TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.5 - Mei 2023

Feesttijd!

Na de opstanding -maar vóór de hemelvaart- vindt het laatste van de acht in het Johannesevangelie beschreven wondertekenen plaats: de wonderlijke visvangst (Joh. 21).
De discipelen gingen vissen, maar vingen niets. Op bevel van de Heere doen zij nogmaals een poging en de uitkomst is verbazingwekkend. Zij kunnen het net niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid grote vissen.

De Heere had eerder al gezegd, dat Zijn apostelen vissers van mensen zouden worden, door de prediking van het evangelie. Als de zendingsopdracht van de Meester (Matt. 28:18) in de toekomst uitgevoerd wordt, zal het resultaat overweldigend zijn. Vele mensen zullen behouden worden en delen in de zegen van het koninkrijk van God.

Als de discipelen aan land komen, wacht de Heere hen op. Ze zien een kolenvuur, met daarop vis en brood. Het vuur spreekt van het (brandoffer)altaar en wijst, evenals het brood en de vis, op de Heere Jezus Christus, Die het oordeel gedragen en het verlossingswerk volbracht heeft. Ze houden een maaltijd en de Heere Jezus deelt uit. Een prachtig beeld van de toekomst, als de Heiland op aarde zal verschijnen in heerlijkheid. De oogst van de wereld wordt binnengehaald en het koninkrijk geopenbaard over Israël en de volkeren. God zal een feestmaal aanrichten van vette spijzen en belegen wijnen (Jes. 25:6).

Vandaag mogen wij 'maaltijd houden' met de Heere, gemeenschap hebben met Hem. Dat sterkt ons elke dag opnieuw. En we mogen uitdelers zijn van de blijde boodschap van Zijn genade! En als straks de dag van Christus aanbreekt, mogen we aanschuiven aan de overvloedige tafel in Gods heerlijkheid. In de hemel en op de aarde zal er feest zijn, het feest van onze Heer!

Aktieradius Jeugdwerk

Heb jij je al aangemeld voor één van de zomerweken van Aktieradius onder leiding van een superenthousiaste leiding? Zo niet, doe dat dan hier! Het kinderkamp, het juniorenkamp én de jeugdweek vinden elk plaats van zaterdag 22 t/m vrijdag 28 juli. Kijk hier voor meer informatie.

Bijbelstudies 2023-2024

De laatste Bijbelstudie van het seizoen 2022-2023 ligt inmiddels achter ons. Na de zomer hopen we weer te starten met een compleet nieuw seizoen met mooie Bijbelavonden.

Het zou mooi zijn als je daar ook bij aanwezig bent! Plan daarom de datums nu al in je agenda en stel je prioriteiten. Om het je gemakkelijk te maken, vind je hier de datums én de plaatsen waar er komend seizoen Bijbelavonden zijn. Wees welkom!

Kom ook en geniet samen met medegelovigen van de rijke boodschap van Gods Woord. Natuurlijk zijn er verschillende van deze Bijbelavonden na te luisteren via internet. Toch gaat er niets boven het fysiek samen komen rondom Gods Woord!

Boekennieuws

Binnenkort verschijnt het nieuwe Morgenroodboekje 'Van hemelvaart naar wederkomst', geschreven door Peter Slagter.

Ben je Morgenroodreeksabonnee? Dan krijg je dit boekje automatisch toegestuurd.

De samengestelde Namen van de HEERE - Zo luidt de titel van het Bijbelstudieboek (geschreven door Hoite Slagter) dat uiterlijk juli verschijnt als extra uitgave van Everread.

Een mooie studie van namen als 'De HEERE zal voorzien', 'De HEERE is Mijn Herder' en 'De HEERE uw Heelmeester'. In totaal komen er in dit boek tien van dergelijke Namen aan de orde. We houden je op de hoogte!

Bijbelstudieweekend najaar

Ook dit najaar staat er weer een Morgenrood-Bijbelstudieweekend gepland in Vierhouten, en wel van 24-26 november. 
Aanmelden kan (hier) nu al!

De Morgenrood-Bijbelstudieweekenden vinden plaats in het christelijk conferentiecentrum 't Vierhouterbos, waar we u een geheel verzorgd verblijf aanbieden. Zo kunt u in een prima sfeer genieten van mooie Bijbelstudies, maar ook van de ontmoeting met elkaar. Zeer de moeite waard!

Kom ook en geniet van de gastvrijheid in 't Vierhouterbos en van de prachtige omgeving met veel mogelijkheden om te ontspannen.

Door het geloof

De Bijbel blijkt een schat aan waarheden te bevatten die door het geloof tot stand komen, dan wel: zijn gekomen. In dit boek - dat in december verscheen - worden ze stuk voor stuk onderzocht. Zo is de gelovige van nu door het geloof gerechtvaardigd, behouden, met Christus opgewekt en een huisgenoot van God. Bovendien woont Christus door het geloof in onze harten.

Ook zal er een grootse toekomst zijn voor het volk Israël door het geloof. In dit boek is niet Hebreeën 11 - het hoofdstuk waarin de term 'Door het geloof' zo vaak voorkomt - het uitgangspunt, maar teksten uit de rest van het Nieuwe Testament.

Je kunt het boek in bezit krijgen door het te bestellen via onze site. Ook verkrijgbaar als e-book!
Een mooi boek dat hierop aansluit, is het boek over Hebreeën 11 van Dr. E.W. Bullinger: Geloofsgetuigen.

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 168 is verschenen
Met daarin de volgende artikelen

Opgenomen in heerlijkheid - Al hebben wij nog niet veel te klagen in ons deel van de wereld, toch leven we in een wereld die niet volmaakt is en gekenmerkt wordt door lijden. Het lijden dat ons overkomt - en dat letterlijk omschreven kan worden als het lijden van het 'nu tijdstip' - weegt niet op tegen de heerlijkheid waar we naar uitzien. De hemelvaart van Christus biedt perspectief!

Een tijdreis van hoop - Eén van de dingen die we dagelijks doen, is hopen. We wensen dat iets wat onzeker is en wat in de toekomst ligt werkelijkheid zal worden. We hopen dat we op tijd bij onze afspraak zijn. We hopen dat onze inzet vruchten zal afwerpen. We hopen dat een dierbare die ziek is beter zal worden. We hopen dat ernstige situaties in de wereld ten goede zullen keren. Hoop verandert niets aan omstandigheden, maar het kan ons helpen om door te gaan en te volharden.

Het geheimenis van de wetteloosheid - Dat wat zich nu nog in het verborgene afspeelt en behoort tot de duistere werken van satan, zal in de toekomst aan het licht komen. De ontwikkelingen die vandaag gaande zijn op allerlei terreinen vormen mede de inleiding tot en voorbereiding van wat in de eindtijd zal gebeuren. Alles heeft een voorgeschiedenis. Het geheimenis van de wetteloosheid is reeds in werking en het eindigt in de openbaring van de mens der wetteloosheid.

Het boek Openbaring - Alles wat Johannes gezien heeft, moet hij in een boek schrijven en dat met de zeven brieven sturen aan zeven gemeenten. Elke gemeente krijgt een eigen brief, maar de boodschap van deze zeven brieven samen is voor elk van de zeven gemeenten bestemd. Deze gemeenten zijn niet hetzelfde als de gemeente, het lichaam van Christus. De gemeenten in hoofdstuk 2 en 3 hebben te maken met Israël.

Jeruzalem en levend water - Over het onderwerp ‘water’ is veel te melden en er is al heel wat over geschreven. In dit artikel gaat het niet zozeer over de fysieke eigenschappen van water, maar over de beschikbaarheid in Jeruzalem en de geestelijke betekenis ervan. In Psalm 46 lezen we bijzondere dingen over water in Jeruzalem. Vers 5 zegt: "De beekjes van de rivier verblijden de stad van God, het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste".

Tot Slot - Verborgen - In deze wereld wordt heel wat verborgen voor onze ogen. Verbergen, verborgen, verborgenheid zijn ook Bijbelse begrippen. Deze keer willen we nadenken over wat er in het Oude Testament over geschreven is en de volgende keer vanuit het Nieuwe Testament.

In AMEN Actueel:Klimaatreligie versus de blijde boodschap

Tik of klik hier voor aanmelden en/of meer info over AMEN Bijbelmagazine.

Volg AMEN ook op en .

Everread Uitgevers 25 jaar!

Op 4 mei 1998 werd Everread Uitgevers opgericht. Nu al weer 25 jaar geleden. In deze periode hebben we circa 135 boeken en boekjes mogen uitgeven; naast inmiddels 166 AMEN-Bijbelmagazines. Alle reden tot dankbaarheid! Destijds werd de Morgenroodreeks ondergebracht bij Everread Uitgevers. Deze reeks startte al in 1960 en het is nog steeds mogelijk daar een abonnement op te nemen.

Onlangs is de nieuwe catalogus verschenen met daarin al onze nog verkrijgbare uitgaven. Vraag hem gratis aan!