TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.12 - December 2018

"Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien!" Jesaja 9:1

Al op de eerste bladzijde van de Bijbel is sprake van het licht: "En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht" (Gen. 1:3). Later wordt daarop voortgebouwd, o.a. door Jesaja. Johan­nes zegt: "Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht ..." (Joh. 1:9 en 10). Het licht blijkt dan de Persoon van de Heere Jezus Christus te zijn!

Waarom een groot licht? Omdat het Goddelijk licht is: "God is licht, en in Hem is in het geheel geen duisternis" (1 Joh. 1:8). Hij, Die geboren werd in Bethlehem en later stierf op Golgotha, heeft gezegd: "Ik ben het Licht der wereld" (Joh. 8:12). En ja, Hij is opgestaan en leeft! Als Hij straks uit de hemel terugkomt in heerlijkheid, zal met Hem het licht opgaan over Israël en de volkeren. En in de nieuwe hemelen en aarde zal uiteindelijk het volle licht van God open­baar worden. Toekomstmuziek!

Vandaag is dit de realiteit: wie gelovig tot Christus komt, komt tot het Licht en mag wandelen in het licht! Die blijde boodschap mogen (en willen) wij in volle omvang verkondigen, totdat Hij komt!

Bijbelstudies in het land

De laatste Bijbelstudies in het najaar zijn geweest. Na een korte periode van onderbreking i.v.m. de feestdagen gaan we in de tweede week van januari weer verder met de studies!

Mochten er Bijbelavonden zijn in jouw / uw buurt, weet dan dat je van harte welkom bent!

Meer informatie over tijden, plaats en onderwerpen? Tik of klik:

Nieuw in de Morgenroodreeks

De SPRUIT

De Heere Jezus Christus wordt in de Bijbel vaak op viervoudige wijze beschreven: Knecht, Mens, Koning en God. Ook wanneer we het woord "Spruit" (loot, uitloper) bestuderen in de Schrift, komen die vier zijden naar voren.
Dit boekje laat de verschillende - in de Bijbel vermelde - aspecten zien, zoals ze verbonden zijn aan die viervoudige beschrijving. 

Samengevoegd geeft dit een machtig getuigenis en een geweldige beschrijving van onze Heere Jezus Christus!

Word ook abonnee! Je mag dan als welkomstgeschenk een Morgenroodboekje - bijvoorbeeld De SPRUIT - uitzoeken. Je kunt kiezen uit een abonnement op de boekjes of op de e-books óf (zonder meerkosten) op allebei! Regel het op de Morgenroodsite.

'De SPRUIT' los bestellen kan ook. Ga daarvoor naar de website van Everread Uitgevers.

Dit boekje is ook als e-book verkrijgbaar

November-aanbieding

Ditmaal zeven titels rondom het geheimenis. Ontdek hoe het zover gekomen is dat aan het einde van de Handelingentijd het profetische plan van God overging in Zijn verborgen plan. En kom bovendien te weten wat dit voor jou als gelovige betekent! Mooi voor jezelf of om weg te geven:

Zeven uitgaven met ruim 1100 bladzijden Bijbelstudie! De prijs bedraagt € 46,95 (normale prijs: € 69,60).

Morgenroodreeksabonnees ontvangen bovendien hun vaste 20% korting! Abonnee worden kan tijdens het bestelproces. Houd er wel rekening mee dat er pakketkosten (€ 6,95) bijkomen.

Inmiddels verschenen:

Deel 4 in de serie Schatten uit Gods Woord. Dit deel is geschreven door Oby Vossema en bevat 22 hoofdstukken met evenzoveel Bijbelse onderwerpen, zoals: Liefdesappels, de getallenstructuur in de Bijbel, In het zand geschreven, Hemels vuur, heilig vuur, en tal van andere interessante en leerzame studies.

Kijk hier voor meer informatie en / of bestellen.

Bijbelstudieweekenden Vierhouten

De datums en prijzen van de Bijbelstudieweekenden in 2019 zijn bekend!

Aktieradius Jeugdwerk

Op Aktieradius.nl kun je nu al de datums van de kampen in 2019 vinden. Hoewel we nog niet alle gegevens op de site kunnen zetten, is het wel al mogelijk om je aan te melden!

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 141 is verschenen!

En wist u dat …

  • de website van AMEN niet alleen te lezen is op de PC, maar ook op tablet en smartphone?
  • er meer dan 1500 (!) artikelen online staan?
  • de zoekfunctie erg handig is om woorden, teksten, namen, e.d. terug te vinden?

En dat ...

  • elk nieuw nummer integraal op de website staat?
  • er ook items op de site verschijnen die niet in het blad zijn gepubliceerd?
  • de onderwerpen van AMEN Actueel regelmatig worden ge-update?
  • een eigen account ‘Mijn AMEN’ eenvoudig aan te maken is?
  • AMEN ook een eigen Facebook-pagina heeft?
  • AMEN ook te volgen is op Twitter?
  • er hard gewerkt wordt aan AMEN 142 die DV rond 11 januari verschijnt?

Kijk hier om meer te lezen

Volg AMEN ook op  en/of .