TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.13 - December 2019

Een boodschap van grote blijdschap

In het Lukasevangelie staan de woorden van "een engel van de Heere" tot de herders: "Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere" (Luk. 2:10 en 11).

De herders schrokken van zoveel licht en heerlijkheid van de Heere, ze werden zeer bevreesd. Maar daar waar de Heiland in je leven komt, hoeft er geen vrees, geen angst meer te zijn, ook al zijn we van nature niet gewend aan zoveel licht en heerlijkheid. Christus, de Heere, kwam in deze wereld als kindje - wat een vernedering! En uiteindelijk werd Hij nog meer vernederd door Zijn kruisdood. Maar opgestaan uit de dood, nam Hij de positie in boven al wat is. Wat een verhoging! En wij mogen weten: "Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging" (Kol. 2:6 en 7).

In al onze nood en ons lijden, maar ook in onze blijdschap, mogen we weten dat Hij met ons is en onze situatie kent. Ook in 2020!

Het nieuwste Morgenroodboekje

Deuteronomium 30:1-10 is het uitgangspunt van dit boekje. Je zou dit hoofdstuk de 'basis-profetie' met betrekking tot het herstel, dan wel de toekomst van Israël kunnen noemen.
Het is belangrijk om een Bijbelse visie op Israël te hebben. Daarbij gaat het om het historische en het toekomstige aspect van het volk, maar zeker ook om het huidige. Door belofte en profetie te verwarren, heb je maar zo een verkeerd zicht op Israël. Dit boekje helpt de lezer enige orde te krijgen in de uitgebreide informatie in de Bijbel over Gods plan met Israël.

Ga naar de website van Everread om dit boekje te bestellen. Ook als e-book verkrijgbaar

Of word abonnee! Je kunt dan bijvoorbeeld dit boekje als welkomstgeschenk kiezen. Je kunt kiezen uit een abonnement op de boekjes of op de e-books óf (zonder meerkosten) op allebei! Regel het op de Morgenroodsite.

Het volgende Morgenroodboekje gaat over de gebeden van Paulus en verschijnt DV in februari 2020.

Verschenen bij Everread!

Het Getuigenis van de Sterren (2e editie)

Dit is de 2e - opnieuw geredigeerde en op basis van de HSV herziene - druk van het in 1999 verschenen boek 'Het Getuigenis van de Sterren'.

Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is! Híj is het, Die de Mazzaroth (de tekens van de Dierenriem) tevoorschijn laat komen op Zijn tijd en de Wagen (de Beer) met zijn jongen leidt (Job 38:31). Híj is het, Die Abraham opdroeg de sterren te tellen, wat Abraham niet kon, maar wat Hij wel kan: "Hij telt het aantal sterren, Hij noemt ze alle bij [hun] naam" (Ps. 147:4). Inclusief een losse kaart met alle sterrenbeelden.

Bestel dit mooie boek hier.

Aktieradius Jeugdwerk

De datums van de kampen van de zomer 2020 zijn bekend. Zie de Aktieradius-agenda!

Aanmelden kan al!
Nu verkrijgbaar bij Everread

De Telos-vertaling van het Nieuwe Testament.

Deze betrouwbare Bijbelvertaling van het Nieuwe Testament is mooi uitgevoerd in een soepele kunstleren omslag. Kijk hier voor meer informatie of om hem te bestellen

Bijbelstudies

Na het 'kerstreces' starten we aan het begin van het nieuwe jeaar met de tweede helft van het Bijbelstudie-seizoen 2019-2020. In de agenda op onze website staat het complete overzicht. Of kijk hier voor meer informatie over de plaatsen, tijden en onderwerpen. Ook zijn er verschillende Bijbelstudiedagen. Deze avonden en dagen bieden een mooie gelegenheid om op regelmatige basis te lezen en te leren uit de Bijbel én medegelovigen te ontmoeten. Bemoedigend en opbouwend!

Bijbelstudieweekenden 2020

Kom ook eens naar Vierhouten en geniet van de fijne sfeer en de prima accommodatie waarin u genieten mag van mooie Bijbelstudies. Voor 2020 staan er twee weekenden op het programma: 3 t/m 5 april en 23 t/m 25 oktober. Prijzen zijn inmiddels bekend - de onderwerpen nog niet.

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 147 is verschenen:

En wist u dat ...

  • de website van AMEN niet alleen te lezen is op de PC, maar ook op tablet en smartphone?
  • er meer dan 1500 (!) artikelen online staan?
  • de zoekfunctie erg handig is om woorden, teksten, namen, e.d. terug te vinden?

En dat ...

  • elk nieuw nummer integraal op de website staat?
  • er ook items op de site verschijnen die niet in het blad zijn gepubliceerd?
  • de onderwerpen van AMEN Actueel regelmatig worden ge-update?
  • een eigen account 'Mijn AMEN' eenvoudig aan te maken is?
  • AMEN ook een eigen Facebook-pagina heeft?
  • AMEN ook te volgen is op Twitter?
  • er hard gewerkt wordt aan AMEN 148 die DV in januari 2020 verschijnt?

Kijk hier om meer te lezen en/of om een abonnement te nemen!

Volg AMEN ook op  en .

December aanbieding

4 Nederlandstalige boeken van Charles Welch in één pakket.

798 bladzijden zegenrijk leesplezier!
De aanbiedingsprijs bedraagt € 37,50 (normale prijs: € 55,80).
Ben je Morgenroodreeksabonnee, dan betaal je voor deze aanbieding slechts € 30,00!

Kijk hier voor meer informatie en /of bestellen.