TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.09 - Oktober 2021

Volharding en uitkomst

In Jakobus 5:11 staat: "U hebt gehoord van de volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien ...". Denken we aan Job dan denken we aan onverklaarbaar lijden. Zijn persoon en geschiedenis zijn min of meer spreekwoordelijk geworden. We hebben het over een jobslijden of een jobstijding. Dit laatste verwijst naar de berichten die hij ontving over de dood van zijn zonen en dochters.

De Jakobusbrief (gericht aan Israëls twaalf stammen in de verstrooiing) is een brief met een profetische betekenis en staat tegen de achtergrond van de omstandigheden waarin Israël zich zal bevinden in de tijd die direct voorafgaat aan de wederkomst van Christus. Zeker dan komt het op volharden aan. Job is daarin een voorbeeld.

De begrippen 'volharding' en 'uitkomst' vatten de geschiedenis van Job samen. Hoe houdt Job het vol? En waar leidt dit wat de Heere betreft naartoe? In het algemeen kun je zeggen dat het leven in deze wereld volharding vraagt van de gelovige. En tegelijk weten we de uitkomst! Het gaat van lijden naar heerlijkheid. En het lijden weegt niet op tegen de heerlijkheid.

Tijdens ons leven maakt de Heere ons dit steeds duidelijker. Het is zoals Elihu zei: "Voorwaar, het is de Geest in de sterveling, en de adem van de Almachtige, die hen verstandig maakt" (Job 38:2). Zo mogen wij met verlichte ogen van het verstand zicht krijgen op onze hoop, op ons erfdeel en op de alles overtreffende grootheid van Zijn kracht (Efe. 1:18 en 19a); ofwel: we mogen zicht hebben op Gods doel - de uitkomst - met ons. En ondertussen bemoedigen we elkaar: 'Nog even volhouden! Het beste komt nog!'.

Aktieradius Juniorenweekend

i TAKE A BREAK !

Even niets aan je hoofd maar genieten van een heerlijk juniorenweekend? Dat kan weer van 5-7 november. Nieuwe vrienden maken, toffe activiteiten doen, lieve leiding leren kennen die er voor jou is. Maar vooral goede moed meekrijgen uit God’s Woord. Dan kun je er daarna weer tegenaan 😎

Meld je hier aan voor het Juniorenweekend.

Komt u ook naar het najaars- Bijbelstudieweekend?

Datum: vrijdag 19 t/m zondag 21 november
Plaats: het Vierhouterbos in Vierhouten
Onderwerp: De hogere positie van Christus

Naast het bijwonen van mooie Bijbelstudies is het natuurlijk ook goed om elkaar (weer) te ontmoeten. Daarvoor biedt het conferentiecentrum, maar ook de mooie omgeving in Vierhouten, alle mogelijkheden.
Kijk hier voor meer informatie en / of aanmelden.

Bijbelstudies 2021-2022

Kijk op de Morgenrood-site voor informatie over de Bijbelavonden van dit seizoen. Je bent van harte welkom en uitgenodigd om één van deze avonden te bezoeken.

Bestel je boeken bij Everread

Op de website van Everread Uitgevers vind je een groot assortiment Bijbelstudieboeken. Mooie uitgaven die je kunnen helpen te groeien in je geloof. Lezen kan levensveranderend zijn!

Het nieuwste Morgenroodboekje

Het geheimenis van de godsvrucht
In 1 Timotheüs 3:16 noemt Paulus de zes 'onderdelen' van het geheimenis van de godsvrucht. Dit - nu geopenbaarde! - geheimenis heeft betrekking op de komst van Gods Zoon in deze wereld. Paulus begint de omschrijving daarvan met  de verschijning van God in het vlees en eindigt met Zijn hemelvaart. Het gaat hier dus om de bediening van Gods Zoon toen Hij op aarde was.

Toen bracht God de verlossing tot stand in de dood en opstanding van Zijn Zoon. In dit boekje denken we erover na, komen we ervan onder de indruk en ontdekken we dat dit een geweldig groot geloofsgeheim is dat we in ons hart mogen koesteren als een gouden kleinood. Ben je abonnee dan ontvang je het rond a.s. zaterdag in huis!
Het is ook los te bestellen op de site van Everread. Daar kun je het ook als e-book bestellen. Of neem een abonnement op de Morgenroodreeks en mis geen enkel nieuw Morgenroodboekje meer. Kijk hier voor alle informatie daarover. Als nieuwe abonnee ontvang je dan meteen dit nieuwe boekje.

AMEN Bijbelmagazine

Half september verscheen AMEN 158, met daarin de volgende artikelen:

Job, volharding en uitkomst - Wanneer wij aan Job denken, denken wij aan onverklaarbaar lijden. Zijn persoon en geschiedenis zijn min of meer spreekwoordelijk geworden. We hebben het dan bijvoorbeeld over een jobslijden of een jobstijding. Wat leert zijn geschiedenis ons?

Satan, wie is hij en wat wil hij? - Oorspronkelijk droeg hij de veelbelovende naam 'morgenster'. Maar er is iets gebeurd, waardoor hij nu bekend staat als 'satan' (= tegenstander). Door de hele Bijbel heen komen we hem tegen waarbij één ding opvalt: hij is erop uit om het plan van God te frustreren en zijn eigen plan uitvoeren. Dit zal doorgaan en in de eindtijd tot een hoogte (of: diepte)punt komen!

Een land dat overvloeit van melk en honing - In Exodus 3:8 lezen we voor de eerste keer dat er in de Bijbel geschreven wordt over het land dat God aan Israël belooft: "Daarom ben Ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing ...". De reden dat de Heere God tot deze uitspraak komt, is karakteristiek voor Hem.

Een duivelse alliantie - Sinds ruim anderhalf jaar staat de wereld op z'n kop. Pandemie, angst, verdeeldheid, dwangmaatregelen, onbegrip, boosheid, et cetera. Wat gebeurt er allemaal? Is dit slechts een tijdelijke breakdown of is meer aan de hand? De titel doet vermoeden van wel!

De kleine profeten - 5 - Jona - Deze profeet wordt gerangschikt onder de 'kleine profeten'. Dat is opmerkelijk, want het boek bevat namelijk geen enkele profetie. Je kunt daar eigenlijk maar één conclusie uit trekken: de profetie zit in de geschiedenis van Jona zelf verborgen. Er is sprake van een tweevoudig teken!

Het gebed van de Zoon - In de evangeliën lezen we diverse keren dat de Heere Jezus bidt. Dit is opmerkelijk. De Zoon van God in gebed tot Zijn Vader. Was dat nodig?

AMEN Actueel:
- Minister De Jonge: 'Coronavaccin is een gave uit Gods hand'
- Steeds een stapje verder (Nieuw: DNA-vaccin)
- Christelijke waarden op de tocht

Klik hier voor meer info over AMEN Bijbelmagazine

Volg AMEN ook op en .