TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.9 - September 2023

Boven

"Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid" (Kol. 3:1-4; NBG-'51-vertaling).

Als we denken aan het "onderwijs over de Heere Jezus Christus" dat Paulus gaf toen hij een gevangene in Rome was (Hand. 28:31), dan horen de hierboven aangehaalde verzen uit Kolossenzen 3 daar zeker bij! Deze woorden bepalen ons bij onze gerichtheid. Waarop - of eigenlijk: op wie - zijn we gericht? Wanneer wij als gelovigen de vraag of we met Christus zijn opgewekt positief kunnen beantwoorden, moeten we de dingen zoeken en bedenken die boven zijn. Dit "boven" is de plek waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Dit laatste betekent dat Hij de voorrangspositie boven al wat is, heeft ontvangen. Daar is ook ons (nieuwe) leven verborgen met Christus in God. Niets of niemand kan ons dat afnemen.

Behalve over een plaats gaat het hier ook over een moment: "Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid". Wat een dag zal dat zijn ...!

Aktieradius Jeugdwerk

Inmiddels liggen de zomerkampen achter ons. Met een grote groep deelnemers verdeeld over drie kampen, mogen we terugzien op een mooie en gezegende tijd met veel aandacht voor Gods Woord en elkaar!

Was je erbij, dan kun je hier nog even nagenieten (FB) of hier (IG). Ook leuk voor wie er niet bij was trouwens! Op de Aktieradiussite kun je over de volgende activiteiten lezen, Zoals het Juniorenweekend:

Ben jij er (ook) weer bij als we van 27 tot 29 oktober ons najaarsweekend houden in Ter Aar?
De deelnameprijs bedraagt € 85,00.

Kijk hier voor meer info en/of aanmelden.

Bijbelstudieweekend najaar

Het najaars-Bijbelstudieweekend van Het Morgenrood vindt plaats van 24-26 november in Vierhouten.
Aanmelden kan hier!

De Morgenrood-Bijbelstudieweekenden worden gehouden in het christelijk conferentiecentrum 't Vierhouterbos, waar u mag genieten van een geheel verzorgd verblijf, een prima sfeer, mooie Bijbelstudies én de ontmoeting met elkaar. Zeer de moeite waard!

Het thema van dit najaarsweekend is: De laatste dagen.
We leven in enerverende tijden! Zeker als we kijken naar de ontwikkelingen in de wereld waarin we leven. We constateren dat ingrijpende wereldgebeurtenissen telkens in golven op ons afkomen. En tussen deze golven is het dan relatief rustig. Dit is een voortdurend proces waarbij de gebeurtenissen steeds intenser worden. En zo is de mensheid op weg naar de eindtijd. Daarom is het goed en belangrijk om actuele zaken te leren zien in het licht dat de Bijbel ons daarover geeft.

De samengestelde Namen van de HEERE

In dit boek komen tien samengestelde Namen van de HEERE aan de orde. Dit zijn namen waarin de Naam van God gecombineerd wordt met bijvoorbeeld één van Zijn eigenschappen (zoals ‘De HEERE zal erin voorzien’; ‘De HEERE uw Heelmeester’; ‘De HEERE Die u heiligt’; ‘De HEERE is vrede’ en ‘De HEERE mijn Herder’).

De basis van alles wat in deze Namen over Hem gezegd wordt, is Zijn Eigenlijke Naam: Hij is er altijd, zonder begin en einde!
Je kunt dit nieuwe boek hier bestellen. Voor de e-book-versie moet je hier zijn. Ben je Morgenroodreeksabonnee? Dan ontvang je 20% korting op je bestelling, maar ... kun je ook Everread-abonnee worden. Je ontvangt dan dit boek tegen de voorwaarden van het Everread-abonnement. Zie hier voor meer informatie.

Bijbelstudies 2023-2024

De Bijbelavonden van het seizoen 2023-2024 zijn begonnen! Hét moment om ook 'in te stappen' en mee te doen. Samen met anderen Gods Woord onderzoeken, is ontzettend fijn en opbouwend.

Kijk hier voor alle datums én de plaatsen om te weten waar en wanneer de Bijbelavonden plaatsvinden. Wees welkom!

Kom ook en geniet samen met medegelovigen van de rijke boodschap van Gods Woord. Natuurlijk zijn er verschillende van deze Bijbelavonden na te luisteren via internet. Toch gaat er niets boven het fysiek samen komen rondom Gods Woord!

Nieuw Morgenroodboekje

Inmiddels is het nieuwste Morgenroodboekje verschenen. Het gaat over de naamsbetekenissen van de richteren en is geschreven door Hoite Slagter. Ontdek hoe de namen van de richters iets zeggen over de Heere Jezus Christus en wat Hij deed, doet en zal doen.
Bestel het hier; ook verkrijgbaar als e-book! Of word Morgenroodreeksabonnee!
Als nieuwe abonnee kun je dit boekje toegstuurd krijgen. Kijk hier voor een aanbieding die je niet kunt laten lopen!

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 170 is verschenen! Met daarin onder meer:

De vreze des Heeren - Dit begrip kennen we vooral vanuit Spreuken. Dit Bijbelboek is niet alleen voor Israël van belang, maar ook voor ons. Als onderdeel van Gods Woord is het een gids op ons levenspad. Spreuken geeft de gelovige richting en dat begint met de vreze des Heeren, als begin(sel) van wijsheid en kennis!

De volkeren, Israël en de gemeente - In de Bijbel staat de redding van de mens centraal. Of, wat uitgebreider, de redding van de mens door dé Mens. Daar is het verlossingsplan van God op gericht. We zien in de Bijbel dat de mensheid die uit de eerste mens is voortgekomen, bestaat uit vele volkeren. En uit die volkeren heeft God dat ene volk gekozen: Israël. En ten slotte komen we ook nog terecht bij de gemeente, het lichaam van Christus.

Psalm 49: Verrassend actueel - Het hoofdthema van deze psalm is dat de mens(heid) verlossing nodig heeft. God realiseert dat en niemand kan Hem verhinderen dat te doen, ook de rijke elite niet.

Het boek Openbaring - In hoofdstuk 4 mogen wij met Johannes een blik in de hemel werpen, op de majesteit van God, Degene Die op de troon zit, met in Zijn rechterhand een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, welverzegeld met zeven zegels. Wie mag de zegels verbreken en de boekrol openen?

De hemelse gewesten - Dit is een min of meer bekende uitdrukking en wordt onder meer gezien als het domicilie van geestelijk machten. De (oude) Statenvertaling zegt gewoon 'hemel'. Die hemelse gewesten zijn voor ons, gelovigen, belangrijk, want daar wonen wij! Ver boven het aards gewemel.

Het geheimenis van het evangelie - Paulus predikte in stad en land het evangelie. Daarbij ondervond hij tegenstand, maar ook bijval: duizenden mensen kwamen tot geloof in Christus. Het geheimenis van het evangelie werd echter door weinigen aanvaard. De verkondiging ervan legde een grote druk op de schouders van deze toegewijde dienstknecht van God, niet alleen vanwege de mensen, maar ook vanwege de overheden en machten in de hemelse gewesten!

In AMEN Actueel gaat het deze keer over Opkomst van nieuwe wereldmacht(en)?

Tik of klik hier voor aanmelden en/of meer info over AMEN Bijbelmagazine.

Volg AMEN ook op en .

Everread Uitgevers 25 jaar!

Op 4 mei 1998 werd Everread Uitgevers opgericht. Nu al weer 25 jaar geleden. In deze periode hebben we circa 140 boeken en boekjes mogen uitgeven; naast inmiddels 170 AMEN-Bijbelmagazines. 

Onlangs is de nieuwe catalogus verschenen met daarin al onze nog verkrijgbare uitgaven. Vraag hem gratis aan! Of vraag meerdere exemplaren aan om uit te delen! Onze website bezoeken, kan natuurlijk ook!