TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.3 - Maart 2020

Corona

'Oh nee, hè, gaat het weer over dat virus!'
Wees gerust, dit gaat niet over het (inmiddels beruchte) virus. Daarover wordt inderdaad al genoeg gezegd en geschreven. Zinnig en onzinnig. Ook wel begrijpelijk, want alles staat op z’n kop en sommigen laten teleurgesteld het hoofd hangen.

Ook ons werk ligt voor een groot deel stil: geen samenkomsten, Bijbelstudies, conferenties, en zo meer. Heel vervelend. Gelukkig kunnen we nog wel schrijven en bezig zijn via internet ...

Maar goed, te midden van alle ellende toch even een positieve noot. En dat zit 'm in de naam van het virus: corona.
Dit is een woord uit het Latijn en betekent: kroon. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor een natuurverschijnsel, dat we af en toe meemaken. De corona is een krans van licht rond de zon, te zien tijdens een volledige zonsverduistering. Mooi hè, licht in de duisternis.

Maar er is meer. Corona is namelijk (ook) een sterrenbeeld dat verbonden is aan Libra (Weegschaal). De Hebreeuwse naam voor dit sterrenbeeld is: Atarah (koninklijke kroon). In de Weegschaal vinden wij de Crux (kruis) en de Corona (kroon). Oftewel: het Zuiderkruis en de Noorderkroon.
In zijn boek Getuigenis van de sterren (zie ook onderaan deze TijdseinMail) citeert Bullinger een tekst uit Filippenzen 2:9 en10: "Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn ...".
Het kruis spreekt van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Hij moest een lijdensweg volbrengen om de verlossing tot stand te brengen. En het einde daarvan betekende ook een nieuw begin! De opgestane Heer is ten hemel gevaren en zal straks in heerlijkheid verschijnen.
'Ja', schreef Bullinger, 'de kroningsdag komt en de hemel zal spoedig het zegevierende lied laten klinken.'

De Koning was er en Hij komt, zo leert Gods Woord ons. Het lijden en de dood is niet het laatste, maar de opstanding en de heerlijkheid! Voor allen die van Christus zijn een machtige zekerheid en een prachtig vooruitzicht. Dus: kop op, 't hoofd omhoog!

PS: Het doorgaan van de diverse activiteiten die in deze TijdseinMail genoemd worden, is geheel afhankelijk van het verloop van het verwikkelingen rond het coronavirus. We houden u en zeker ook de deelnemers op de hoogte!

Everread Uitgevers

In deze periode waarin het de bedoeling is dat we fysiek contact tot een minimum beperken, is het goed te weten dat je nog steeds op everread.nl terechtkunt om je boeken te bestellen. We sturen ze dan zo snel mogelijk op.

Het is natuurlijk helemaal handig als je onze e-books bestelt😊
én gebruikmaakt van onze maart-aanbieding (zie hieronder).

Bekijk hier onze e-books
Maart-aanbieding 10 voor 8

Van elke 10 boeken die je bestelt, betaal je er 8. De 2 goedkoopste boeken uit je bestelling krijg je namelijk van ons cadeau! Morgenroodreeksabonnees ontvangen bovendien hun vaste 20% korting! (Abonnee worden, kan tijdens het bestelproces.)

Bekijk meer informatie over deze aanbieding die geldt t/m 31 maart

Bijbelstudieweekend

Helaas kan het voorjaarsweekend in Vierhouten vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Degenen die zich voor dit weekend hadden aangemeld, krijgen binnenkort bericht van ons!
Het weekend in het najaar staat gepland op 23-25 oktober.

Het nieuwste Morgenroodboekje

Soms wordt er gezegd dat gebed niet belangrijk is; God weet immers toch alles al van tevoren. Toch zie je dat Paulus een man was van gebed, die innig met de Heere leefde, en vanuit die gemeenschap ook Gods leiding ervoer. Gebed heeft met de verborgen omgang met de Heere te maken.
Ook belangrijk: Hoe zouden wij moeten bidden? Of eigenlijk: Wat vragen we van God? Bidden we het 'Onze Vader', omdat de Heere Jezus dat aan Zijn discipelen leerde? Waar leidt Gods Woord ons eigenlijk naartoe?

Ga naar de website van Everread om dit boekje te bestellen. Ook als e-book verkrijgbaar

Of word abonnee! Je kunt dan bijvoorbeeld dit boekje als welkomstgeschenk kiezen. Er is een abonnement op de boekjes of op de e-books óf (zonder meerkosten) op allebei! Regel het op de Morgenroodsite.

Aktieradius Jeugdwerk

Het Kinderkamp vindt plaats in Lemele, het Juniorenkamp in Markelo en de Jeugdweek in Ammeldingen (in de Duitse Eifel).
Meld je alvast aan voor één van de Aktieradiuskampen. 

Bijbelvakantieweek Rehe

Van zaterdag 25 juli t/m vrijdag 31 juli 2020 ben je (weer) van harte welkom in het Duitse Rehe (Westerwald) voor de Bijbelvakantie 2020. Kijk op onze website voor informatie, prijzen en aanmelden!

Bijbelstudies

In de agenda op onze website staat het complete overzicht van de Bijbelavonden van dit seizoen. Of kijk hier voor meer specifieke informatie over de plaatsen, tijden en onderwerpen. Hier is ook informatie te vinden over afgelasting i.v.m. corona.

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 149 verschijnt rond 20 maart

In dit nummer van AMEN:

Roeping, hoop en erfenis - God roept mensen! Hij roept ze vanuit deze wereld om deel te hebben aan Zijn koninkrijk; uit de dood in het leven; uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. Vanuit een leven zonder hoop, naar een leven vol verwachting.

'Alles wat we doen, is een ritueel' - Het wel en wee van de wereld om ons heen lijkt steeds minder gestoeld te zijn op zekerheden en feitelijkheden, maar veel meer op manipulaties, gevoelens en rituelen. En het geloof, hoe zit het daarmee?

Waar vinden wij erkenning? - Ieder mens heeft er behoefte aan om gezien en erkend te worden door anderen om hem heen. Niet voor niets lezen wij aan het begin van Genesis dat Eva aan Adam gegeven wordt zodat hij niet meer alleen is. Helaas is het zo dat wij van de ander doorgaans niet de liefde en de aandacht krijgen waar wij zo naar verlangen. Hoe moeten wij dit alles beoordelen?

Waar komt Pasen vandaan? - Het woord 'Pasen' is afgeleid van het Griekse 'Pascha', dat de weergave is van het Hebreeuwse 'Pesach', hetgeen betekent: voorbijgaan (vgl. het Engelse woord ‘Passover’). Lees over de heidense invloeden op de hedendaagse viering.

Feest van Christus' opstanding - Christenen staan met Pasen in het bijzonder stil bij de opstanding van de Heere Jezus Christus, een uitermate belangrijk heilsfeit met verstrekkende gevolgen. Waarom is de (lichamelijke!) opstanding van Christus zo belangrijk?  

Een vallei vol met stoffelijke resten - Er was een groot dal. Het lag vol met skeletten en botten van mensen. Een onafzienbare hoop van menselijk leed. We lezen erover in Ezechiël 37. Wat zou er toch gebeurd zijn? En waarom staat dit in Gods Woord?

In AMEN Actueel:

  • 'Waarheen, waarvoor' uit Top 10 Uitvaartmuziek
  • Massale bomenkap
  • Dag van de Aarde
  • '260 miljoen christenen ervaren hoge niveaus van vervolging'
  • Vaccin tegen coronavirus uit Israël?

Kijk hier om meer te lezen en/of om een abonnement te nemen!

Volg AMEN ook op  en .

Verschenen bij Everread!

Het Getuigenis van de Sterren (2e editie)

Dit is de 2e - opnieuw geredigeerde en op basis van de HSV herziene - druk van het in 1999 verschenen boek 'Het Getuigenis van de Sterren'.

Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is! Híj is het, Die de Mazzaroth (de tekens van de Dierenriem) tevoorschijn laat komen op Zijn tijd en de Wagen (de Beer) met zijn jongen leidt (Job 38:31). Híj is het, Die Abraham opdroeg de sterren te tellen, wat Abraham niet kon, maar wat Hij wel kan: "Hij telt het aantal sterren, Hij noemt ze alle bij [hun] naam" (Ps. 147:4). Inclusief een losse kaart met alle sterrenbeelden.

Bestel dit mooie boek hier.

Nu verkrijgbaar bij Everread

De Telos-vertaling van het Nieuwe Testament.

Deze betrouwbare Bijbelvertaling van het Nieuwe Testament is mooi uitgevoerd in een soepele kunstleren omslag. Kijk hier voor meer informatie of om hem te bestellen