TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.10 - November 2022

Rust

Er is rumoer onder de volken, veraf en dichtbij: dreiging, oorlog, geweld, crisis, wanhoop. Er is veel onrust, op allerlei terreinen. Voor velen is het leven zwaar momenteel, en men vraagt zich dikwijls af of er nog perspectief is.
Gelukkig kunnen we die vraag met ja beantwoorden. Er is perspectief, want er is leven dat dit alles overstijgt, een leven van rust en vrede te midden van alle onrust en tumult.
Dat leven is te vinden bij de Heere Jezus Christus. Hij is “de Weg, de Waarheid en het Leven” (Joh. 14:6). In een wereld die op drift geraakt is, nodigt de Heiland eenvoudig uit: "Volg Mij". Tot rusteloze, zoekende, wanhopige mensen zegt Hij: "Kom naar Mij toe (...) en Ik zal u rust geven" (Matt. 11:28).
Midden in het rumoer om ons heen is het zaak te luisteren naar Zijn stem en Zijn boodschap. In het kennen van Christus ligt de ware zin van ons bestaan. Het leven is pas echt de moeite waard als Christus ons leven is: "Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst" (Fil. 1:21).

Gods Woord laat ons zien dat er alleen in Hem houvast, zekerheid en perspectief is. Een leven van vrede en rust, vervuld met Zijn heil en verzekerd van Zijn beloften. Dát leven stijgt boven alle geweld, dreiging en wanhoop uit en is bestemd om in Gods heerlijkheid openbaar te worden. Het is een voorrecht om als gelovige te weten wat Paulus zegt in Kolossenzen 3, namelijk dat je leven verborgen is met Christus in God en dat je op Zijn dag met Hem in heerlijkheid zult verschijnen!
Het is ook een voorrecht om - middels alle activiteiten van Het Morgenrood - anderen te mogen bekendmaken met dat leven en de rust die er is in Christus, de Hoop der heerlijkheid!

Nieuw in de Morgenroodreeks

Door het geloof

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd.

Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Los verkrijgbaar als boekje en e-book. Beter: neem een abonnement op deze Bijbelstudieboekjes. Kijk hier voor meer informatie.

Aktieradius Jeugdwerk

Na een prachtig jeugdweekend in oktober, staat er eind november nog een juniorenweekend op het programma, voor wie in de leeftijdsgroep van 12 t/m 15 jaar valt, naar het voortgezet onderwijs gaat en/of afgelopen zomer is meegeweest op juniorenkamp.

Het weekend staat gepland van vrijdag 25 t/m zondag 27 november 2022. Het thema van dit weekend is: Power up!
Kijk hier voor meer informatie en aanmelden

Nieuw Everreadboek: Door het geloof

Hebreeën 11 - het hoofdstuk waarin de term 'Door het geloof' 20 keer voorkomt - is toch niet de aanleiding tot het schrijven van dit boek. Hoewel dit hoofdstuk aanvankelijk zeker aan de orde komt, gaat het in dit boek toch vooral om de Bijbelteksten met de term 'Door het geloof' die juist niet in Hebreeën 11 staan. Deze teksten gaan over allerlei heilsfeiten die aan het geloof verbonden zijn.

Zo is de gelovige van nu door het geloof  gerechtvaardigd, behouden, met Christus opgewekt en een huisgenoot van God. Bovendien woont Christus door het geloof in onze harten. Ook zal er een grootse toekomst zijn voor het volk Israël door het geloof.
De Bijbel blijkt een schat aan waarheden te bevatten die door het geloof tot stand komen, dan wel: zijn gekomen. In dit boek worden ze stuk voor stuk onderzocht.

Je kunt tot 20 november 2022 intekenen op dit mooie boek!
Bijbelstudies 2022-2023

 Kijk hier voor de actuele gegevens over de Bijbelavonden in het land. Sluit je ook aan en geniet mee van mooie onderwerpen. Wees welkom!

Bijbelstudieweekend voorjaar

Van vrijdag 21 - zondag 23 oktober hadden we een mooi, leerzaam en gezellig Bijbelstudieweekend. En ...het was helemaal volgeboekt!

Het volgende weekend staat al weer op de planning. Het vindt plaats in het Vierhouterbos van 21-23 april 2023. Kijk hier voor (summiere) informatie. Aanmelden kan wel al!

AMEN Bijbelmagazine

Rond 18 november aanstaande verschijnt AMEN 165!
Met daarin de volgende artikelen:

Blijdschap - Verschillende keren roept de apostel Paulus in zijn brieven op tot blijdschap. Zoals bijvoorbeeld in de Filippenzenbrief: "Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u" (hfdst. 4:4). Niet: zo nu en dan, maar altijd, dat is nogal wat. Gelukkig staat er iets bij: in de Heere!

Gods voornemen van de eeuwen - De Bijbel spreekt over een plan - een voornemen van God - dat uit eeuwen bestaat. Of, zoals ook wel vertaald wordt: werelden. Zolang er sprake is van dergelijke werelden, zijn er (opeenvolgende) eeuwen. Wat houdt het begrip 'eeuw' in en hoeveel eeuwen zijn er? Kortom: hoe ziet dat plan eruit?

Het geheimenis van de wetteloosheid - De apostel Paulus schreef bijna 2000 jaar geleden aan de Thessalonicenzen: "... het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam ..." (2 Thess. 2:7). Zoals in de vorige AMEN al aangegeven, is die werkzaamheid er eigenlijk al sinds de satan zijn verleidelijke activiteiten onder de mensen is begonnen. Hoe heeft het zich in de loop der tijd ontwikkeld?

De woestijn zal bloeien als een roos - Dit is een prachtige profetie, maar ook onvoorstelbaar. Eindeloze vlakten met zand en zandduinen, rotsen en diepe kuilen. En dat gaat veranderen?

Geloofswandel in deze tijd - Wij leven vandaag in een periode van Gods heilsplan die gekenmerkt wordt door verborgenheid. Dit heeft alles te maken met het begrip 'geheimenis' dat Paulus gebruikt om deze fase te duiden. Kennis omtrent die verborgenheid is belangrijk en - daaruit voortvloeiend - wat betekent die kennis voor onze geloofswandel? Anders gezegd: hoe moeten wij Gods wil voor ons leven vandaag verstaan?

De kleine profeten (deel 12) Maleachi - Maleachi is de laatste van de twaalf 'kleine profeten'. Zoals bij alle profeten, klinkt ook nu een duidelijke waarschuwing voor ongehoorzaamheid en goddeloosheid. Maar ook de hoopvolle belofte van verlossing en heerlijkheid. En daaruit blijkt maar één ding: God is getrouw, Zijn plannen falen niet!

AMEN Actueel

  • Israël: directe verbinding tussen vliegveld en Tempelberg
  • Meer dan 1.000 kerkleiders in Engeland: 'Bijbels huwelijk handhaven'
  • Oversterfte en sudden death

Tik of klik hier voor aanmelden en/of meer info over AMEN Bijbelmagazine

Volg AMEN ook op en .