TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.04 - Mei 2021

Om wie/Wie gaat het nou eigenlijk?

Wat is het toch mooi om te zien hoe de Heere Jezus Christus centraal stond in het leven en de bediening van Paulus, die daarin een voorbeeld voor ons mag zijn. Veel mensen - soms ook gelovigen - zijn vaak met zichzelf bezig. Het lijkt erop dat zijzelf in het middelpunt staan. Ik, mij, mijzelf ...
Bij Paulus was dat anders. Als het om zijn leven, gezindheid en houding gaat, schrijft hij: "... het leven is voor mij Christus en het sterven is winst" (Fil. 1:21). En als het dan om zijn prediking gaat, staat ook daar Christus centraal. Als hij over het geweldige van het geheimenis schrijft, is dat "Christus, de Hoop der heerlijkheid", waarna hij vervolgt met: "Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus" (Kol. 1:27b en 28).
Zo mag dat ook voor ons zijn: "... opdat ik Christus mag winnen" en "... opdat ik Hem mag kennen" (Fil. 3:8b en 10a).

Omgaan met tegenslag

Ook christenen krijgen vroeg of laat te maken met tegenslag. In dit boek worden de levens van Bijbelse personen, de verhalen van gelovigen en de ervaringen van de schrijver met elkaar verweven. Het boek bevat veel praktische voorbeelden die je helpen om samen met God door moeilijke tijden te gaan. Met vragen voor gesprek of persoonlijke reflectie.

Hebt u dit nieuwste boek van Sebastiaan de Graaf nog niet in huis? Bestel het dan op de site van Everread Uitgevers.

Het nieuwste Morgenroodboekje

Belangrijke dagen in de Bijbel
Je kunt in de Bijbel in grote lijnen drie belangrijke perioden ontdekken die omschreven worden als 'dagen': de menselijke dag (van Adam tot Christus' komst), de dag van de HEERE (de tijd dat het koninkrijk op aarde zal zijn) en de dag van God (de tijd waarin de nieuwe schepping tot stand gekomen is).

Dit boekje is te bestellen op de site van Everread. Daar kun je het ook als e-book bestellen.
Of neem een abonnement op de Morgenrood-reeks en mis geen enkel nieuw Morgenroodboekje. Kijk hier voor alle informatie daarover. Als abonnee ontvang je dan meteen dit nieuwe boekje.

Aktieradius Jeugdwerk

Het is spannend hoe de kampen deze zomer zullen verlopen en of ze überhaupt kunnen doorgaan. We hopen natuurlijk dat het allemaal gaat lukken. Houd in ieder geval de Aktieradius-site in de gaten voor de meest actuele info over de kampen!.

De informatie is nog summier, maar je kunt toch al wat info op Aktieradius.nl vinden. Ook is het al mogelijk je (geheel vrijblijvend) aan te melden.

Bijbelstudies 2020-2021

Met nog enkele studies te gaan, is het Bijbelstudie-seizoen 2020-2021 bijna afgerond. We zijn ondertussen al weer bezig om de agenda voor het seizoen 2021-2022 in te vullen. Op de Morgenrood-site worden de datums en onderwerpen daarvan t.z.t. weer bekendgemaakt!

Bijbelstudievideo's

In samenwerking met Christengemeente Uitzicht te Harderwijk hebben we dit voorjaar een serie Bijbelavonden belegd over het thema 'Gods plan in deze tijd'.

Op de de Morgenroodsite kun je inmiddels 7 studies volgen! Er volgen nog 2 stuks. Deze avonden zijn ook live te volgen via een livestream. Kijk hier voor meer informatie daarover
In deze Bijbelstudieserie gaan we eerst kijken wat de Bijbel leert over Gods plan. Dit geeft ons heel veel inzicht in de grote lijnen van hoe de wereld in elkaar zit. Vanuit deze kennis zullen we steeds meer terecht komen bij de huidige fase van Gods plan. En dan blijkt dat de boodschap voor de gelovige van nu werkelijk fantastisch is!

(Geen) Bijbelvakantieweek Rehe

Helaas gaat de Bijbelvakantie van dit jaar niet door! Verschillende redenen (alle vanzelfsprekend verbandhoudend met de corona-maatregelen) hebben ons tot dit besluit gebracht. Wat het allemaal extra gecompliceerd maakt, is dat we niet alleen met regels in Nederland, maar ook met die in Duitsland van doen hebben. Hierdoor is het voor ons onduidelijk hoe de regelgeving eind juli / begin augustus zal zijn.

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 155 is verschenen

Wist u dat ...

  • de website van AMEN niet alleen te lezen is op de PC, maar ook op tablet en smartphone?
  • er meer dan 1500 (!) artikelen online staan?
  • de zoekfunctie erg handig is om woorden, teksten, namen, e.d. terug te vinden?
  • elk nieuw nummer integraal op de website staat?
  • er ook items op de site verschijnen die niet in het blad zijn gepubliceerd?
  • de onderwerpen van AMEN Actueel regelmatig worden ge-update?
  • een eigen account 'Mijn AMEN' eenvoudig aan te maken is?
  • AMEN ook een eigen Facebook-pagina heeft?
  • AMEN ook te volgen is op Twitter?
  • er hard gewerkt wordt aan AMEN 156 die DV rond 21 mei 2021 verschijnt?

Kijk hier voor meer info over AMEN Bijbelmagazine

Volg AMEN ook op  en .