TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.3 - Maart 2019

Leven in de rust van de Heere

We leven in een turbulente wereld waarin veel mis is. Wat is het dan goed om te luisteren naar de stem van de Heere Jezus Christus, zoals die door de eeuwen heen geklonken heeft in het evangelie. Gods boodschap gaat in op de leegheid, zinloosheid, oppervlakkigheid, angst en vrees. Tot hen die - hoe dan ook - het gevoel voor richting zijn kwijtgeraakt, zegt de Heere eenvoudig en duidelijk: "Ik ben de Weg". In een samenleving, die op drift geraakt is en zoekt naar de juiste richting, nodigt de Heiland elk mens eenvoudig uit: "Volg Mij". En tot rusteloze, gestreste mensen zegt Hij: "Komt tot Mij en Ik zal u rust geven".

Daarom is het zaak te luisteren naar Zijn stem en Zijn boodschap te verstaan. In het kennen van Christus ligt de ware zin van ons bestaan. Het leven is pas echt de moeite waard als Christus ons leven is: "Het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst" (Fil. 1:21).

Alleen het Woord van God geeft ons houvast, zekerheid en perspectief. Alleen Gód kan de leegte vullen met Zijn heil en de daaraan verbonden beloften. Alleen Híj kan vrede geven in het hart. Alleen Híj kan mensen echt uitzicht geven, want Hij heeft een plan met deze wereld. En dat plan ziet er prima uit! Alle reden om - hoe dan ook - optimistisch te blijven.

Het is een groot voorrecht om als gelovige te weten, dat je leven verborgen is met Christus in God (Kol. 3:3) en dat je op Zijn dag, die steeds dichterbij komt, met Hem in heerlijkheid zult verschijnen!

Bijbelstudieweekenden Vierhouten

Tijdens het eerstvolgende Bijbelstudieweekend (5-7 april 2019) staan we aan de hand van het thema 'Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven' stil bij de maagdelijke geboorte van de Heere Jezus, Zijn boodschap, Zijn lijden en Zijn opstanding en het onderwijs over Wie Hij nu voor ons is.

Aktieradius Jeugdwerk

Kijk op Aktieradius.nl om je aan te melden voor één van de kampen in 2019. Je bent dan verzekerd van een mooie vakantieweek met een hoop leeftijdgenoten, flitsende activiteiten en heel veel aandacht voor Gods Woord! Let op! De jeugdweek zit zo goed als vol!

Het nieuwste Morgenroodboekje

Het voornemen van de eeuwen.

Uitdrukkingen als 'de tegenwoordige boze eeuw' of 'de toekomende eeuw' zijn vast wel bekend. Het zijn tijdperken die onderdeel zijn van Gods plan. Neem je hier kennis van, dan ga je beter begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en waarom dingen zijn zoals ze zijn. Zeker als je dan de Bijbel leest met oog voor het plan van God, gaat er een wereld voor je open!

Word ook abonnee! Je ontvangt dan meteen dit nieuwe boekje. Daarnaast mag je als welkomstgeschenk een Morgenroodboekje uitzoeken. Je kunt kiezen uit een abonnement op de boekjes of op de e-books óf (zonder meerkosten) op allebei! Regel het op de Morgenroodsite.

'Het voornemen van de eeuwen' los bestellen kan ook. Ga daarvoor naar de website van Everread Uitgevers.

Dit boekje is ook als e-book verkrijgbaar

Bijbelstudies in het land

Mochten er Bijbelavonden zijn in jouw / uw buurt, weet dan dat je van harte welkom bent!

Meer informatie over tijden, plaats en onderwerpen? Tik of klik:

Bijbelvakantieweek Rehe

"Pijlers van ons geloof" is het thema van de Bijbelvakantieweek 2019 in het Duitse Rehe. Kom ook en geniet van een heerlijke vakantieweek rondom Gods Woord. Een aanrader voor jong en oud!

Maart-aanbieding

Vele Morgenroodboekjes, maar ook een aantal Bijbelstudieboeken zijn als e-book beschikbaar. Inmiddels zijn dat er 76! Ze zijn allemaal in één pakket te verkrijgen voor € 97,50 (losse verkoopprijs: € 298,97)!

Ben of word je abonnee op de Morgenroodreeks en/of de Morgenrood-e-books, dan ontvang je als abonnee je vaste 20% korting op je bestelling. Je kunt tijdens het bestelproces aangeven dat je abonnee bent of wordt.

Gedurende de maand maart ontvang je - als je in 2018 of 2019 één of meerdere losse e-books gekocht hebt - het bedrag daarvan automatisch als korting op de aanbiedingsprijs terug!

Kijk hier voor meer informatie!

Heb je hem al in huis?

Deel 4 in de serie Schatten uit Gods Woord? Dit deel is geschreven door Oby Vossema en bevat 22 hoofdstukken met evenzoveel Bijbelse onderwerpen, zoals: Liefdesappels, de getallenstructuur in de Bijbel, In het zand geschreven, Hemels vuur, heilig vuur, en tal van andere interessante en leerzame studies.

Kijk hier voor meer informatie en / of bestellen.

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 143 is verschenen!

Een greep uit de inhoud:

Evangelie: Dwaze boodschap?! - Ja, raar eigenlijk om zo’n titel te lezen in een blad dat zich AMEN Bijbelmagazine noemt. Komt niet echt positief of uitnodigend over. Maar pas op, wij verkondigen hierin geen mening, alsof wij het een dwaze boodschap zouden vinden, nee, de Bijbel zegt het zo ongeveer zelf. Lees maar ...

Houd moed! - Gelovigen zijn optimisten bij de gratie Gods. We mogen altijd goede moed hebben, wat niet wil zeggen dat dit ook altijd zo is. Maar… weten we dat het goed komt. We hebben hoop! Dit is het eerste van twee artikelen over moed houden.

Hendiadys - De taal wordt niet alleen uitgedrukt in woorden, maar krijgt ook vorm in de combinatie van woorden, zinsbouw, het gebruik van zegswijzen en allerlei stijlvormen. Zo is het ook in de Bijbel. In dit artikel een bekend voorbeeld: hendiadys.

Wat moeten wij aan met de Jakobusbrief? - In de Jakobusbrief staat onder andere geschreven dat een mens niet alleen uit geloof, maar ook uit werken gerechtvaardigd wordt. Dit lijkt haaks te staan op wat Paulus in de Romeinenbrief schrijft, als hij stelt dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken van de wet. Hoe moeten wij deze schijnbare tegenstrijdigheid plaatsen?

Duurzaamheid - Het is één van de meest gebruikte woorden tegenwoordig: duurzaamheid. Welhaast te pas en te onpas wordt het gebruikt in verband met het milieu of het klimaat. Wie niet duurzaam is, hoort er niet meer bij. Belangrijk is ook de vraag of de aarde duurzaam is en komt het woord duurzaam(heid) eigenlijk wel in de Bijbel voor? En zo ja, wat betekent het dan?       

In AMEN Actueel de volgende items:

  • Lezen is goed voor je!
  • Nederlands schoolboek 'vergeet' Joden
  • 'Linkse indoctrinatie in het onderwijs beu'
  • Bijbel vertaald in 44 nieuwe talen
  • Gendertaal
  • YfC

Kijk hier om meer te lezen

Volg AMEN ook op  en/of .