TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.10 - November 2020

Goed nieuws!

Dat klinkt haast paradoxaal, want goed en nieuws is momenteel geen gelukkige combinatie.

Bovendien wat voor de een goed nieuws is, kan voor de ander het tegenovergestelde zijn. Wordt het Trump of Biden? De een is blij, de ander teleurgesteld en soms boos. En dan corona, gruwelijke aanslagen, joden- en christenvervolgingen, racisme, en ga zo maar door.

Wellicht had de titel beter kunnen zijn: Het goede nieuws. Dat bepaalt ons namelijk bij het evangelie, de goede boodschap. Als je om je heen ziet wat er allemaal gebeurt en wat voor ‘boodschappen’ er worden verspreid, dan zijn we dankbaar voor elke gelegenheid die God ons geeft om het volle heil in alle waarheid te verkondigen. Want daar gaat het over in het goede nieuws van God. Er is heil, er is leven, er is toekomst! Helemaal voor niks te verkrijgen, enkel door te geloven in de Zoon van God, de Heere Jezus Christus. In Hem heeft God alles gegeven wat een mens nodig heeft, voor tijd en eeuwigheid.

Dat goede nieuws mogen wij -gelukkig- nog steeds verkondigen. Via de boekjes in de Morgenrood-reeks, via Bijbelstudies. Door middel van Aktieradius Jeugdwerk, de boeken van Everread en AMEN Bijbelmagazine. Digitaal en zwart op wit. En dat alles met maar één bedoeling: goed nieuws te brengen. Christus prediken en Gods plan bekendmaken! Daar staan we voor... in afhankelijkheid van onze Heere, want zonder Hem kunnen wij niets doen.

We zijn heel blij met allen, die zich achter ons werk scharen. En met hulp van vrijwilligers! Met bidders die het werk en de werkers voor de troon der genade brengen. Immers, het is bovenal een geestelijke strijd, waarin wij staan. Volharding en trouw is daarin onmisbaar.

En natuurlijk voor alle gulle gevers, die van hun middelen ter beschikking stellen. Die gaven zijn onmisbaar voor de voortgang van het werk. Help ons dus mee om goed nieuws te verspreiden.

Alvast zeer bedankt!

Nieuwste Morgenroodboekje

De gehoorzaamheid van de Zoon
In dit boekje, geschreven door Hoite Slagter, gaat het over de laatste, indrukwekkende periode van het leven van de Heere Jezus. Die periode begon met Zijn gebedsstrijd in de hof van Gethsémané en eindigde met Zijn kruisdood; al met al nog niet eens één etmaal, ja, hooguit achttien uur.
De drie fasen in die periode worden in Hebreeën 5:7-9 samengevat in drie verzen. Het is voor ons goed om hierover na te denken omdat het ons bepaalt bij de diepe weg die onze Heiland in gehoorzaamheid ging. Zijn verlossingswerk heeft vele gevolgen. Zo is het voor ons onder meer de basis van ons leven met Hem.

Dit boekje is te bestellen op de site van Everread. Daar kun je het ook als e-book bestellen.

Bijbelstudieweekend

Van 23-25 oktober hadden we ons Bijbelstudieweekend in het Vierhouterbos in Vierhouten. Hoewel we ons vanzelfsprekend aan diverse maatregelen moesten houden, verliep het allemaal prima. We mogen terugzien op een fijn weekend met mooie studies over 'het Koninkrijk van God'.
Het was weer een voorrecht dat we gebruik konden maken van de gastvrijheid van en goede verzorging door het Vierhouterbos!

Bijbelstudies 2020-2021

Wees van harte welkom op de Bijbelavonden in het land. Het is mooi dat er heel wat mogelijkheden zijn om samen met broeders en zusters Gods Woord te bestuderen. Kijk vooraf even op de Morgenrood-site voor alle actuele informatie over het wel of niet doorgaan en over de datums en adressen.
Bekijk het via deze link.

Ook kun je ze via de agenda op onze site bekijken en ze eventueel overnemen in je eigen agenda.

7 geheimenisboeken

Kijk op de website van Everread voor de aanbieding van november. Dit keer een zevental uitgaven die gaan over het geheimenis, dan wel daaraan gerelateerd zijn. Het is goed om in de Bijbel te onderzoeken wat het lichaam van Christus is en welke daaraan verbonden positie wij als gelovigen hebben. Ofwel: hoe ziet God ons?
Tip: geef dit pakket boeken als waardevol cadeau aan vrienden of familie!
Ben je Morgenroodreeks-abonnee dan krijg je bovendien nog eens 20% korting op je bestelling!

Hooglied

Hooglied is een bijzonder Bijbelboekje. Het behoort tot de zogenaamde feestrollen. Binnen het  Jodendom wordt het gelezen op de achtste dag van het Paasfeest - Pesach - het feest waarop de verlossing van Israël uit Egypte wordt herdacht. Daarbij wordt het boek gezien als een afspiegeling van Gods liefdesverklaring aan Israël en het verbond tussen Hem en Zijn volk.
Diverse 'partijen' komen erin aan het woord, maar de belangrijkste zijn toch wel de herder en zijn geliefde. Samen vormen ze een prachtig paar, waarin de Herder en Zijn volk Israël niet moeilijk zijn te herkennen.
Auteur: Sebastiaan de Graaf.

Ga naar de website van Everread om dit boekje te bestellen. Ook als e-book verkrijgbaar.

Lees verder
AMEN Bijbelmagazine

Binnenkort (rond 20 november) verschijnt AMEN 153

Met daarin de volgende artikelen:

Wonder op het water - Het vijfde teken in het Johannesevangelie is heel bijzonder. Niet alleen omdat de Heere Jezus over het water loopt, maar ook omdat er, zo lijkt het althans, nog een wonderteken in verborgen zit. En ... hoe zit het met Petrus, die eveneens op het water liep?

Het geloof van God - In de Bijbel lezen we veel over geloof. Het is één van de belangrijkste kenmerken van de gelovige. Er staat zelfs in dat Gód gelooft! Wij, gelovigen, hebben het altijd over óns geloof, alsof dat het belangrijkste is, maar hoe staat het met het geloof van God? Wat is dat eigenlijk?

Henoch - Waar de meeste van zijn voorvaders en nakomelingen meer dan 900 jaar oud werden, verbleef hij 'slechts' 365 jaar tussen de mensen. Henoch leefde dicht bij God in een maatschappij die zich volledig van God afkeerde. We lezen over hem dat hij op een gegeven moment door de HEERE werd weggenomen. Wat valt er te zeggen over en te leren van deze unieke persoon?

Waar vinden wij erkenning? - De geestelijke wapenrustig staat gelijk aan Gods kracht en helpt ons stand te houden tegenover zowel innerlijke als uiterlijke destructieve krachten. De verschillende onderdelen van de wapenrusting kunnen behulpzaam zijn ten aanzien van onze identiteitsvorming.

Kenmerken van het koninkrijk in het Oude Testament - In het Oude Testament werd de komst van de Koning en het koninkrijk reeds aangekondigd. In dit artikel kijken we naar enkele van de leidende kenmerken van dit koninkrijk, zoals die door de profeten werden geschetst.

De moerbeiboom en de zijderups - De moerbeiboom wordt in de Bijbel maar op een stuk of zes plaatsen genoemd, toch is het en hele bijzondere boom met een speciale functie. Amos was van beroep moerbeikweker: "Ik ben geen profeet en geen profetenzoon, maar een veehouder en moerbeikweker" (Amos 7:14). Wat is er zo speciaal aan die boom?

In AMEN Actueel: 

  • Volgend jaar een nieuwe NBV
  • De meeste Zweedse predikanten vrouw
  • 'Icoon zwarte Jezus is wake-upcall voor de kerk'
  • Nieuw magazine: Gezond Verstand
  • 'Coronaschandaal: Misdaad tegen de mensheid'

Kijk hier voor meer info over AMEN Bijbelmagazine

Volg AMEN ook op  en .