TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.8 - Augustus 2023

Zomertijd

De zomer laat zich deze keer van verschillende kanten zien op ons continent. Te warm, te koud, te droog, te nat, noem maar op. Het gaat alle kanten op.

In de Bijbel komt de zomertijd ook herhaaldelijk aan bod. Daar gaat het eigenlijk maar één kant op: de goede! In Hooglied 2 bijvoorbeeld: "Mijn Liefste antwoordt en zegt tegen mij: Sta op, Mijn vriendin, Mijn allermooiste, en kom! Want zie, de winter is voorbij. De regentijd is over, helemaal voorbijgegaan (...) de zangtijd is aangebroken (...) De vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort, de bloeiende wijnstokken geuren ..." (vs. 10-13).

In Lukas 21 is het uitlopen van de vijgenboom en de andere bomen een teken, dat de zomer nabij is. En die 'zomer' staat dan voor het koninkrijk van God (vs. 29-31).

Jazeker, er komt een tijd, dat ook in Gods plan de zomer aanbreekt, namelijk als het koninkrijk van God op aarde gevestigd wordt. Dan komt alles tot bloei. Letterlijk in de natuur, en ook geestelijk onder de mensen. Gods heil zal zich ontvouwen voor alle volkeren. De aarde zal vol worden van de kennis van Gods heerlijkheid, zoals de wateren, die de bodem der zee bedekken (zie Jes. 11:9 en Hab. 2:14).

Wat een geweldige tijd zal dat zijn, als al Gods beloften worden vervuld. Dan zal er pas echt vrede zijn, rust, harmonie. Een geopende hemel, licht van de Zon der gerechtigheid, warmte van Gods liefdegloed ... een wereld die in bloei staat als de Koning der koningen regeert, tot welzijn van de mensen: "In zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen (...) er zal grote vrede zijn (...) Zij zullen in Hem gezegend worden; alle heidenvolken zullen Hem gelukkig prijzen" (Ps. 72:7 en 17).

Tot die tijd mogen wij het werk van de Heere voortzetten, ongeacht de (weers)omstandigheden. Dank voor uw meeleven daarin, voor uw gebeden en uw steun. Samen op weg naar een gouden toekomst!

Aktieradius Jeugdwerk

Inmiddels liggen de zomerkampen achter ons. Met een grote groep deelnemers verdeeld over drie kampen, mogen we terugzien op een mooie en gezegende tijd met veel aandacht voor Gods Woord en elkaar!

Was je erbij, dan kun je hier nog even nagenieten (FB) of hier (IG). Ook leuk voor wie er niet bij was trouwens!

Houd hier de volgende activiteiten in de gaten!

Nieuw Bijbelstudieboek

De samengestelde Namen van de HEERE
In dit boek komen tien samengestelde Namen van de HEERE aan de orde. Dit zijn namen waarin de Naam van God gecombineerd wordt met bijvoorbeeld één van Zijn eigenschappen (zoals ‘De HEERE zal erin voorzien’; ‘De HEERE uw Heelmeester’; ‘De HEERE Die u heiligt’; ‘De HEERE is vrede’ en ‘De HEERE mijn Herder’).

De basis van alles wat in deze Namen over Hem gezegd wordt, is Zijn Eigenlijke Naam: Hij is er altijd, zonder begin en einde!
Je kunt dit nieuwe boek hier bestellen. Voor de e-book-versie moet je hier zijn.

Bijbelstudies 2023-2024

Na de zomer staat er weer een compleet nieuw seizoen met mooie Bijbelavonden op ons te wachten. Het zou mooi zijn als je daar ook bij aanwezig bent!

Plan daarom de datums nu al in je agenda, zodat je die avonden niet voor iets anders gereserveerd hebt. Kijk hier voor alle datums én de plaatsen waar er komend seizoen Bijbelavonden zijn. Wees welkom!

Kom ook en geniet samen met medegelovigen van de rijke boodschap van Gods Woord. Natuurlijk zijn er verschillende van deze Bijbelavonden na te luisteren via internet. Toch gaat er niets boven het fysiek samen komen rondom Gods Woord!

Nieuw Morgenroodboekje

Eind augustus/begin september verschijnt het nieuwe boekje in de Morgenroodreeks. Het gaat over de naamsbetekenissen van de richteren en is geschreven door Hoite Slagter. Ontdek hoe de namen van de richters iets zeggen over de Heere Jezus Christus en wat Hij deed, doet en zal doen.
Bestellen kan nog niet. Maar als Morgenroodreeksabonnee ben je er zeker van dat je het boekje automatisch krijgt toestuurd. Daarvoor hoef je slechts eenmaal per jaar een abonnementsgift over te maken! Kijk hier voor meer info!

Bijbelstudieweekend najaar

Komend najaar staat er weer een Morgenrood-Bijbelstudieweekend gepland in Vierhouten, en wel van 24-26 november. Aanmelden kan hier!

De Morgenrood-Bijbelstudieweekenden vinden plaats in het christelijk conferentiecentrum 't Vierhouterbos, waar we u een geheel verzorgd verblijf aanbieden. Zo kunt u in een prima sfeer genieten van mooie Bijbelstudies, maar ook van de ontmoeting met elkaar. Zeer de moeite waard!

Kom ook en geniet van de gastvrijheid in 't Vierhouterbos en van de prachtige omgeving met veel mogelijkheden om te ontspannen.

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 169 is verschenen! Met daarin onder meer:

Waarom zat Paulus gevangen? - De bediening van de apostel Paulus werd gekenmerkt door veel strijd en lijden; zowel lichamelijk als geestelijk. Wie het leven en de gezindheid van deze apostel bestudeert, ontdekt dat hij ondanks alle tegenstand een bijzondere ijver heeft gehad en behield voor de Heere.

Terugkeer en herstel van Israël - De staat Israël bestaat 75 jaar. Reden voor een feestje, zou je zeggen, maar dat valt tegen. De situatie in en om het land is namelijk allerminst feestelijk te noemen. Vanuit Bijbels perspectief is dit wel te begrijpen, want dit Israël is nog bij lange na niet wat het wezen moet. En de vraag is: komt het ooit nog goed?

Is Jezus onze Koning? - Dat Jezus de Koning is, staat vast. Maar waarvan en/of van wie? Het begrip 'koning', dat te maken heeft met koninkrijk en koningschap, is een eigen leven gaan leiden, ook onder gelovigen in deze tijd. Hoe moeten we dat zien?

Het boek Openbaring - Alles wat Johannes gezien heeft, moet hij schrijven in een boek en hij moet dat met de brieven zenden aan zeven gemeenten. Elke gemeente krijgt een eigen brief, maar de boodschap van deze zeven bij elkaar is voor allemaal. Deze gemeenten zijn niet hetzelfde als de gemeente, het lichaam van Christus. De gemeenten in hoofdstuk 2 en 3 hebben te maken met Israël.

Gemeenschap - Psalm 133 zegt dat het goed en lieflijk is dat broeders eensgezind samenwonen, want daar gebiedt de HEERE Zijn zegen. De 'gemeenschap der heiligen', de omgang met elkaar, komt in de Bijbel op diverse manieren tot uitdrukking. Daarin komt een goede verstandhouding naar voren. Wat wordt er over geschreven?

Tot slot: Verborgen - deel 2 - In deze wereld wordt heel wat verborgen voor onze ogen. Verbergen, verborgen, verborgenheid zijn ook Bijbelse begrippen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Nadat het vorige keer over het Oude Testament ging, willen we deze keer nadenken over wat er in het Nieuwe Testament over geschreven is.

In AMEN Actueel gaat het deze keer over Kunstmatige intelligentie

Tik of klik hier voor aanmelden en/of meer info over AMEN Bijbelmagazine.

Volg AMEN ook op en .

Everread Uitgevers 25 jaar!

Op 4 mei 1998 werd Everread Uitgevers opgericht. Nu al weer 25 jaar geleden. In deze periode hebben we circa 135 boeken en boekjes mogen uitgeven; naast inmiddels 169 AMEN-Bijbelmagazines. 

Onlangs is de nieuwe catalogus verschenen met daarin al onze nog verkrijgbare uitgaven. Vraag hem gratis aan! Of vraag meerdere exemplaren aan om uit te delen!