TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.1 - Januari 2019

Een 'nieuw' begin?

Nee hoor! Want ook in 2019 mogen we ervan verzekerd zijn dat de goedertierenheid en barmhartigheid van de HEERE elke morgen nieuw zijn (Klaagl. 3:22 en 23). En dat Hij ons dag aan dag overlaadt (Ps. 68:20) met al het goede dat Hij ons gegeven heeft in Christus. Het zijn de zegenrijke gevolgen van het feit dat God ons overgezet heeft vanuit de duisternis in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.

Laat het onze bede zijn dat we ook dit jaar - en daarna - hiervan overtuigd zijn en blijven. En dat we onder alle omstandigheden ons bewust zijn van de zekerheid dat de Heere bij ons is en ons nooit - maar dan ook: nooit - zal verlaten.

Bijbelstudies in het land

De tweede helft van het Bijbelstudieseizoen 2018-2019 is aangebroken met vele mogelijkheden om bijvoorbeeld Bijbelavonden bij te wonen.

Mochten er Bijbelavonden zijn in jouw / uw buurt, weet dan dat je van harte welkom bent!

Meer informatie over tijden, plaats en onderwerpen? Tik of klik:

Bijbelvakantieweek Rehe

"Pijlers van ons geloof" is het thema van de Bijbelvakantieweek 2019 in het Duitse Rehe. Kom ook en geniet van een heerlijke vakantieweek rondom Gods Woord. Een aanrader voor jong en oud!

Januari-aanbieding

22 boekjes geschreven door 8 verschillende schrijvers over diverse onderwerpen! Kijk hier voor meer informatie!

In totaal ruim 1600 bladzijden Bijbelstudie! De prijs bedraagt € 49,95 (normale prijs: € 125,45).

Morgenroodreeksabonnees ontvangen bovendien hun vaste 20% korting! Abonnee worden kan tijdens het bestelproces. Houd er wel rekening mee dat er pakketkosten (€ 6,95) bijkomen.

Het nieuwste Morgenroodboekje

De SPRUIT

De Heere Jezus Christus wordt in de Bijbel vaak op viervoudige wijze beschreven: Knecht, Mens, Koning en God. Ook wanneer we het woord "Spruit" (loot, uitloper) bestuderen in de Schrift, komen die vier zijden naar voren.
Dit boekje laat de verschillende - in de Bijbel vermelde - aspecten zien, zoals ze verbonden zijn aan die viervoudige beschrijving. 

Samengevoegd geeft dit een machtig getuigenis en een geweldige beschrijving van onze Heere Jezus Christus!

Word ook abonnee! Je mag dan als welkomstgeschenk een Morgenroodboekje - bijvoorbeeld De SPRUIT - uitzoeken. Je kunt kiezen uit een abonnement op de boekjes of op de e-books óf (zonder meerkosten) op allebei! Regel het op de Morgenroodsite.

'De SPRUIT' los bestellen kan ook. Ga daarvoor naar de website van Everread Uitgevers.

Dit boekje is ook als e-book verkrijgbaar

Heb je hem al in huis?

Deel 4 in de serie Schatten uit Gods Woord? Dit deel is geschreven door Oby Vossema en bevat 22 hoofdstukken met evenzoveel Bijbelse onderwerpen, zoals: Liefdesappels, de getallenstructuur in de Bijbel, In het zand geschreven, Hemels vuur, heilig vuur, en tal van andere interessante en leerzame studies.

Kijk hier voor meer informatie en / of bestellen.

Bijbelstudieweekenden Vierhouten

Tijdens het eerstvolgende Bijbelstudieweekend (5-7 april 2019) staan we aan de hand van het thema 'Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven' stil bij de maagdelijke geboorte van de Heere Jezus, Zijn boodschap, Zijn lijden en Zijn opstanding en het onderwijs over Wie Hij nu voor ons is.

Aktieradius Jeugdwerk

Kijk op Aktieradius.nl om je aan te melden voor één van de kampen in 2019. Je bent dan verzekerd van een mooie vakantieweek met een hoop leeftijdgenoten, flitsende activiteiten en heel veel aandacht voor Gods Woord!

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 142 is verschenen!

Een greep uit de artikelen:

Vol verwachting - Hebben we aan het einde van 2018 wellicht teruggekeken op wat het jaar heeft gebracht, aan het begin van het nieuwe jaar kijken we vooruit. Wat staat ons te wachten? Het antwoord is simpel …

Laat de wil van de Heere geschieden - Als gelovigen weten we dat de Heere ons leven leidt in overeenstemming met Zijn voornemen, Zijn wil. Soms kunnen we die wil duidelijk onderscheiden, soms ook niet. Maar uiteindelijk gaat het toch zoals de Heere het gewild heeft. Iets dergelijks is ook het geval in Handelingen 21:1-14, waarin we een mooi voorbeeld hebben van hoe de wil van de Heere geschiedt.

De Zoon des mensen zal heersen - De ‘Zoon des mensen’ is de hoogste titel, die een mens kan ontvangen, en is van toepassing op de Heere Jezus Christus. Deze titel wijst op het feit dat Hij de Erfgenaam van Adam is. Als zodanig is Hij "de laatste Adam". Alle rechten en plichten van Adam vallen toe aan Christus. In de toekomst zal Christus Zich als de Zoon des mensen openbaren: "... en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid" (Matt. 24:30).

Goede werken, doen of laten? - In vroegere tijden heeft men in de kerk gesteld dat goede werken in combinatie met een onvoorwaardelijk geloof een bijdrage zou leveren aan de redding, dan wel het behoud van de gelovige. De Reformatie bracht een ander inzicht naar voren. Wat zegt de Bijbel?

Elisa en de spotters - Het is een wonderlijke geschiedenis in het oude boek der koningen van Israël. De profeet Elisa wordt uitgescholden voor ‘kaalkop’, waarna twee berinnen een gruwelijke slachting aanrichten onder de scheldende jongelui, met als gevolg: 42 slachtoffers! Een gebeurtenis uit het verre verleden ... en toch actueel, profetisch zelfs!

Dit keer in AMEN Actueel:

  • Bijbellezer zoekt naar liefde en vertrouwen
  • De ontkerkelijking in Nederland zet door
  • Top-10 lijst antisemitisme in 2018
  • ‘Sodom vernietigd door een meteoriet’

Kijk hier om meer te lezen

Volg AMEN ook op  en/of .