de laatste 30 jaar nauwelijks opgewarmd'
  • 'Mensenrechtenraad VN is aanfluiting'
  • Vanaf 16% moslimaandeel is de islamisering onontkoombaar
  • Ben Ketting vertrekt

Kijk hier om meer te lezen

Volg AMEN ook op  en/of .